Buď jako poutník, který vše pozoruje


Z knihy Marco Aldingera: Moudrosti a příběhy zenu

Převzato z: www.volny.cz/homeopatie

Jednoho zenového mistra požádali, aby vysvětlil rozdíl mezi člověkem a zvířetem, protože oběma se přece dostalo stejnou měrou buddhovství. Zenový mistr se usmál:

"Dobrá, vysvětlím vám tedy rozdíl mezi člověkem a krysou: Když budeme mnohokrát po sobě krysu strkat do bluditě o čtyřech chodbách a přitom budeme do čtvrté chodby dávat sýr, naučí se krysa nakonec chodit do čtvrté chodby, aby se dostala k sýru. Člověk se to naučí také. Chce sýr, jde tedy do čtvrté chodby a tam ho má.

Velký bůh ivota vak po čase přemístí sýr do jiné chodby. Krysa jde do čtvrté chodby. Žádný sýr ve čtvrté chodbě. Krysa vyleze ven. Zas jde do čtvrté chodby, sýr nikde. Vyleze ven. Zas do čtvrté chodby. Nic. Vyleze ven. A tak dále. Nakonec dojde k tomu, že krysa přestane zkoušet čtvrtou chodbu a hledá někde jinde.

A tady se ukazuje rozdíl mezi krysou a člověkem: Lidé stále lezou do čtvrté chodby. Věčně. Lidé jsou o čtvrté chodbě "přesvědčeni". Krysy nejsou přesvědčeny o ničem; zajímají se o sýr. Člověk si však vytváří přesvědčení: víru ve čtvrtou chodbu. Člověk začne velmi rychle považovat za dobré lézt do čtvrté chodby - a buď v ní je sýr, nebo není. Člověk má raději svou pravdu než svůj sýr. Máte raději svou pravdu než své štěstí, a abyste sobě a ostatním dokázali, že máte pravdu, po celé roky vbíháte do čtvrtých chodeb. Vaše mozky chtějí raději mít svou pravdu než být šťastné. A právě proto jste už tak dlouho nedostali žádný sýr.

Zapamatujte si tedy: nikdy ten sýr nezískáte, když se o to budete pokoušet tam, kde vždycky byl. Velký bůh ivota totiž přemisťuje sýr neustále. Ve vás je vak příliš mnoho přesvědčení o příliš mnoha čtvrtých chodbách. Jste zde a praktikujete zen proto, abyste se zbavili všeho toho vašeho přesvědčení, které sýr popírá. Nikdy nebudete šťastni, když se budete pokoušet být šťastní. Vaše pokusy budou totiž plně řízeny vaším přesvědčením o tom, kde je to správné místo, na kterém by sýr měl být. Dokud máte představu o tom, co to například je satori a kde je získat, pak jste možnost dosažení satori propásli. Protože každá představa, každé přesvědčení opravdový prožitek ničí.

Kdyby se tedy někomu z vás podařilo setkat se s bohem, nezkoušejte jej tam potkat jetě jednou. Bůh prochází kolem. Když se jej pokoušíš umístit na určité místo, nikdy už jej nespatříš. André Gide řekl: ,Nesnaž se Boha najít jinde než všude. Všude, kam bys rád šel, potkáváš Boha - Bůh je to, co je před námi. Buď jako poutník, který vše pozoruje za chůze a nikde se nezastavuje.'"

nahoru