Nadřazenost vede k ztrátě soucitu a svědomí

Pavel Albert

Převzato z autorova článku na http://www.osud.cz

Musíš si uvedomiť, že kolektívne vedomie, ktoré neustále zdôrazňuje výnimočnosť a nadradenosť, vedie k strate súcitu, a stratu súcitu nevyhnutne nasleduje strata svedomia.

Kolektívne vedomie zakorenené v nacionalizme ignoruje problémy druhých a zároveň dáva vinu druhým za vlastné problémy, čím ospravedlňuje odvetu “nápravu” a vojnu. Najhroznejšie nebolo to, že Hitler páchal príšerné zločiny na ľudskej rase, ale to, že mu to ľudská rasa dovolila.

Hrozné je nielen to, že Hitler vyvraždil milióny Židov, ale tiež to, že milióny Židov museli byť vyvraždené, aby bol Hitler konečne zastavený.

Zmyslom tohto historického obdobia bolo nastaviť ľuďom zrkadlo a ukázať im, aké ľudstvo skutočne je.

Hitler vám nebol poslaný. Hitlera ste si vytvorili. Zrodil sa z kolektívneho vedomia, bez ktorého by nemohol existovať. To je poučením z tejto skúsenosti.

Pamätaj si, že vedomie je všetko. Vedomie vytvára vašu realitu. Kolektívne vedomie je veľmi mocné a produkuje buď nevýslovnú krásu, alebo nevýslovnú hrôzu. Voľba však záleží na vás.

Položil som pred teba svetlo a tmu – dobro a zlo, vyber si.

Pavel Albert

nahoru