Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu

Benjamin Kuras
eu.eportal.cz

Tento objev možná překvapí většinu věřících, k nimž se počítám: Nejbezpečnější obrana proti náboženskému fanatismu je důsledný a nekompromisní racionální sekularismus. Ten jediný dokáže zaručit, aby se mohla mírumilovně praktikovat a vyvíjet všechna náboženství, aniž by kterékoli z nich mohlo svého postavení zneužívat k politické a mocenské manipulaci a vnucování doktrín, dogmat a utopií.

Pro upřesnění: racionální sekularismus není totéž, co atheismus. Atheismus může být stejně iracionální, bigotní a dogmatický jako to nejfanatičtější tmářské náboženství. Svým fanatickým popíráním existence Vyššího Principu, arogantní presumpcí člověka jako nejvyššího kritéria lidského jednání, bigotní víry v náhodnost tvoření a evoluce, se dopouští téže myšlenkové tyranie - na věřících i nevěřících - od jaké nás osvobodilo Osvícenství.

Atheismus není produktem Osvícenství, nýbrž reakcí na ně. Zásadním přínosem Osvícenství bylo otevření „volného trhu idejí“. Atheismus jej opět zavírá do klece.

Nacismus ani marxismus nejsou sekularismy ani atheismy, nýbrž pohanská náboženství zbožňující moc a mocipány a vyžadující lidské oběti.

Volný trh idejí stojí na principu, že každý má právo nevěřit nic i věřit cokoli, co dokáže racionálně obhájit v mírumilovné debatě intelektuálních argumentů bez uplatňování mocenských nástrojů. Jestliže to na volném trhu neobhájí, je jeho povinností ponechávat si to jen pro vlastní potřebu jako nástroj zlepšování sebe a okolí, s vědomím, že jiným jednotlivcům mohou k témuž sloužit nástroje jiné. Protože racionální sekularismus nestraní žádnému náboženství ani atheismu, nýbrž jen racionálnímu ověřování, může na tomto trhu být spolehlivým rozhodčím dozírajícím, aby všichni hráli podle týchž pravidel. Díky sekularismu si můžeme všichni studovat a praktikovat kterékoli náboženství se nám v ten či onen den zlíbí, nebo všechna naráz. Díky sekularismu nemůže žádné náboženství perzekvovat žádné jiné. Útok kteréhokoli náboženství na sekularismus je útokem na svobodu vyznání, tedy na všechna ostatní náboženství. Proto by všichni mírumilovní věřící měli bránit sekularismus do posledního dechu.

Všechna náboženství prošla historickými fázemi, kdy byla zneužita jako mocenské nástroje. Perzekuce jiných náboženství patřila mezi jejich nejoblíbenější sporty. Pod vlivem osvícenského západního racionálního sekularismu, který po dvě staletí kolonizoval většinu planety, se s volným trhem idejí, jeho pravidly a principem mírumilovné debaty sžila všechna náboženství - kromě islámu.

Ostatní náboženství se naučila soucitu a humoru. Z islámu se stal bezhumorný neúprosný vztekloun. Náboženství, která se volnému trhu přizpůsobila, se stala bohatým kulturním a civilizačním přínosem jedno druhému a celé lidské civilizaci. Islám se naopak dostává do nové fáze totalitní mocichtivosti a krvežíznivosti, zbožňování destrukce a smrti, nenávisti k ideové konkurenci, neochoty a neschopnosti obstát na volném trhu idejí. Pod rouškou čistého monotheismu praktikuje nové pohanství zbožňující moc a násilí a vyžadující lidské oběti. Je tím smrtelně nebezpečný nejen západní civilizaci, nýbrž všem svobodně a mírumilovně hlásaným idejím a jejich nositelům. A nakonec i sobě samému, jako principu jednoty, nekonečnosti a věčnosti shovívavého rozmanitého tvoření. Čím víc se snaží prosazovat se násilím, tím méně na volném trhu idejí může obstát a tím víc se bude muset prosazovat násilím. Dostal se tak do začarovaného kruhu, který akceleruje setrvačností balistické střely a zastaví se až nějakou kolosální explozí.

Problém je jen ten, že by tou explozí mohl s sebou vyhodit do povětří polovinu lidstva. A tak racionálnímu sekularismu nestačí jen pískat faul, nýbrž jeho vražednou balistickou střelu explodovat někde na půli cesty, ještě ve vzduchu. Obrazně řečeno, pokud možno.

A pak její střepy opět posbírat v něco světu užitečného, čím kdysi chtěl být. Abychom se opět mohli kochat jeho velkolepou kulturou, aniž by nám z ní běhal mráz po zádech.

Články na podobné téma:
Bibličtí proroci jako investigativní novináři
Co se muslim dozvěděl o židovském svátku Yom Kippur
Jak chápe islám ´mezináboženský dialog´
Sebevraždy III - a judaismus, křesťanství, islám
Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy
Chalíl Džibrán - Prorok o lásce
Vedic Arabia I.
Vedic Arabia II.
KURDS AND VEDIC INDIA
Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství
Jednota náboženství
Is the Golden Rule a Vaisnava Principle?
The Mystical Core of Organized Religion
At the Heart of World Monotheism
Bh. Thakur - Non-Sectarian Vaisnava-Dharma
From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Bhagavata
Ancient connections between different cultures
Behold the Lamb of God

nahoru


Zpátky na Novinky