Sazeničky

Anthony de Mello
Z knihy K pramenům (Wellsprings)

Přizvukuj cti a chvále a ztratíš svobodu.
Král

Chcete být tvořiví? Naučte se plýtvat časem.
Dovolená

Naslouchej písni, již zpívali andělé, když ses narodil.
Advent

Milenec tvoří svou milovanou. Mistr svého žáka.
Stvořitel

Věčný život je zde. Věčný život je teď.
Spasení

Reviduj ten obraz, který sis o Bohu vytvořil - potěšíš ho tím víc než obdivem.
Setkání

Zastav se a zamysli se, odkud to volá, když ho slyšíš říkat: "Pojď ke mně."
Nabídka

Pochybnost je přítelkyní víry. Nepřítel víry je strach.
Stvořitel

Vyznavači se nesmí bát s Pánem zápolit.
Setkání

Bůh, který obchoduje se strachem, je tyran a pokleknout před ním znamená být zbabělcem, nikoliv vyznavačem.
Král

Jak by se člověk mohl Boha bát, když láska je bezpodmínečná?
Setkání

Ta největší zvěrstva v dějinách se odehrávala v dobré víře.
Temnota

Jistota je hřích fanatiků, teroristů a farizejů. Soucit nás přivádí na myšlenku, že se můžeme mýlit.
Temnota

Každým slovem, které vyřknu, a každým činem, který vykonám, Bůh zasahuje do historie lidstva.
Bible

Až se přestaneš měnit, přestaneš žít.
Vystavení se

Spor je nejkratší cesta k jednotě.
Setkání

Články na podobné téma:
Anthony de Mello - Meditace v povídkách

Mnohé z díla A. de Mella lze najít též v Archívech citátů (v sekci Novinky, nahoře)

nahoru


Zpátky na Novinky