Církev husitská a "objektivita" médií

Rozhovor s farářem Královéhradecké diecéze Mgr. Janem Rokytou
Pardubické noviny


Církev husitská v rozkolu aneb Na vině jsou média?
Pro odchod patriarchy se vyslovila naprostá většina zástupců náboženské obce.
Pardubice

V poslední době více než 590. výročí upálení Mistra Jana Husa poutaly pozornost veřejnosti spory v Církvi československé husitské. Při posledním sčítání před čtyřmi lety se k tomuto vyznání přihlásilo 99 tisíc lidí. Tudíž jde o církev, jež v počtu věřících zaujímá v Česku třetí místo za katolickou a Českobratrskou církví evangelickou. Nejen o tom, co církev „údajně“ rozdělilo, ale také o zpochybňovaném hospodaření v penzionu Betlém či v církevní škole ve Rváčově jsme hovořili s farářem Královéhradecké diecéze Mgr. Janem Rokytou. Mimochodem bydlí na faře u Husova sboru v Pardubicích.

Opravdu je vaše církev v rozkolu?
„Ona ta kauza s patriarchou Janem Schwarzem má dvě roviny. Ta první spočívá v jeho postavení mimo službu kolegiem biskupů kvůli mravním prohřeškům a finančním potížím. Z řady jeho pochybení považuji za nejzávažnější, že kromě své základní mzdy si vyplácel plat vedoucího kanceláře. Církvi tak způsobil škodu ve výši tři sta tisíc korun. Zároveň mu bylo prokázáno, že v Úřadu ústřední rady hospodařil s vykázanou ztrátou několika milionů korun. Rovněž tak vyplácel své asistentce se středoškolským vzděláním kromě jejího stálého platu ještě další částky, díky nimž častokrát brala dva až třikrát více nežli vysokoškolsky aprobovaní faráři.“

A ta druhá rovina?
„Tady jde o samotné odvolání patriarchy na sněmu celé církve. Ještě před vlastním jednáním Jan Schwarz sám rezignoval a my hlasovali, zda toto jeho gesto přijmeme. Z celkového počtu 475 bylo pro 408, včetně mne, proti šestnáct a padesát jeden se zdržel hlasování. Není tedy o čem spekulovat. Většina byla demokratickou volbou pro jeho odvolání. O to je zarážející, že v televizním šotu dostali slovo pouze čtyři lidí, kteří byli proti. V rámci objektivity se z oněch 408, jež souhlasili, na obrazovce bohužel neobjevil ani jediný.“

Podívejme se však konkrétně do vaší diecéze. Patří vám konkrétně rekreační zařízení Betlém v Janských Lázních. Můžeme dát ruku do ohně za jeho čisté financování?
„Je pravda, že naše diecéze má ve stoprocentním vlastnictví Betlém, avšak provozuje jej společnost s ručením omezením Ambrosius. Tato společnost se sídlem v Hradci Králové je ve stoprocentním vlastnictví Královéhradecké diecéze a má svou správní radu, v níž jsou zastoupeni členové z různých náboženských obcí. Provozní zaměstnance, kteří jsou v plném nebo částečném invalidním důchodu, platí Ambrosius ze svých vlastních peněz. Nikoliv tedy z nějakého státního příspěvku.“

Pokud vím, pak v penzionu Betlém pořádáte letní dětské tábory. Nejde z vaší strany spíše o komerční využití?
„To se určitě pletete. V současnosti zde máme čtyři tábory. Jeden pro uprchlíky, druhý z náboženské obce v Náchodě, další z Čáslavi a ten poslední z pardubického vikariátu. A pokud jde o ceny, ze strany církve jsou dotovány. V termínu od 31.července do 6.srpna zde pořádá náš pardubický vikariát tábor, kterého se účastní padesát dětí a dospělých. Farářka z Litomyšle Věra Říhová je jeho vedoucí a já mám na starost vlastní program. Děti mladší šesti let platí za týden pobytu sedm set korun, do deseti let 750 a nad deset let osm set korun, dospělí pak 850 korun. To uznáte, že cena není rozhodně komerční“.

A jak je tomu s rekreačním využitím penzionu?
V letní sezoně činí cena pro jednu osobu za noc 135 korun, v případě, že se zdrží tři a více nocí 130 korun. Rozhodně tyto ceny nepovažuji za výdělečné, a pokud si to přece jen někdo myslí, neváhal bych jej označit za lháře.“

A co vaše církevní škola ve Rváčově u Lomnice nad Popelkou? Ta výdělečná není?
„To v žádném případě. Ostatně k 30. červnu byla pro nedostatek dětí uzavřena. Málokdo pak ví, že v celém tomto objektu měla naše církev pouze desetiprocentní podíl. A to škola byla zavřena nikoliv pro nedostatek financí, ale pro úbytek dětí, jež přešly do stacionáře. Ten však už nespadá pod naší církev, ale pod občanské sdružení, které odmítá být diakonickým zařízením. To, co tedy bylo možno vidět v jednom televizním šotu, byl pouze stacionář, nikoliv naše církevní škola.“

Vypadá to, že si masmédia jaksi na vaši církev zasedla…
„Zřejmě máte pravdu a nedivte se našemu rozhořčení. Co si třeba mám myslet, když v jedné soukromé televizi spatřím chrám sv.Mikuláše na Staroměstském náměstí a dozvím se, že je v našem majetku. Skutečnost je ale opravdu jiná! Tento chrám je v majetku pražského magistrátu a my jsme v něm pouze v pronájmu. To ovšem nic nemění na tom, že do něj investujeme na jeho opravy. V tomto případě milion dvě stě tisíc korun. A každý nevěřící Tomáš se o tom ostatně může přesvědčit i na našich internetových stránkách. Osobně už k tomu ale nemám co dodat.“

Ptala se Jiřina Mikešová
Pardubické noviny 15.července 2005

Články na podobné téma:
Pravé důvody rezignace ThDr. Jana Schwarze

nahoru


Zpátky na Novinky