Erazim Kohák

 

Kdo je Beránek Boží?

 

Ono to zní tak krvelačně, že? Jako by Pán Bůh dostal chuť na jehněčí. Bratři kraličtí slovem „beránek“ označovali večeři, kterou židé vzpomínají na své vyvedení z Egypta. Tehdy prý Bůh pokořil Egyptské smrtí všech prvorozených. Anděl smrti vynechal domy Izraelců, označené nevinnou krví obětního beránka. V křesťanské symbolice, silně ovlivněné texty z dob útlaku, jako Zjevení Janovo, se metafora Beránka Božího vžila jako označení Ježíše Krista, který přichází mezi nás a přijímá úlohu oběti. Ač bez viny, trpí za nás, jak bychom mohli trpět my velice odůvodněně. Totiž, když si pomyslíte, jak jsme se my lidé zachovali jeden k druhému i ke světu, který nám Bůh svěřil, těch důvodů není málo. Bůh by nás mohl zcela oprávněně vyhladit pro dobro světa. Jenže Bůh – Ježíš Kristus – se postavil na naši stranu. Stal se obětním beránkem. Četl jsem jednou o německém vojáku, který vystoupil z popravčí čety do hloučku jihoslovanských vesničanů a řekl: „Tak to zastřelte i mě.“ Zastřelili. Tak asi.

Tolik křesťanská symbolika. Jenže on tu Kristus není sám. Co třeba ten doslovný beránek, tvor Boží, plný radost ze života, kterého obětujeme? Co všichni tvorové Boží, kteří za nás trpí v nesmírné krutosti „masné výroby“ či v laboratořích? Co bědní třetího světa, kteří svou bídou vykupují naši spotřební úroveň? Co oběti zbraní, jimiž vyrovnáváme obchodní bilanci? Těch Beránků Božích, kteří za nás trpí a umírají, je tak zoufale mnoho! Měli by nás učit vděčnosti a pokoře. Rozhlédněte se. Co myslíte, učíme se?

 

Hesla mladých svišťů, Kalich, Praha

 

Další články E. Koháka:
Pestrost a pravda
Dobro
Právo žít
Kdo je cizí
Slepé místo křesťanské tradice
Lidé se honí za extrabuřty
Lidstvo terorizují propagátoři tzv. rozvoje
Tři otázky k směřování lidstva
Zelená svatozář
Chvála automobilu
Filosofové Keller a Kohák o USA: "Je to výsměch demokracii..."

 

nahoru


Zpátky na Novinky