KÁLAČAKRA – předpověď konfliktu svobody s islámem

 

Rozhovor s lámou Ole Nydahlem

Z časopisu Buddhismus Dnes, Diamantová cesta 9/04

MOHL BYS VYSVĚTLIT NĚCO O TANTŘE KALAČAKRY?
Buddha předal bytostem, které se k plné realizaci buddhovské podstaty rády dostávají prostřednictvím forem a metod, tři skupiny tanter. Mateřské tantry přeměňují připoutanost. Otcovské tantry mění averzi a nedualistické tantry rozpouštějí nevědomost.
Kálačakra (skt.; tib. dukhor, česky Kolo času) zaujímá mezi nedualistickými tantrami zvláštní místo. Jako jiná tajná učení ji
před 2500 lety předal Buddha a až do dneška byla předávána prostřednictvím nepřerušené linie praktikujících. Veřejně známou se stala před asi 1000 lety v Kašmíru, v době, kdy byla tato oblast ničena muslimy. A jak se dá díky předvídavostí buddhů očekávat, měla s tímto nebezpečím hodně co do činění. Také ale měla neobvyklou příchuť hinduistické kultury s mnoha slony atd. Tato tantra popisuje období v budoucnosti, kdy dojde ke střetu sil mezi svobodou a teokratickým islámem, nazývaným zde ka-čhó. V této době se ze svého světa jménem Šambala na druhé straně této galaxie objeví buddha Kálačakra jménem "Král ocelového kola" a dopomůže civilizaci k vítězství. Poté, jak slibuje text, se bude sto let dobře dařit dharmě, poté se podmínky zhorší až do doby, kdy se objeví další historický Buddha Maitréja. To je velmi obecný nárys tohoto učení, které v sobě obsahuje mnoho světského, což se v jiných tantrách nevyskytuje.

CO SE DĚJE, KDYŽ NĚKDO DOSTANE INICIACI KALAČAKRY? Dostat iniciaci vytváří spojení s tímto odkazem a jeho energetickým polem.
V případě Kálačakry to znamená, že se znovuzrodí za podmínek, kdy bude moci chránit svobodu naší civilizace a žen.

PROČ
JE MANTRA KALAČAKRY TAJNÁ?
Tak to vůbec není. OM HANG ČAMA LA WA RA JA SOHA. Může ji používat každý, je stejně dostupná jako OM MANI PAME HUNG.

NENÍ K TOMU TEDY POTŘEBA ŽÁDNÁ INICIACE? Samozřejmě vždycky je nejlepší mít lung, gomlung nebo iniciaci, ale vlastně není potřeba. Každý s výše zmíněnou motivací může mantru úspěšně používat.


MÁME TOLIK MANTER - JAK JE MÁME POUŽÍVAT?
Obecně, KARMAPA ČENO je pro člověka samotného, OM MANI PAME HUNG pro druhé, OM AH HUNG BENZA GURU PAMA SIDDHI HUNG pro další požehnání a OM TARE TUTTARE TURE SOHA pro ženské požehnání. Mantra Kola času patří do oblasti zvláštních účelů, jako mantry v Přípravných cvičeních, mantra Buddhy medicíny nebo mantra vlastního učitele.

