Ježíš o vznešeném postavení žen


Z knihy Životopis svatého Issy

Přeložil Jaromír Kozák


Kapitola XII.

14. "Milujte své ženy a važte si jich, neboť ony budou matkami zítřka a později babičkami celého národa."

15. "Buď oddaný své ženě, neboť její láska zušlechťuje muže a změkčuje jeho tvrdé srdce, krotíc divoké zvíře v něm a měníc je v beránka."

16. "Manželka a matka jsou nejdražší poklady, které vám dal Bůh. Jsou nejkrásnějšími ozdobami vesmíru a z nich se rodí ti, kdož obývají svět."

17. "Právě tak jako Pán zástupů oddělil světlo od temnoty a suchou zem od vodstva, tak má i žena božský dar vyvolat z mužovy povahy vše dobré, co je v ní ukryto."

18. "Proto vám říkám, po Bohu by měli naše nejlepší myšlenky patřit ženě, neboť je božským chrámem, kde nejsnáze dosáhneme štěstí."

19. "Čerpejte z tohoto chrámu sílu pro mravný život. Tam zapomenete na své smutky a svá zklamání a znovu nabudete lásky nutné k pomoci vašim bližním."

20. "Netrapte ji a neponižujte ji, neboť ji ponižujíce, ponižujete sebe a ztrácíte smysl pro lásku, bez níž se na této zemi nedá žít."

21. "Chraňte svou ženu, aby vás ochránila, vás i celou domácnost. Vše, co činíte pro své matky, manželky, pro vdovu či jakoukoli ženu v tísni, činíte pro svého Boha."

nahoru