Slova mystika Al-Halládže

Myšlenky súfismu
Překlad z arabštiny: Annemarie Schimmel

Kdo hledá božskou pravdu světlem víry, je jako člověk, který by slunce hledal světlem hvězd.

Ó Bože, ty víš, že nejsem s to Ti děkovat. Poděkuj si tedy místo mne - vždyť jenom to může být skutečný dík.

Od ducha života a světla lidského ucha; obojí od Prvopočátku, od Skrytého, od Jasného jména, od Boha - Vznešeného:
Dítě Adamovo mi žádným bohoslužebným konáním neposlouží lépe než modlitbou, tváří k zemi, na konci noci.

Od nebe a země, obému od vrozené přirozenosti, od moci, od majestátu blízkosti, od Boha - Vznešeného:
Jsem se svým služebníkem, když nevzpomíná ničeho jiného než Mne a když rozmýšlí o Mé velikosti, Mé moci, Mé dobrotě a Mé slitovnosti. Jsem nablízko utlačovanému; když Mne volá a vzývá, vyslyším jej, je-li věřící.
Jsem blízko srdcím, která Mne milují; ti, kdo ke Mně vzhlížejí, k těm hledím i Já. Mé poznání a Má blízkost je při nich, když svůj sluch propůjčí Mým slovům.

Od pravdivého snu, od moudrého anděla, od velkého cheruba, od uchované desky, od vědění:
Nikdo Boha neuctívá způsobem, jenž by Mu byl milejší, než ten, kdo Jej miluje.

Od Boží duhy, třpytící se všemi barvami, od bodu, z nějž vychází slunce, od příbytků znamení zvěrokruhu, od pólu, od Toho, jehož ukazováček popisuje světlem (na desku), od rozvrhující bytosti, od pravěčné Moudrosti, od nejvyššího sjednoceného Slova:
Bůh je přede všemi věcmi. Kdo to pochopil, je Mu blízko. Bůh se zjevuje nade všemi věcmi; Bůh je nitrem všech věcí. Kdo to pochopil, je obklopen Božím pokojem. Kdo se stal slunci rovným, ten zpívá o Boží slávě.
Z knihy Riwáját (Tradice)

Články na podobné téma:
Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy
Chalíl Džibrán - Prorok o lásce
Anthony de Mello - Meditace v povídkách
KURDS AND VEDIC INDIA
Ancient connections between different cultures
Vedic Arabia
Vedic Arabia II

nahoru


Zpátky na Novinky