Katolická církev opět selhala - nepropustí pedofilní kněze


Pedofilní kněží v USA nebudou propuštěni
Oběti zneužíváni jsou rozhodnutím církve zklamány
ČTK, 17.6. 2002

Američtí katoličtí biskupové v pátek rozhodli, že kněží, kteří se dopustili sexuálního zneužívání dětí a mladistvých, nebudou moci vykonávat svůj úřad, avšak nebudou zbaveni kněžství. Biskupská konference reagovala přijetím této politiky vůči pedofilním kněžím na řadu nedávných skandálů. Po dvoudenním zasedání, které se konalo uprostřed očekávání, jak se katolická církev vyrovná s pedofilními kněžími, hlasovalo pro přijaté řešení 239 biskupů a 13 bylo proti. Konference vyslechla svědectví obětí a její členové se přihlásili k odpovědnosti. Vše přitom nasvědčovalo, že se biskupové přikloní k řešení, na jehož základě by byl zbaven kněžství každý nositel úřadu, který se dopustil pedofilie. Tuto politiku nulové tolerance doporučovali mnozí z kritiků církve. V závěrečném dokumentu je ale obsaženo o něco měkčí stanovisko, které pedofilní kněze kněžství nezbavuje, ale nedovoluje jim úřad vykonávat veřejně.

V praxi to znamená, že tito kněží například nebudu moci veřejně sloužit mši, soukromě ale ano. Od ledna bylo v USA kvůli sexuálnímu zneužívání odvoláno nebo rezignovalo 250 obviněných kněží. Odstoupili také čtyři biskupové. Skandál však nevyvolaly jen četné případy kněžské pedofilie, ale i způsob, jakým církev reagovala a v mnoha případech provinilé kněze kryla. Zásady, které přijali američtí biskupové, musí ještě schválit Vatikán. Účastníci jednání konference nicméně dávali najevo naději, že jejich nová politika "v naší době bezprecedentní krizi" vyřeší. Skandál však nevyvolaly jen četné případy kněžské pedofilie, ale i způsob, jakým církev na tyto případy reagovala a jak v mnoha případech provinilce kryla. Negativní reakce si toto rozhodnutí ale vysloužila u obětí zneužíváni. Mnozí z nich jsou rozhodnutím biskupů zaskočeni a velmi klamáni. Někteří to pak dokonce považují za velikou chybu ke škodě Katolické církve.

==================================================================================================

Zneužitý kněz chce nulovou toleranci k pedofilii v církvi
Kněz Katolickou církev přes všechny traumata opustit nechce
ČTK, 18.6. 2002

Někteří chlapci milují baseball, ale Gary Hayes dával přednost církvi. "Kostel byl pro mě vším", vzpomíná na své dětství v americkém státě New Jersey. "V kostele se dostanete blíž k Bohu, když sloužíte mši, zpíváte ve sboru, když uklízíte, pomáháte jeptiškám. Kostel bylo místo, kde jsem se cítil bezpečný," popisuje. Bylo mu 15, když ho dva kněží začali opíjet a sexuálně zneužívat. Píše o tom International Herald Tribune. Hayes chtěl být knězem už jako malý chlapec, a tak mlčel ze strachu, že duchovní by se rozhněvali a zabránili by mu v dosažení jeho cíle. Nakonec se knězem stal, a zároveň i vůdcem skupiny obětí. "Někteří z nich spolupracují více s ďáblem než s Bohem," říká o pedofilních kněžích a o těch, kteří je kryjí, 49letý Hayes, pastor dvou malých farností ve státě Kentucky. V těchto dnech jedná v texaském Dallasu 300 amerických katolických biskupů o ukončení krize sexuálních skandálů v církvi a jejich cílem je přijmout politiku pro zacházení s pedofilními kněžími.

