Stařec před jeslemi

Jakub Deml

"Zem jednou do roka je Láskou jata,
zpět na Ráj vzpomíná a místa svatá,
kde se svým tvorem besedoval Bůh.
Ten čas je dnes - jen ticho! Napni sluch:
tam venku kdosi jde - to není člověk jeden -
ó je to Bůh a jeho tvor: dnes vracejí se v Eden..."
 

 

 

Býval jsem pastýř ovcí, ale už jsem stár,

před očima se mi dělají mžitky,

a pohlédnu-li k slunci, vidím roztočená veliká kola,

až mi zní v uších.

Také myšlenky mně v hlavě přeskakují,

a když začnu mluvit, lidem se patrně zdá,

že to není souvislé (někteří si ťukají na čelo),

a ví sám Bůh, dovedl-li bych dostat něco do rýmu,

nebo po někom něco takového opakovat,

kdybych chtěl.

Bojím se, že jako ty nohy mé ani mé chtění

není v moci mé, bojím se o to i pokusit.

A přece, můj Ježíši, mne to sem táhlo,

a já se vydal na cestu. Všichni mě předběhli,

ale tomu jsem dávno navykl a jednu myšlenku mám,

že jsem každého daleko předběhl v zlém.

V Knihách Tvých je psáno, že ani starci nejsou vyloučeni

z vyvolených, a jako mladým dáváš sílu k činům,

oni že náhradou aspoň sny mívati budou.

Sny, jaké mívají děti, že se jim dospělí často musejí smát,

a někdy je to opravdu k smíchu, když se mi třeba zdá,

že maminka rozpouští máslo a nechává pro mne kapalici.

Anděla jsem neviděl, protože mi ho zacláněli ti, co byli blíž.

Ale náhle jsem uviděl veliké světlo,

takže jsem neviděl nic jiného, a bylo slyšet tolik hlasů,

že do konce světa by jich nikdo nespočítal, a byl to jeden hlas:

GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA

PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.

Když jsem se vzpamatoval a o té věci přemýšlel,

ještě bylo takové ticho, jako kdyby promluvil Bůh,

a všecko bylo jako v strnutí. Zdálo se mi dokonce,

že se všechny ovce propadly do země

a já tu zůstal sám.

A najednou vedle sebe slyším:
Hni se také, a běž s námi do Betléma!

Běžím, co mohu, ale po celou dobu

nešel mi z hlavy ten zpěv, jako by mně v uších

i v srdci zpívalo tisíc slavíků,

a místo abych děkoval Bohu a lidem dobré vůle,

já si pořád říkám:
V tom je všechen Zákon i Proroci!


 


Články na podobné téma:
Narození Světla Země z temnoty Svaté noci (R. Steiner)
Vánoční poselství šéfredaktora Churche
Vánoce
Pár básní do ticha
Je tu advent
3 Magi and the Star of Bethlehem
Eva Henychová - Vánoční
Pár slov o Vánocích
Houpačka (V. Žďárský)

nahoru

 

Zpátky na Novinky