PROČ SES ZÚČASTNIL INICIACE PŘEDÁVANÉ DALAJLAMOU?
Až dosud jsem dostal šest nebo sedm iniciací Kálačakry od různých učitelů, jednou už i od Dalajlamy, ve Švýcarsku. Všechny byly jedinečné a byla mezi nimi i jedna zcela výjimečná od Lobpona Cečhua rinpočheho, kterou předal před několika lety v jižním Španělsku. Obsahovala odkaz, který budu v případě potřeby jednoho dne předávat - byla to velmi zvláštní linie iniciace, kterou držel asi jenom on. Ačkoli já podporuji jiného Karmapu než
Dalajlama - on zkrátka musí akceptovat toho vybraného Číňany, aby s nimi mohl dále komunikovat - máme od roku 1972 velmi dobrý vztah. Nazývá mě starým přítelem, což mě těší. Často mě, když se setkáme, objímá a spolu s Hannah jsme byli upřímně znepokojeni jeho zdravím. Minulé jaro (2002) odřekl velkou Iniciaci Kola času v Bódhgáji, kde ji očekávalo 200 000 lidí, především Tibeťanů. Někteří lidé tehdy říkali, že se to stalo z politických důvodů, že by proti němu demonstrovali rozzlobení lidé z linie Šugdan, které vyloučil, i indičtí buddhisté. TI druzí protože tak často zastupuje čínská přání a protože Tibeťané všude špiní všechny monumenty kouřem z máslových lampiček.
Bližší zdroje však říkaly, že Dalajlama by měl podstoupit operaci žaludku a že se snad jedná o rakovinu. Šli jsme tam, protože to bylo velmi důležité a také kvůli našemu blízkému vztahu, který s ním spolu s Hannah máme. Šli jsme tam však neoficiálně. Hluboko uvnitř se cítím jako jeho ochránce. I Lobpon Cečhu rinpočhe chtěl, abych se tam ukázal. Protože naši přátelé z Diamantové cesty dnes představují velmi živou většinu mezi buddhisty, objevuje se také samozřejmě velké množství fám, především o mě. Proto mělo smysl, abychom se tam s Hannah objevili a ukázali, že nepožírám děti.

DOSTÁVÁ SE NYNÍ ODKAZ KÁLAČAKRY OPĚT DO POPŘEDÍ?
Ano, to je evidentní, protože ji teď skoro všichni významní lamové předávají. Za posledních dvacet let, jak jsem se již zmínil, narostlo nebezpečí hrozící Západu a my bychom měli být vděční, že zodpovědní lamové vytvářejí i zde potřebné energetické pole. Poté, co jsme tato energetická pole a jejich odkaz po roce
1959 obdrželi, chrání naši i jejich svobodu.

CO MŮŽEME
V NAŠICH OBČANSKO-DEMOKRATICKÝCH ZEMÍCH DĚLAT, ABYCHOM CHRÁNILI NAŠE SVOBODNĚ SPOLEČNOSTI?
Příspěvkem každého jednotlivého buddhisty Diamantové cesty je vědomě a střízlivě uplatňovat rozvinutou zralost, kterou nám přináší náš pohled a meditace. Znamená to neohroženě se zaměřit na co největší užitek pro co největší množství bytostí v co nejdelším časovém horizontu. Proto je nutné nade vše oceňovat svobodu a možnosti rozvoje a růstu. Tento cíl vyžaduje postavit se všem příčinám utrpení, kterým je možné se vyhnout, a všem dalším překážkám kladeným lidské svobodě. Mimo jiné by buddhisté měli se sebeúctou a ze zvyku poukazovat na všechno, co směřuje proti základním zákonům lidskosti a jiným součástem našich demokratických ústav. To znamená i na náboženství, která utlačují ženy, barbarskými způsoby trestají lidi - například kamenováním nebo odtínáním nohou a rukou - vyhlašují fatwy (náboženské rozsudky smrti) anebo rozpoutávají "svaté" války. Tím, že člověk žije jako příklad lidské svobody a kdykoli je to možné, chrání druhé prostřednictvím výchovných metod v podobě svobodného tisku, může být mnohým užitečný. Ačkoli naprostá společenská kontrola hrozí stále více, musí člověk mít pro to, co jsem zmínil výše, dostatečnou sílu. Pro rozvoj nás všech jako takový doporučuji vidět všechno, co se děje, jako karmu, příčinu a následek, a ne jako osud. Chování druhých a nás samých pak jako znak dosažené zralostí.

Otázky kladla Zsuzsa Koszegiová.

Z
časopisu Buddhismus Heute přeložil Jan Matuška

Články na podobné téma:
Islámský terorismus a povinnosti vlád
Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu
Bibličtí proroci jako investigativní novináři
Co se muslim dozvěděl o židovském svátku Yom Kippur
Jak chápe islám ´mezináboženský dialog´
Sebevraždy III - a judaismus, křesťanství, islám
New York and the World Resolve to End Terrorism
Vedic Arabia I.
Vedic Arabia II.

nahoru


Zpátky na Novinky