Oběti jako Hayes, který se jednání rovněž účastní, požadují přísnější opatření, než jaká obsahuje návrh dokumentu. Ten počítá s tím, že rozhodnutí o způsobilosti kněze, který zneužil nezletilou osobu, by záleželo na rozvaze biskupa. Hayes společně s předáky dalších hnutí obětí chce, aby z řad duchovenstva odešli všichni známí pedofilové, bez možnosti druhé šance. Zatímco návrh biskupů se nezmiňuje o potrestání duchovních, kteří kryli zneužívání nebo přesouvali své podřízené mezi farnostmi, organizace obětí požadují odvolání takových církevních představitelů z jejich úřadu. Hayes ovšem neočekává, že biskupové na tyto požadavky přistoupí. Většina lidí po vyslechnutí jeho příběhu nechápe, jak může nadále zůstávat v církvi. On si ale jiné povolání představit neumí. Zneužívání podle něj nemá s Ježíšem Kristem nic společného. Trvalo to však léta, než se přestal obviňovat za to, co se mu stalo.

Během studií v církevním semináři byl Hayes problémovým mladým mužem. Hodně pil a autoritu tamních představitelů podrýval na každém kroku. Zdroj své bolesti poprvé prozradil během jednoho sezení církevnímu psychologovi. Na příštím sezení měl potřebu se knězi svěřit úplně, ale on na to reagoval slovy, že to už slyšel, že má pokračovat dál. "Teď mě to štve. V té době jsem se snažil brát to tak, že mi možná dává dobrou radu." V roce 1986 se Hayes v rodném Camdenu setkal se dvěma představiteli tamní diecéze a řekl jim o svém zneužívání. Představený podal na oba provinilce, Josepha McGarveye a Williama O'Connella, obvinění v interním memorandu, ale žádné kroky nebyly podniknuty. McGarvey byl následně povýšen a přesunut do jiné farnosti. O'Connell opustil církev a byl obviněn ze sexuálního zneužívání tří chlapců na Rhode Islandu, kam se přestěhoval a kde krátce nato zemřel. Hayes byl vysvěcen v roce 1990 a odešel do Kentucky. S podporou tamního biskupa se obrátil na představeného v Camdenu, který mu přislíbil vyšetření jeho případu. Když minuly měsíce bez jediného slova, podal Hayes se dvěma dalšími kněžími žalobu na camdenskou arcidiecézi. Spor byl vyřešen mimo soudní síň, McGarvey, který obvinění popřel, odešel na penzi.

===================================================================================================

Sexuální skandály otřásly i Katolickou církví v Asii
Pedofilní kněz má být v Asii přeřazen ke starým jeptiškám
ČTK/Reuters, 13.6. 2002

Elsa, učitelka tělocvičné terapie v jedné škole na Filipínách, říká, že jí bylo asi sedm let, když ji kněz v jejím rodném městě osahával na prsou a stehnech. Stalo se to u ní doma ne jednou, ne dvakrát, ale mnohokrát, znovu a znovu. Traumatizovaná a psychicky znecitlivěná pocitem viny, Elsa všechno vytěsnila ze své paměti na 20 let. V roce 1993 se jí vzpomínky vrátily poté, co narazila na zprávu o dívce, kterou sexuálně obtěžoval její strýc. "Nevím, zda ještě chci někdy vidět kněze... Stále mám vztek. Myslím, že by církev měla přiznat, že se tyto věci stávají," prohlašuje Elsa, která nechce, aby bylo zveřejněno její příjmení. Nyní je jí 35, je vdaná a od minulosti se osvobodila díky radám jisté jeptišky. Elsa je ale stále jednou z neznámého počtu obětí pedofilů v kněžských rouchách v největší římskokatolické zemi Asie. Její příběh, podobně jako osudy dalších v Asii, se dostal na světlo světa po skandálu kolem sexuálního zneužívání dětí, který otřásl katolickou církví ve Spojených státech. Další případ, o němž informovala místní média, se týkal dvou mladistvých, které jeden kněz pohlavně zneužil v roce 1990.

