HNUTÍ GRÁLU (odmítá podvodníka Parsifala)

 

Josef A. Zentrich

 

V hlavní zpravodajské relaci TV Nova, večer v úterý 5. července 1994, přinesla tato stanice relaci, ze které vyplývalo, že svéprávná česká občanka byla v podstatě unesena zdravotníky a proti své vůli umístěna na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny v Dobřanech. Únos se odehrál v katastru obce Komárov u Hořovic na Berounsku, kde postižená asi půl roku žila v kruhu lidí, snažících se o život dle knihy Syn člověka. Tolik vstup TV Nova. V časopise GEMMA se již vícekrát hovořilo o Grálu; uvedená událost určitým způsobem koresponduje s činností Hnutí Grálu v České republice, takže jsem nabyl názor, že by se čtenářům GEMMY mělo dostat fundovaného vysvětlení vzájemných souvislostí. A o to se svým příspěvkem pokouším. Hnutí Grálu je název pro volné sdružení lidí, kteří jako svou duchovní cestu přijali a zvolili život podle knihy Ve světle pravdy, která v podtitulku nese název Poselství Grálu. Sdružení přirozeně musí mít a má jistou organizační strukturu, ale jeho činnost - nebo snad přesněji řečeno jeho život - nevykazuje znaky života církve, a tím méně pak sekty. Stále více a více se rojí falešní proroci. Planoucí zrak některých a jejich zmatené blábolení je už od počátku odsuzuje k nezdaru, ale jsou i tací, kteří dovedou využít každé skulinky v dění, každé drobné pochybnosti v lidské duši.

 

I v našem národě povstalo několik takových božích bojovníků. Jeden z těchto koryfejů spojil své jméno s Hnutím Grálu natolik, že tomuto sdružení dělá nemalou ostudu. A právě "jeho ovečka" je tou obětí psychiatrického únosu, o kterém referovala televize Nova.

 

Tento člověk hovoří velmi rafinovaně a sladce, a tak se nelze divit, že popletl hlavu již desítkám lidí. Ve své argumentaci mistrně využívá následující skutečnosti: V proslovech ke svým nejbližším na Hoře Grálu pronesl za svého života Abdrušin řadu sdělení, ze kterých vyplývalo, že za dveřmi je velké kosmické dění, na které by zejména ti, kdo by vlastně měli vést národy, měli být připraveni. Abdrušin je však více než půl století po smrti a dosud se nic nestalo! Proč? Inu, to je jasné. Protože jsem mu nepovolil dát lidstvu konečnou informaci. Ano, já, Jan Dietrich-Dvorský, bytem tč. v Komárově u Hořovic, okres Beroun. Já jsem Syn člověka, já jsem diktoval Abdrušinovi knihu Ve světle pravdy, já jsem mu nařídil ("z vrchu", aby bylo jasno), aby se prohlásil za Syna člověka on, a to proto, aby lidé moji knihu, mnou přinesenou pravdu už dlouho před mým pozemským příchodem roznesli po Zemi. Já začínám soud. Jen ten bude zachráněn, kdo půjde se mnou, protože já založím Boží říši tisíce let. Tato Říše bude pozemsky lokalizována do oblasti severní Itálie, kde je místo vybrané Bohem. Říše bude založena v druhé polovině roku 1995, kdy také začnou katastrofické události na Zemi. Toto lidstvo nechám postupně do 70 - 80 let vymřít, zůstanou jen moji věrní z Říše. Přestože jsem napsal knihu s fialovými deskamí Syn člověka aneb Mesiášovo živé slovo k všenápravě světa (původní Abdrušinovo Poselství má černé desky a zelený přebal), vím, že mnoho lidských duchů se mnou nepůjde. Počítám tak z celého světa asi 600 lidí. Z toho 300 z omilostněného českého národa, 200 bude Italů a jen asi 100 lidí budou ostatní národy. Chcete-li se, lidé, zachránit (autor těchto řádků již, třikrát běda, definitivně propadl peklům, protože se nepřidal; tato informace ho stála 400 Kč, neboť natolik si "mesiáš" cenil něco přes hodinku svého času, věnovanou autorovi, který si chtěl jeho působení objasnit), musíte napřed přečíst zelené Abdrušinovo Poselství, pak si uvědomit, že je to vlastně moje kniha, pak přečíst mou fialovou knihu, a nakonec se ke mně přidat. Hlavní moje sdělení, které lidstvu přináším, kromě toho, co jsem již řekl světu ústy Abdrušinovými, je - že všichni jste (už 40.OOO let!!!) převrácenci - to jest všechny mužské duše mají tohoto času ženská těla a všechny ženské duše těla mužská. No, a podle toho to i na světě vypadá. Leč, pokud se přidáte, nezoufejte - budou o vás pečovat nepřevrácenci - a to já osobně (jménem Parsifal), moje choť a má dítka.

 

V první fázi se mí věrní musí shromáždit v mé blízkosti. Zde je naučím žít v Pravdě. Děti přestanou chodit do školy, aby si vědomostmi dále neničili mozek, dospělí přestanou pracovat pro Temnoty. Finanční prostředky mi odevzdají, protože je třeba zařídit Velké Stěhování a vybudovat Říši. Tu postaví formou zatím malé osady Taliáni "na klíč", dříve než je nechám postupně vymřít...

 

Tolik velmi stručně náhled do učení pana Dietricha-Dvorského. Že to nemá s cíli Hnutí Grálu pranic společného, snad laskavý čtenář pochopí sám. Ostatně pan Parsifal (jak se tč. nechává pan J.D.D. titulovat) o spolupráci s Hnutím Grálu pranic nestojí. Jednak jsou to všichni převrácenci, ale hlavně odmítli s ním spolupracovat, resp. podřídit se, když jim sdělil, že je jejich šéfem. (Pro zajímavost: jen za poslední 3 roky se v tyrolském ústředí Hnutí Grálu přihlásilo pět nových Ježíšů Kristů, resp. Synů člověka s přáním vydat klíče...???)

 

Možná bude čtenáře také zajímat, jak pan J.D.D. přišel na své božské poslání. Je to jasné: On, Dvorský zasvobodna, ona, Dvorská zasvobodna; on a ona dostali Abdrušinovo Poselství do ruky ve stejný den, ač v té době byli spíše oba v atheistické životní fázi a na stovky kilometrů daleko od sebe. Takže vraťme se k úvodnímu šotu televize Nova. Může se ještě někdo divit nešťastné matce "omilostněné" dívky, že ji chce zachránit před životem v sektě, třeba i za cenu psychiatrické intervence?

 

Josef A. Zentrich

 

nahoru