Jidiš pro radost - Goebbels a Talmud

Převzato z časopisu Český zápas, vydává Církev československá husitská

Jidiš pro radost
XXXIX.
Talmud
Z hebrejského lilmod: studovat nebo lelamed: vyučovat.
Není to Bible. Není to Starý zákon. Je to kniha, kterou nelze "číst", je nutno ji studovat. Je to pozoruhodné, monumentální kompendium šedesáti tří knih. Obsahuje učené rozpravy, dialogy, konečné úsudky, komentáře, komentáře ke komentářům učenců, kteří po tisíce let vykládali Tóru (prvních pět knih Bible, známých též jako Pět knih Mojžíšových) a aplikovali učení Tóry na problémy práva, etiky, obřadů a tradic.

Nacistický ministr propagandy Goebbels navštívil starého rabína a řekl mu: "Žide! Slyšel jsem, že u vás máte zvláštní způsob rozumování, prý jakýsi talmudický, a tím se prý vysvětluje vaše mazanost a chytráctví. Přeju si, abys mne to naučil." - "Ach, Herr Goebbels," povzdychl si rabín, "na to jste už bohužel moc starý." - "Nesmysl! Proč?" - "Víte, když chce židovský chlapec studovat Talmud, musí se podrobit přijímací zkoušce. Dáme mu tři otázky. Chlapci, kteří dají správnou odpověd: smějí studovat Talmud. Ti, kteří to nedokážou, nemůžou studovat!" - "Výborně!" řekl Goebbels. "Podrob mne té zkoušce." Starý rabín pokrčil rameny: "Tak dobrá. První otázka: Dva muži spadnou do komína. Jeden vyleze špinavý, umazaný od sazí, druhý vyleze čistý. Který z nich se jde umýt?" Goebbels se ušklíbl: "Ten špinavý, samozřejmě. - "Špatně. Ten čistý." - "Ten čistý že se jde umýt? ptal se Goebbels užasle. "Proč?" - "Protože jakmile ti dva vylezou z komína, podívají se na sebe, že? Když se špinavý podívá na čistého, řekne si, to je zvláštní, spadnout do komína a vylézt čistý. Kdežto čistý, když uvidí špinavého, řekne si, pěkně jsme se v tom komíně umazali, musím se okamžitě umýt. Takže se umyje ten čistý a ne ten špinavý." - "Ach," kývl Goebbels hlavou, "to je chytré! Moc chytré! Dej mi druhou otázku!" "Druhá otázka," vzdychal rabín, "zní takto: Dva muži spadnou do komína. Jeden vyleze špinavý, umazaný od sazi, druhý vyleze čistý. Který z nich..." - "Ale to je stejná otázka!" křičel Goebbels. - "Ne, ne, promiňte, Herr Goebbels. To je jiná otázka." - "No dobrá. Mne nezblbneš, Žide. Umyje se ten čistý." - "Špatně, "vzdychl rabín. "Ale vždyť jsi před chvílí říkal..." - "Jenže to byla docela jiná situace, Herr Goebbels. Tentokrát se jde umýt špinavý, protože ti dva muži se stejně jako předtím na sebe podívají. Čistý se podívá na špinavého a řekne si, páni, jak já musím být špinavý! Ale pak si prohlédne ruce a zjistí, že jsou čisté. Zatímco druhý muž se podívá na čistého a řekne si, je to možné, spadnout do komína a vylézt takhle čistý, jsem taky čistý? Pohlédne na své ruce a vidí, že je špinavý; takže přirozeně on, ten špinavý, se jde umýt." - Goebbels opět zakýval hlavou: "To je chytré, to je zatraceně chytré. Sem s třetí otázkou!" "Třetí otázka," povzdychl si rabín, "je ze všech nejtěžší: Dva muži spadnou do komína. Jeden vyleze čistý..." - "Ale to je pořád stejná otázka!" - "Není, Herr Goebbels. Slova jsou možná stejná, ale problém je naprosto nový. - "Špinavý se umyje!" vykřikl Goebbels. - "Špatně!" - "Tak tedy čistý!" - "Špatně!" - "Jaká je tedy odpověď?" řval Goebbels. - "Odpověď zní," řekl rabín, "že celá ta zkouška je nesmysl. Když dva muži spadnou do komína, jak by jeden mohl být špinavý a druhý zůstat čistý? Kdo na to nepřijde, nikdy neporozumí Talmudu.

Články na podobné téma:
Chalíl Džibrán - Prorok o lásce
Rozdej
A. de Mello - Sazeničky
Poselství
Naučil jsem se...
Přesto - M. Tereza
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Sv. František - Učiň mne nástrojem
R. Bach - Nikdo není daleko
R. Bach - Racek
Deset rad rodičům
Věci nejsou takové, jakými se zdají
Věříte vlastně v život po porodu?
Med a medvídek
Eva Henychová - Vánoční

nahoru


Zpátky na Novinky