"Ztroskotals? Máš šanci," aneb variace na blahoslavenství

Anselm Grün, Ramona Robbenová
 

Blahoslavení ztroskotaní, neboť jejich rozvaliny budou znovu zbudovány.
Blahoslavení bezejmenní, neboť oni ve mně najdou svou novou identitu.
Blahoslavení, kteří už nehrají žádnou roli, neboť oni budou nazváni hráči Božími.
Blahoslavení, kteří jsou v církvi bezdomovci, neboť oni ve mně najdou domov.
Blahoslavení, kteří odmítají svou zkostnatělost, neboť oni zakusí proměnu.
Blahoslavení vyhnaní, neboť oni budou orat panenskou zemi.
Blahoslavení, kdo pro mne opustili své jistoty, protože jim patří život.
Ale běda vám, kdo stavíte zákon nad lásku, kdo ponižujete druhé,
kdo jim nedovolujete, aby rozvinuli své schopnosti,
kdo jste syti svým sebeuspokojením,
kdo pronásledujete druhé svou nedůvěrou, když šlapete po lidské důstojnosti,
když omezujete svobodu jednotlivce svou nepřízní,
když otravujete vzduch svým strachem,
když poměřujete svobodu svou úzkoprsostí,
když povyšujete svou malichernost na Boží zákon,
když děláte z komára velblouda,
když zneužíváte živého slova, abyste druhým zacpali ústa,
když degradujete hymnus jedinečnosti na pochod přizpůsobivosti,
když vyprazdňujete poselství života na pouhou literu zákona;
malověrní, kteří se neodvážíte nového začátku,
zbabělci, kteří mlčíte tváří v tvář nespravedlnosti,
přizpůsobivci třesoucí se před vlastní odpovědností,
zodpovědní, kteří všemu žehnáte mocí svého úřadu, a nikoli srdcem dokořán.
Běda vám, pokrytecké "nádoby Boží",
neboť ve vás a na vás spočívá hnilobný puch rozkladu stojatých vod!
Obílené hroby, jejichž nápis zní: Všechno k větší cti a slávě mého JÁ!


A. Grün, R. Robbenová: "Ztroskotals? Máš šanci"
Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2004

 

nahoru


Zpátky na Novinky