Jak utopit vlastní restauraci Góvinda, aneb konec podvodníků v Čechách?


Little John

Událost, o které budu psát, se bohužel skutečně stala. Vypovídá o nekonečných možnostech lidské hlouposti, a přestože jsou důsledky smutné, příběh vyznívá až legračně. Stal se oddanému Kršny, který pracuje pro vegetariánskou restauraci Góvinda. Je jedním z posledních rozumných oddaných, kteří ještě nebyli ze sekty ISKCON, která restauraci provozuje, exkomunikováni. V den, kdy měly přijít do Prahy záplavy, sledoval doma televizi, a když viděl blížící se vodu, vzal své vlastní velké auto a spěchal do zaměstnání, aby z Góvindy pomohl včas odvézt do bezpečí, co se dá. Už v té době projížděl vodou.

Jaké však bylo jeho překvapení, když po příjezdu viděl oddané, jak netečně mantrují na dvorku, jako by se nic nedělo. V úžasu naléhal, aby se podívali na zpravodajství a rychle mu pomohli vynést nejdůležitější věci, protože každým okamžikem Góvindu vyplaví velká voda. Oddaní ho však odbyli, že se nic neděje. Do restaurace prý možná přijde méně lidí, ale něco málo se uvařit musí (aby byl zisk). Mluvili ve smyslu, že všechno je pod kontrolou a Bůh je ochrání. Zcela ho ignorovali a s odnášením mu nepomohli. Nedostali totiž příkaz z vyšších míst a sami již myslet zapomněli. Je to prý nebezpečné. V tom mají pravdu - při používání Bohem dané mysli a inteligence by totiž mohli uvidět pravdu a museli by zcela přehodnotit svůj život, na což jsou ale duševně líní a v sektě to ani není dovoleno. Dotyčný oddaný tedy popadl několik nejnutnějších věcí a stihl je hodit do auta. V té době se už do sklepa Góvindy drala povodeň a oddaní jen přihlouple zírali: "Jé, voda...". Když odjížděl, byla již voda všude. Teď má Góvinda v kuchyni přes 1,5 metru bahna a výkalů a místní otroci establišmentu si trochu zauklízí. Zákazníkům přeji dobrou chuť a jadrným nadávkám dotyčného oddaného se vůbec nedivím. Je dost dobře možné, že bude za svou neautorizovanou iniciativu ještě potrestán, jak už to v takových případech bývá.

Připomnělo mi to příběh od Anthonyho de Mella, který se v různých podobách objevuje jako vtip. Když začínají záplavy, přijedou hasiči za farářem a varují ho. Ten se jen nacvičeně usměje, nic nepodnikne a odvětí: "Bůh mě ochrání." Když voda zaplaví půl kostela, přijedou záchranáři na člunu a chtějí faráře odvézt. Ten ale opět odmítne a opakuje to samé. Když už je voda všude a farář sedí na střeše, pošlou pro něho vrtulník. On však opět odmítne a znovu prohlašuje: "Bůh mě ochrání". Nenechá se zachránit - a utopí se. Když pak v nebi uvidí Boha, vyčítavě mu říká: "Bože, já jsem ti tolik věřil! Proč jsi mě nezachránil?!" "Cože?" odvětí Bůh, "vždyť jsem ti poslal hasiče, člun a vrtulník..."

Když se lidská hloupost navíc doplňuje s úsilím o ekonomický zisk pod pláštíkem jediné správné víry, upravené podle potřeby zmocněnými lídry, výsledky jsou opravdu nad očekávání. Nedávno mne jeden člověk nabádal, že je třeba zničit Iskcon. Asi překvapím iskconské lídry, že jsem odmítl. Nemám zájem vylévat s vaničkou i dítě. Měli by tam vyměnit lidi, systém, myšlení, ne pár posledních dobrých rysů hnutí Haré Kršna, které ještě zbyly. Ale to ať si oddaní uvnitř organizace udělají sami. Měli by pochopit, že když někdo hodí míč vší silou do zdi, vrátí se mu do úsměvu. Boha ať do celé záležitosti netahají. Ten s úlety této organizace nikdy nemá nic společného. Pokud se ani po takovýchto událostech řadoví oddaní neprobudí, je nad slunce jasné, že konec podvodných šéfů Iskconu a jejich slepých oveček už začal, a to bez toho, že by ho organizoval někdo jiný než oni sami.

P.S. Za svůj minulý článek "Když s guruem odchází dogma" jsem byl těmito šéfy povýšen na "nejhoršího démona". Velmi si tohoto titulu ctím a jiné reakce šéfů, pozitivnější než nadávky, by mi nejspíš způsobily šok z překvapení a jejich poctou bych byl uražen. Tímto jsem na postu nejhoršího démona vystřídal některé své kamarády z www.vaisnava.cz , kteří teď budou jistě velmi, velmi smutní... :) Věřím ale, že tento titul je putovní a oni i další si ho před zánikem starých struktur ještě užijí ;-)))

Tak zase někdy ahojka,
Little John

nahoru