Cvičení v nepředpojatosti

Rudolf Steiner
Z knihy Otčenáš

Pravda budiž mé duši světlem.
Láska budiž mého srdce silou,
neboť zárodek božského bytí,
"Bůh", je ve mně, v každém člověku.

Cvičení v nepředpojatosti

S čím se člověk setkává, když se lidé vyslovují o něčem, co právě uslyšeli anebo co se přihodilo (to jsem ještě neslyšel nebo neviděl, tomu nevěřím, to je klam, omyl apod.) - taková stanoviska musí žák naprosto opustit. Žák má právě všude usilovat o to, aby si při každé příležitosti od každé věci a bytosti dal říci něco nového. Jsme-li ochotni použít naznačeného hlediska, jehož jsme dosud nepoužívali, lze se něčemu naučit od každého zavanutí větru, od každého listu, od každého dětského žvatlání. Bude tedy lehce možné zajít příliš daleko. Nemáme však nikdy pustit ze zřetele v určitém věku zkušenosti, jichž jsme o věcech nabyli. Co prožíváme v přítomnosti, máme posuzovat podle zkušenosti z minulosti. To přijde na jednu misku vah. Na druhou však musí přijít u žáka ochota zakusit vždy něco nové. A především víra v možnost, že nové zážitky mohou odporovat starým. Žák tudíž musí být připraven v každém okamžiku přijmout nepředpojatě každou zcela novou zkušenost. Co člověk až dosud uznával nebo poznal jako zákonné, co se mu až dosud zdálo být správné a možné, to mu nesmí být poutem, které mu zabraňuje přijmout nové pravdy.

Meditace před usnutím

Usínám
Než se probudím, bude moje duše
v duchovních světech.
Tam se setká s vůdčí bytostí mého pozemského života,
která je v duchovním světě,
která se vznáší kolem mé hlavy.
Tam se setkám se svým géniem.
Než se probudím, měl jsem
své setkání s géniem.
Mávání perutí mého génia
dotklo se mé duše.

Články na podobné téma:
Cvičení v pozitivnosti (R. Steiner)
Otčenáš (s hlubším výkladem R. Steinera)
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby
Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství
Jednota náboženství
From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Bhagavata
The Mystical Core of Organized Religion
Christ is Risen
Why the Cross is the Symbol of Jesus Christ as the Cosmic Purusha
Karmic Speculation Cannot Build A Dharmic Nation

nahoru


Zpátky na Novinky