Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký

Z knihy Duchovní písně
Zpěvů evanjelických díl čtvrtý, píseň 89
Jiná v nově složená pod melodií polskou

Ó Bože veliký,
tobě tvůj tvor všeliký
povinen jest míle
skláněť se každé chvíle.

I my, dítky malé,
k službě tobě oddalé,
aj, se postavujem
a tobě prozpěvujem.

Nepohrdejž námi
malými nádobkami,
přijmiž nás laskávě,
dej sebe ctíti právě.

Ó sladkosti věčná,
srdcím tvá milost vděčná,
kdoť tebe zakusí,
po tobě jíti musí.

Obrať i nás k sobě,
ať se kocháme v tobě,
jsouc k dobrému chtivi,
pokud zde budem živi.

Amen, amen, Pane,
dejž, ať nám se stane,
Duch tvůj zustávejž v nás
vůdce náš na věčný čas.

Články na podobné téma:
Jan Hus - Veškerému národu českému
Rozdej
A. de Mello - Sazeničky
Poselství
Naučil jsem se...
Přesto - M. Tereza
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Sv. František - Učiň mne nástrojem
R. Bach - Nikdo není daleko
R. Bach - Racek
Deset rad rodičům
Věci nejsou takové, jakými se zdají
Věříte vlastně v život po porodu?
Med a medvídek
Eva Henychová - Vánoční

nahoru


Zpátky na Novinky