Modlitba Siouxů

Stará indiánská moudrost, která nás může oslovit i dnes.
Převzato ze stránek Jitřní Země - http://zeme.mysteria.cz

Velký Duchu, jehož hlas slyším ve vání větru a jehož dech dává celému světu život, vyslyš mne!

Předstupuji před Tvou tvář jako jedno z Tvých mnoha dětí. Pohleď, jak jsem malý a slabý, potřebuji Tvou sílu a moudrost.

Dej, abych vždy chodil ve Tvé kráse a mým očím dej, aby se vždy mohly dívat na purpurově červený západ slunce. Kéž si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil a mé uši kéž slyší Tvůj hlas.

Dej mi moudrost, abych poznával věci, které jsi naučil můj lid, poznání, které jsi vložil do každého lístku a každé skály.

Toužím po síle, ne proto, abych měl převahu nad svými bratry, nýbrž proto, abych mohl bojovat proti svému nejsilnějšímu nepříteli - proti sobě samému.

Dej, abych byl vždy připraven přicházet k Tobě s čistýma a upřimnýma očima aby můj duch, až se můj život nachýlí jako slunce k západu před Tebe předstoupil beze studu.

Články na podobné téma:
Aramejský Otčenáš
Otčenáš - hlubší význam od R. Steinera
Meditace a modlitby (R. Steiner)
Modlitby rodičům a dětem
Modlitba vojáka z Montecassina
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby

nahoru


Zpátky na Novinky