DOBROVOLNÁ PROSTOTA

 

Boris Merhaut

 

V městských aglomeracích, které vytvořila civilizace, se nám žije čím dál hůře, i když podle prognózy roku 2000 v nich bude žít polovina ze 6ti miliard přemnoženého lidstva.

 

Humanismus je asi nejkrásnějším květem městské průmyslové civilizace, ale čpí odcizením přírodě stejně jako veškerá kultura a instituce, které vycházejí z anthropocentrismu - víry, že jedinou mírou všeho je člověk a jeho prospěch. Humanismus je vinen tím, že průměrný občan ztratil představu, že by jeho předkové mohli před staletími vést důstojný život. Běda nám, dáme-li si nasugerovat, že alfou a omegou smyslu života je produktivita, výroba, účinnost, zisk a pohodlí. Zdravou reakcí na kult zlatého telete zisku tržního hospodářství je tzv. Voluntary Simplicity, což se překládá jako dobrovolná skromnost či prostota. Je to mj. návod jak se obejít bez 80 - 90 % pseudopotřeb, které spotřebiteli vnucuje stále agresivnější reklama, jejímuž hluku je stále těžší se vyhnout. Pro podnikatele, kteří rychle bohatnou z lidské konformity a hlouposti, je to zavrženíhodná podvratná činnost, jako tomu konečně bylo už za bolševické éry.

 

Ať se to nabobům z tribun Velké pardubické líbí či nelíbí; dobrovolná prostota dorazila už také do České republiky. Marně se konejší nadějí, že je to jen recidiva krátkodobých antikonzumních revolt. Vzrůstající počet autorit vědců a myslitelů na Západě dobrovolnou prostotu vítá jako nejvýznamnější kulturně politický obrat tohoto století. Zásady dobrovolné prostoty zformuloval r. 1981 Duane Elgin takto:

 

1. Neobnovitelné zdroje Země jsou konečné a přemnožením druhu homo sapiens hrozí vyčerpáním.

 

2. Hlavní příčinou znečištění a ničení celých ekosystémů je průmysl a doprava.

 

3. Zdroje donedávna odčerpával závod v jaderném zbrojení a dosud tak činí výdaje na obranu.

 

4. Zdroje je třeba rozdělovat rovnoměrněji mezi chudý Jih a bohatý Sever.

 

5. Konzumní životní styl, který se jako mor šíří ze Západu do celého světa, je cele zaměřen na kvantitu. Společenské podmiňování masy indoktrinuje, aby hledaly štěstí v hmotném bohatství, okázalé spotřebě, jež jsou známkou společenského postavení.

 

6. Inflace je důsledek postoje "kup dnes, než dojde ke zdražení". Během poruchového socialistického hospodářství jsme si zvykli věci kupovat, nikoliv když jsme je potřebovali, ale když byly na trhu, jako např. letní obuv v zimě. Ani po letech si toto křečkování nemůžeme odvyknout.

 

Prosté žití v dějinách lidstva

 

Každá doba měla své krajnosti - odříkání a askezi na straně jedné, plýtvání, rozmařilost a rozhazovačnost na straně druhé. Ve staré Indii Gautama Buddha hlásal tzv. střední cestu, která inspirovala Henry Davida Thoreaua, poustevníka od jezera Walden, jehož životní zásadou bylo "prostá životospráva a vznešené hloubání". V USA se vlna odporu proti kultu spotřeby zvedá od 60. let u beatniků a hippies, dětí květů, sociálnich utopistú diggerů, až se rozlila do šírokého proudu tzv. Nového věku (New age), v němž jsou propojeny bojovníci za občanská práva černochů a jiných menšin, feministky, ekologové, ochránci přírody, obránci míru a směry ryze duchovní. V 70. letech tyto snahy dostaly solidní ekonomicko-ideologický základ, když britský ekonom německého původu Fritz Schumacher zveřejnil své fenomenální dílo Small is Beautiful (1973, Malé je krásné). Podle D. Elgina v 80. letech s dobrovolnou prostotou experimentovalo 10% Američanů.

 

Ač jindy máme proti Západu asi patnáctileté zpoždění, je potěšitelné, že dobrovolná prostota už dorazila do České republiky. 0 lidech, kteří ji praktikují, se dočteme v díle Pestťí a zelení, které v těchto dnech vydává brněnské ekologické hnutí DUHA. Socioložka Masarykovy university v Brně doc. Hana Librová v něm zpovídá 70 jednotlivců i příslušníků rodin, kteří z velkoměst odešli na venkov do takových životních podmínek, které se konzumní většíně jeví jako krajně nevýhodné. Většina dotazovaných profesně nevyužívá dosaženého vysokoškolského vzdělání, častý je únik z technických oborů. Svou zkušenost padesátnice Hana Librová shrnuje takto: "Rozhodně mi bylo s těmi lidmi krásně. Někdy... jsem váhala, jestli se k nim nemám nastěhovat... Řečí o nezbytnosti změn jsem za svůj život slyšela bezpočet... Filosofové se bojí říci, o jak zásadní změnu životního stylu by mělo skutečně jít."

 

Dobrovolná prostota je mocnou zbraní bezmocných v době, kdy jsme svědky, jak naše zákony o všech složkách životního prostředí - od nichž jsme si slibovali, že budou hrází proti chamtivosti a bezohlednosti majetníků špinavých peněz, hotových drancovat přírodní zdroje se sloganem "po nás potopa!" - jsou s neuvěřitelnou snadností obcházeny. Není divu, že na ekologické aktivisty padá beznaděj a je nebezpečí, že mládež propadne cynismu, alkoholu, tabakismu a dalším drogovým závislostem, nebo anarchismu a ekoterorismu. Je proto důležité, aby se zeleně orientovaní dozvěděli, že existují celé skupiny, které jejich úsilí podporují. Vystoupí na jejich podporu, jak na mé besedě navrhl br. René Weichert, také čeští unitáři?

 

Boris Merhaut

 


nahoru