"Ochutnáte potravu Boha," citoval jeden z chlapců slova, která kněz pronesl, když jej objímal. Křesťanství je v Asii zastíněno islámem, hinduismem a buddhismem, avšak katoličtí kněží - stejně jako jiní duchovní v oblasti - mají obrovský vliv na své stádo. Oběť musí mít mimořádnou odvahu, aby promluvila veřejně o sexuálním zneužívání knězem. Sexuální úchylky mezi katolickými kněžími se nezdají problémem v převážně hinduistické Indii nebo v Singapuru, kde má nejpočetnější stoupence buddhismus. Avšak v Hongkongu v uplynulých 30 letech nejméně šest duchovních údajně pohlavně zneužívalo děti. Hongkongská katolická diecéze, která dva kněze shledala vinnými, je pod silným tlakem veřejnosti, která žádá vysvětlení, proč tyto incidenty nikdy nenahlásila policii. Než vypukl skandál v USA, stejný plášť mlčení halil církev na Filipínách, kde 85 procent ze 76 miliónů obyvatel jsou katolíci. Představitelé církve nedávno přiznali, že 1,6 procenta místního duchovenstva je sexuálně aktivní. Poprvé se omluvili za to, co udělali někteří z nich. Ačkoli o zneužívání nezletilých se nezmínili, kněží důvěrně připustili, že pedofilie je problém.

"Tohle je pro nás období očištění. Musíme učinit těžká rozhodnutí," prohlásil generální tajemník Katolické biskupské konference Filipín (CBCP) Hernando Coronel. CBCP, sestávající ze 120 biskupů, zastupuje filipínskou církevní hierarchii. Sejde se v červenci, aby sestavila protokol, který stanoví směrnice pro chování kněží a sankce za jejich porušení. Jestliže církev nepřijde s ráznými činy, mohlo by to nejen podkopat její morální vliv u stáda věřících, ale také vážně poškodit snahy rozšířit slovo boží po Asii, tvrdí duchovní. "Stadium popírání skončilo. Nejhorší věc je teď otálení," řekl kněz-aktivista Robert Reyes. "Je tady nebezpečí, že nás již nebudou brát vážně." "Jaký druh náboženství budeme kázat? Náboženství, které pouze předstírá, že chce věci změnit, a... nezamete si před svým vlastním prahem?" Za 20 let kněžského působení Reyes slyšel o asi 50 případech sexuálních úchylek mezi kněžími a v některých byli oběťmi neplnoletí. Získat jasný obraz o rozsahu sexuální aktivity v kněžské komunitě, vázané slibem, že bude dodržovat celibát, je nemožné, uvedl Reyes.

"Tento druh statistiky se nikdy nedostane ven. Ani nevím, zda biskupové najdou dostatek odvahy provést průzkum, protože by se v něm sami ocitli," prohlásil Reyes. "Mají-li být průzkumy poctivé, měly by zahrnovat údaj, kolik biskupů je homosexuálních a kolik ne." Na Filipínách církev vládne v každodenním životě, včetně politiky, avšak kněží se obávají, že její vliv se zmenší. "Jestliže kněží ponesou znamení hanby, naruší to naši práci. Tato záležitost pedofilie nás vrhne zpět," řekl páter Carmelo Caluag, který pořádá duchovní semináře pro mladé lidi. "Ztíží to naši misijní práci." Církev se také obává, že hromadné vyobcování zmenší již beztak malý počet duchovních. Na Filipínách je jen 7200 kněží, kteří pečují o více než 60 miliónů věřících. Podle Coronela bude prioritou náprava prostřednictvím rad nebo léčby.

"Pokud jeho slabostí jsou mladí hoši, umístíme ho jako kaplana u starých jeptišek. To je jedno z doporučení. Musíme jej udržet mimo místa, kde na něj číhají pokušení, aby hřešil." Pátera Reyese znepokojuje možnost, že církev bude zahlcena soudními procesy, když nebude rychle konat a neodškodní oběti. "Již nemáme času nazbyt. Pouze čekáme na to, co nezbytně přijde."

nahoru