Byla mezi apoštoly žena?


Převzato z týdeníku CČSH Český zápas, č. 31

Jeden z apoštolů Ježíše Krista byl podle názoru britského teologa Richarda Bauckhama žena. Jak uvedl 6. července deník The Times, nedávno zveřejněná studie tohoto experta z oblasti novozákonní teologie hájí názor, že žena jménem Johanna patřila do užšího kruhu Ježíšových učedníků. Evangelia uvádějí zprávu, že po ukřižování byla s Marií Magdalskou u prázdného hrobu.

Bauckham ve studii předkládá důvody pro svou hypotézu, že tuto ženu pod jménem Junia povolal později mezi apoštoly i Pavel. "Její úlohu v dějinách teologové po staletí záměrně ignorovali," říká Bauckham. Podle něj byla Junia bohatá žena, která žila na dvoře krále Heroda. Když jí Ježíš uzdravil přítelkyni, připojila se k jeho následovníkům. Výsledky studie jsou nyní předmětem diskuse na generální synodě anglikánské církve v Yorku.

(Z rozhlasového pořadu Ekumena ve světě, vysílaného stanicí Rádio Slovensko)

nahoru