Prorok o lásce

Chalíl Džibrán
Z knihy Prorok

Tehdy řekla Mitra: Promluv k nám o lásce.

A Mustafa pozvedl hlavu, pohlédl na lidi a na ně padl klid.
I řekl důrazným hlasem:

Když vám pokyne láska, následujte ji,
i když jsou její cesty tvrdé a strmé.

A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí,
i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.

A když k vám promluví, uvěřte v ni,
i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák, pustošící zahradu.

Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž.

Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest.

Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu
a laská vaše nejněžnější větévky, chvějící se v slunci,
tak také sestupuje k vašim kořenům,
lnoucím k zemi, a otřásá jimi.

Svazuje vás jako snopy obilí.
Vymlacuje vás, aby vás obnažila.
Prosívá vás, aby vás zbavila plev.
Vymílá vás doběla.
Hněte vás, dokud nezvláčníte.

A pak vás postoupí svému svatému ohni,
abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.

To vše má láska s vámi učinit,
abyste mohli poznat tajemství svého srdce
a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky,
pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu
a odešli z mlatu lásky
do jednotvárného světa bez střídání ročních dob,

kde se budete smát, ne však celým svým smíchem,

a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.

Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe.
Láska neovládá, ani nechce být ovládána.

Neboť lásce postačuje láska.

Milujete-li, neměli byste říkat: “V mém srdci je Bůh”,
ale spíše byste měli říci: “Jsem v srdci Boha!”

A nedomnívejte se, že můžete usměrňovat běh lásky,
neboť láska, uzná-li vás toho hodnými, bude sama řídit váš běh.

Láska nemá jiné přání, než naplnit sebe samu.

Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání,
pak ať jsou to tato přání:

Roztát a být jako horská bystřina,
zpívající svou píseň noci.

Poznat bolest z přemíry něhy.

Být poraněn svým vlastním pochopením lásky,
a krvácet dobrovolně a radostně.

Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem
a vzdávat díky za další den lásky;

odpočívat v poledne
a rozjímat o extázi lásky;

vracet se večer domů s vděčností
a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost v srdci
a s písní chvály na rtech.

Články na podobné téma:
Rozdej
A. de Mello - Sazeničky
Poselství
Naučil jsem se...
Přesto - M. Tereza
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Sv. František - Učiň mne nástrojem
R. Bach - Nikdo není daleko
R. Bach - Racek
Deset rad rodičům
Věci nejsou takové, jakými se zdají
Věříte vlastně v život po porodu?
Med a medvídek
Eva Henychová - Vánoční

nahoru


Zpátky na Novinky