Jak chápe islám „mezináboženský dialog“

Převzato z http://granosalis.cz

V celostránkovém článku uvádí Frankfurter Allgemeine Zeitung, jak rozdílně pohlížejí křesťané a muslimové na „mezináboženský dialog“. Opírá se přitom o výpovědi učence pro otázky náboženství na univerzitě AI-Azhar, která platí za nejvyšší učitelský úřad sunnitského islámu.

„Hranice islámské teologie spočívají v představě, že text Koránu je výsledkem doslovné inspirace, a to také představuje rámec, ve kterém je možný nějaký dialog… Autor textu je Alláh. Až bude v Evropě dostatečně znám islám, bude islamizace Evropy jen otázkou času. Židé a křesťané své spisy zfalšovali,“ prohlásil Fatallah. „Pravdu o svatých knihách Židů a křesťanů znají jen muslimové, protože pravda o těchto spisech stojí jen v Koránu.

“K mezináboženskému dialogu se obě strany scházejí jednou ročně střídavě v Římě a v Káhiře. „Témata, o kterých se diskutuje, určuje Al-Azhar.“ Prezident Papežské rady pro mezináboženský dialog arcibiskup Fitzgerald ví: „Jelikož islámská strana předpokládá, že křesťanské a židovské spisy jsou zfalšované, není možno vstoupit do vyváženého teologického kontaktu. Korán například učí, že křesťané věří ve tři bohy, boha otce, a matku bohyni (Marii), kteří fyzicky pohlavním způsobem zplodili třetího boha (Ježíše).

Řím by rád mluvil i o těchto věcech. To však troskotá na blokádě ze strany Al-Azhar.“Šejk Tantavi, „nejvyšší vůdce výboru pro dialog s mono­teistickými náboženstvími“ a „nejvyšší šejk univerzity“, prohlásil několik týdnů po 11. září sebevražedné atentáty za principiálně správné a označil v dubnu 2002 Židy za „nepřátele Boha a potomky vepřů a opic“.

Arcibiskup Fitzgerald přesto bilancuje: „Mezináboženský dialog přinesl církvi velmi mnoho. Otevírá naše oči pro obdivuhodné cesty, jimiž může Bůh vstoupit do srdce každého člověka.“Co znamenají mešity v EvropěKáhirský znalec Koránu Fatallah prohlásil v uvedeném článku FAZ: „Mohamed je pečetí proroků. To znamená, že náboženství a kultury jsou Koránu podřízeny. Již Korán si přeje, aby vedle kostelů a synagog byly budovány mešity, které mají přesahovat ostatní sakrální stavby. Alláh je velký je pětkrát denně výzva pro nevěřící, aby si byli vědomi, že jsou menšinou.

Požadavek muslimů, aby na dómském vrchu ve Freisingu byla ve jménu tolerance vybudována mešita, ze které má zaznívat islámská výzva k modlitbě, je pro arabskou veřejnost jasným znamením postupu islámu.Když to vaše zákony neumožňují, tak změníme vaše náboženství s těmito zákony, to je vůdčí nit ve veřejnosti.

V Egyptě je tento názor v módě. Tolerance zde platí za znamení slabosti.“V Egyptě byla ihned po rozšíření islámu v 7. století zavedena „transformace společnosti a kultury“, na jejímž konci byla dekretem nařízena výměna koptické řeči za arabštinu. S tím bylo spojeno i zrušení křesťanské víry, která určovala kulturu této země takřka 700 let. Žádná učebnice v zemi se nezmiňuje o křesťanské kultuře, která vládla v zemi před jejím dobytím Araby. Ještě dnes jsou koptičtí křesťané na ulici a na pracovišti utloukáni, protože nechtějí nebo nemohou zaplatit Koránem předepsaný poplatek pro islámské vládce (FAZ 15. 5. s. 45).

Islám – dezolátní stav vzděláníDiplomat Vatikánu v Jeruzalémě uvádí: „Z Betléma se v minulém roce odstěhovalo 300 křesťanských rodin, protože Palestinci vnikli do jejich domů a odtud stříleli na Izraelce. Pak se dostaly jejich domy pod dělostřeleckou palbu a byly rozbořeny. Jiní muslimové se chodí modlit na pole křesťanů a pak prohlásí, že se touto islámskou modlitbou stala islámským teritoriem.“A dále čteme ve FAZ: „Zde je ukazatel dezolátního stavu vzdělání: Ačkoliv arabsky mluví 284 mil. lidí a řecky jen 11 milionů, je do řečtiny přeloženo ročně osmkrát více knih než do arabštiny.“ To je zpráva OSN.

Vatikánský diplomat v Káhiře sděluje: „V egyptských médiích se hovoří o tom, že auto a televizi vynalezli muslimové. Kdyby většina lidí věděla, že tyto věci vynalezli křesťané, odmítali by je používat.“ Za tím stojí teorie, která platí i na Al-Azhar: „Když Alláh seslal Korán v určité době, pak společnost v té době je taková, jakou si Bůh přeje. Islámská společnost se proto nemá vyvíjet ani vpřed, ani vzad, nýbrž zůstat taková, jaká byla v době prorokově.

Z Komma 23/2004
přeložil -lš-
vložil Ferda z čas. Světlo

Články a publikace na podobné téma:
Sebevraždy III - a judaismus, křesťanství, islám
Vedic Arabia I.
Vedic Arabia II.

nahoru


Zpátky na Novinky