Co je mantra


   "Mantra je slabika, slovo nebo spojení slov. Když si někdo vědomě pamatuje mantru, je automaticky odeslána do podvědomí, což si člověk běžně neuvědomuje. V den oddělení, kdy mysl přestane fungovat, způsobuje závislost na těle a jiných světských věcech pocit osamělosti a zoufalství. V tomto okamžiku se pro člověka stane vodítkem to, co si kdysi uložil do svého podvědomí. Pro nevědomého je chvíle oddělení bolestnou zkušeností. Ovšem nikoli pro duchovního člověka, jenž si správně zapamatoval svou mantru. Ta ho pak provází v celém procesu opuštění, které je pro nevědomého tak odstrašující. Smrt není bolestivá, bolestivý je jen strach ze smrti. Mantra je v tomto směru zdatným pomocníkem a průvodcem umírajícího v pouti do neznámé doby temna. Je jako pochodeň v koridoru mezi smrtí a narozením. Být si neustále vědom své mantry je proto nejjistější metodou umírání. Tuto metodu užívají všechny duchovní tradice světa. Zapamatováním si mantry se v podvědomí utvářejí hluboké rýhy, jakési kanály, jimiž posléze proudí vědomá mysl."

Svámí Ráma
Život s himálajskými mistry

nahoru