Papež: Hlavní musí být soucit a pozornost vůči obětem zneužívání

 

"Jsme hluboce zahanbeni a uděláme vše, co je možné, aby se to v budoucnu nestalo."
"Je důležitější mít dobré kněze, než jich mít mnoho."
"Zcela odřízneme pedofily od duchovním úřadu. Je to něco naprosto neslučitelného."

Na baseballovém stadionu ve Washingtonu sloužil dnes papež Benedikt XVI. první ze dvou mší pod otevřeným nebem, které patří mezi hlavní body jeho šestidenní návštěvy Spojených států. V ochozech zbrusu nového sportovního stánku se bohoslužby zúčastnilo 46.000 věřících. Papeže doprovodilo 14 kardinálů, 250 biskupů a 1300 kněží. S téměř šestisetčlenným sborem zazpíval mimo jiné i světově proslulý tenor Plácido Domingo.

Papež i při této příležitosti vyslovil politování nad případy pohlavního zneužívání chlapců katolickými duchovními. Skandál, který propukl před šesti lety, stál církev ztrátu autority i dvě miliardy dolarů na odškodném obětí. Nejvyšší představitel katolické církve vyjádřil přesvědčení, že americký duch naděje pomůže uzdravit tyto rány, a vyzval katolíky, aby tomu byli nápomocni.

"Žádná má slova nemohou popsat bolest a škody způsobené zneužíváním," řekl ve své promluvě. "Vybízím každého z vás, nechť učiní, co může, k zahojení a usmíření a k pomoci těch, jimž bylo ublíženo."

Ze zlatobíle vyzdobeného pódia s oltářem rovněž požádal americké katolíky, aby i přes nedávný skandál nepřestávali milovat své duchovní a podporovali je v jejich práci.

K aféře s pedofilními kněžími se Benedikt vyslovil během své americké cesty již potřetí, což americká média hodnotí jako moudrý krok zkušeného muže. Už cestou do USA prohlásil, že se za skandál "hluboce stydí". Při středečním setkání s duchovními připustil, že se církev se situací nedokázala správně vypořádat, když přivírala oči nad obviněními a podezřelé kněze nechala dál pracovat s mládeží.

 

Washington - Papež Benedikt XVI. se překvapivě v USA sešel s lidmi, kteří se v minulosti stali oběťmi sexuálního zneužívání ze strany katolických kněží

Papež se také odpoledne nečekaně sešel s několika oběťmi pedofilních kněží. Oběti sexuálního skandálu, který otřásl americkou větví katolické církve,  k papeži doprovodil bostonský arcibiskup, kardinál Sean O'Malley.

"Modlili se se svatým otcem, který vyslechl jejich příběhy a vyjádřil jim podporu a naději. Jeho svatost ujistila, že se modlí za budoucnost obětí, jejich rodiny a za všechny oběti sexuálního zneužívání," stojí v prohlášení Vatikánu.

Večer našeho času se Benedikt XVI. sejde se zástupci katolických univerzit. Poté ho čekají rozhovory s představiteli amerických muslimů, buddhistů, hinduistů a židů. V pátek odlétá do New Yorku, kde promluví v Organizaci spojených národů.

 

Papežův proslov k biskupům o pedofilních skandálech

"Sexuální zneužívání je zlo a hřích."

Papež Benedikt XVI. vytkl americkým katolickým prelátům, že skandál okolo pedofilních duchovních byl církví občas "velice špatně zvládnut". Papežova slova zazněla ve Washingtonu během středečních bohoslužeb s několika sty americkými biskupy.

Papež se během návštěvy Spojených států vyslovil kriticky k pedofilnímu skandálu už podruhé, nyní přímo před preláty. Poprvé ještě na palubě letadla při letu do USA prohlásil, že pedofilové nemají v řadách duchovních místo a že se podobné skutky nesmějí opakovat.

Skandál se zneužíváním chlapců v amerických katolických školách a farnostech podle papeže způsobil "obrovské utrpení" i "velikou hanbu" církvi. Zdůraznil, že "hlavní musí být soucit a pozornost vůči obětem".

