Mahábhárata

Mahábhárata je klenot védské literatury. R.K. Narayan předkládá pradávné dílo, původně sestavené Dvaipájanou Vjásadévou. Je to nadčasový příběh, zvažující v konkrétních situacích otázky poznání a nevědomosti, práva a nespravedlnosti, dobra a zla. Jeho součástí je nejznámější indické duchovní dílo Bhagavad-gítá, která je v této knize také stručně vylíčena. Mahábhárata má hodně co říct i dnešnímu člověku, má své kouzlo a pěkně se čte.
Little John

(celá Mahábhárata je ke stažení v rubrice KNIHY)

"Chceš-li žít, nepij tu vodu, dokud neodpovíš na mé otázky."
"Ó jakšo," prohlásil pokorně Judhišthira, ,,netoužím po ničem, co je tvoje. Nedotknu se vody bez tvého svolení, navzdory velké žízni. Zodpovím tvé otázky tak dobře, jak jen budu moci."
"Co způsobuje východ slunce?" zeptal se jakša.
"Stvořitel Brahmá způsobuje východ slunce," řekl Judhišthira, ,,a dharma, kterou ustanovil, zapříčiňuje jeho západ."
Judhišthira musel projít těžkým testem, který se podobal velkému "výprasku". Neměl ani trochu času rozmyslet si, co odpoví, protože otázky padaly jedna za druhou. Měl strach odpovídat pomalu nebo se vymlouvat, že nezná odpověď. Některé otázky byly pošetilé a některé měly hloubku. Některé byly nejasné, ale byly vyřčeny tak, že vypadaly velmi významně. Judhišthira měl neustále strach, že by mohl jakšu rozhněvat a vyprovokovat ho k dalšímu hrůznému činu. Kdesi v mysli se mu však ozývalo: "Co horšího nás může ještě potkat?"
Otázky padaly někdy až čtyři naráz. Nebraly konce a navíc byly různého druhu a námětu: "Co je důležité pro ty, kteří zasévají?" ptal se jakša. "Co je důležité pro ty, jež hledají prosperitu?"
Než mohl Judhišthira dokončit svou odpověď na otázku o dešti, musel odpovědět na další otázku o potomcích.
Jakša pokračoval:
"Co je těžší než Země?"
"Matka," odpověděl Judhišthira.
"Co stojí výše než obloha?"
"Otec."
"Co je rychlejší než vítr?"
"Mysl."
"Kdo spí s otevřenýma očima?"
"Ryba."
"Co se po narození nehýbe?"
"Vajíčko."
"Kdo je tvým přítelem ve vyhnanství?"
"Společník na cestě."
"Kdo je přítel toho, kdo umírá?"
"Dobročinnost prokazovaná během života."
"Kterého přítele lze považovat za seslaného Bohem?"
"Manželku."
"Co je vrcholnou povinností člověka?"
"Aby neublížil, neponížil."
Na jiný druh otázek, o odříkání, dal Judhišthira tyto odpovědi:
"Když se zbavíme pýchy, staneme se přístupnějšími. Zbavíme-li se hněvu, nezakusíme žal. A zbavíme-li se hrabivosti, pocítíme spokojenost. Pravý klid a mír pochází od srdce. Milosrdenství je jinými slovy přání štěstí všem živým bytostem. Nevědomost znamená neznat lidské povinnosti a hanebnost znamená špatně mluvit o druhých."
"Jak poznat opravdového bráhmana?" ptal se jakša, ,,snad podle toho, že se narodil v bráhmanské rodině, nebo podle toho, že hodně studoval? Nebo podle jeho chování?"
"Nepoznáš ho podle zrození, ale podle znalostí písem a odpovídajícího chování. I když se někdo narodí v rodině bráhmana a zná védská písma, musí být považován za nejnižšího ze všech, není-li čistého srdce."

Mahabharata, R.K. Nárájana
Překlad Baladéva Prabhu, editace Little John
2001, Nakladatelství Gaudia Vedánty

(celá Mahábhárata je ke stažení v rubrice KNIHY)

nahoru