Papež však odsoudil i všudypřítomnost sexu a násilí v americké společnosti, což zařazujících hřích zneužívání do rámce sexuálních mravů. "Co znamená mluvit o ochraně dětí, když pornografii a násilí lze sledovat v mnoha domácnostech a když jsou široce dostupné v médií?" otázal se a zdůraznil, že úlohu při vytváření slušné morálky mládeže mají nejen rodiče, učitelé a duchovní, ale i média a zábavný průmysl.

Benedikt XVI. kritizoval i povrchnost víry, spokojující se jen s nedělními návštěvami kostelů, avšak přehlížející vykořisťování chudých či prosazování takového sexuálního chování, které odporuje učení církve.

Zpochybnil však i autoritu biskupů, obviňovaných, že přivírali oči a chránili viníky. Diecéze musely na odškodnění vyplatit více než dvě miliardy dolarů, ale mnohé oběti považují pokání prelátů za nedostatečné. Podle papeže je třeba tyto rány ošetřit a snažit se o usmíření s ukřivděnými.

Zdroje: http://cs.christiantoday.com/ , ČBK, ČTK, Reuters

========================================================================================================================


Papežův projev o svobodě

"Od úsvitu republiky bylo americké úsilí o svobodu vedeno přesvědčením, že principy politického a společenského života jsou úzce spojeny s mravním řádem, založeným na svrchovanosti Boha Stvořitele", řekl papež.

"Tvůrci zakládajících dokumentů tohoto národa se přihlásili k tomuto přesvědčení, když deklarovali 'samozřejmou pravdu', že všichni lidé jsou si rovni a mají neodňatelná práva, zakotvená v Božím zákoně."

"V tomto procesu, který formoval duši národa, byla náboženská víra stálou inspirací a hnací silou, jako například v boji proti otroctví a v hnutí za lidská práva".

Papež ve své řeči ocenil, že v Spojených státech mohou věřící nejrůznějších konfesí svobodně uctívat Boha "v souladu se svým svědomím, ale současně jsou přijímáni jako součást obecenství, kde je slyšet hlas každého jednotlivce a skupiny".

Připomněl, že svoboda není jen dar, ale také odpovědnost. "Zachování svobody vyžaduje kultivaci ctnosti, sebekázně, oběti pro obecné dobro a odpovědnosti k méně šťastným. Vyžaduje také odvahu k angažmá v občanském životě a schopnost vyjádřit své nejhlubší přesvědčení v rozumné veřejné debatě". "Svoboda je vždycky nová, je to výzva, již musí zdvihnout každá generace a musí být vždycky dobyta pro dobro".

Papež připomněl slova svého předchůdce, který řekl, že ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ, a že demokracie bez hodnot ztrácí vlastní duši. Připomněl také, že Georgie Washington řekl něco podobného, když tvrdil, že náboženství a morálka tvoří "nepominutelnou oporu" politické prosperity. Papež zdůraznil, že Církev chce přispívat k budování lepšího světa, "který by byl více hoden lidské osoby". Je přesvědčena, že víra osvětluje všechny věci.

"Víra nám také dává sílu, abychom odpověděli na vyšší volání, a naději, jež nás inspiruje, abychom pracovali na spravedlivější a bratrštější společnosti", pokračoval papež. "Demokracie, jak si uvědomovali vaši Otcové zakladatelé, může kvést jen tam, kde jsou političtí vůdci i ti, jež reprezentují, vedeni pravdou, a je-li jejich moudrost zrozena z mravního principu, který vede jejich rozhodování".

Papež se také zmínil o tom, co řekne v pátek v OSN. V duchu Deklarace lidských práv chce zdůraznit potřebu globální solidarity. "Amerika byla vždy tradičně velkorysá v pomoci lidským potřebám, v podpoře pokroku a v pomoci obětem přírodních katastrof", řekl. "Doufám, že tento zájem o lidstvo vyjádří podporou trpělivé mezinárodní diplomacie při řešení konfliktů a prosazování pokroku". Tak budou moci příští generace žít ve světě, kde kvete pravda, svoboda a spravedlnost, kde důstojnost a práva každého člověka, daná mu od Boha, bude chráněna a rozšiřována, uzavřel papež.

Zdroje: http://www.res.claritatis.cz , TK KBS

 

nahoru


 

Zpátky na Novinky