Pes, hůl a súfí

Z knihy Příběhy dervišů,
sepsal Idries Shah

Člověk oblečený jako súfí šel jednoho dne po cestě, když tu uviděl psa. Zprudka ho udeřil holí. Pes skučel bolestí a utíkal k velkému mudrci Abú Saidovi. Vrhl se mu k nohám, zvedl zraněnou tlapku dožadoval se spravedlivého trestu pro súfího, který se k němu zachoval tak krutě.
Mudrc si je oba zavolal. Súfímu řekl: "Ó ty nedbalý! Jak jen můžeš takto zacházet s němým zvířetem? Podívej, co jsi udělal!"
Súfí odpověděl: "Rozhodně nejde o mou chybu, to pes je vinen. Neuhodil jsem ho z pouhého rozmaru, ale protože mi znečistil oděv."
Pes však trval na své stížnosti.
Jedinečný neboli mudrc oslovil psa: "Dovol, abych tě raději odškodnil za tvou bolest, než abys čekal na nejvyšší odškodnění."
Pes řekl: "Veliký a moudrý! Když jsem uviděl tohoto člověka oblečeného jako súfího, usoudil jsem, že mi neublíží. Kdybych uviděl člověka oblečeného do obyčejných šatů, pochopitelně bych se mu zdaleka vyhnul. Předpokládal jsem, že člověk, který navenek vypadá jako muž pravdy, představuje bezpečí. To byla skutečně chyba. Pokud ho chceš potrestat, odejmi mu oděv vyvolených. Zbav ho oblečení spravedlivých..."
Pes sám měl jisté postavení na Cestě. Věřit, že člověk musí být lepší než on, je chyba.

"Předpoklad", reprezentovaný zde dervišským oděvem, je často mylně považován ezoteriky a stoupenci různých náboženství za cosi, co má spojitost se skutečnou hodnotou. Tento příběh z Attárovy Božské knihy (Ilahi-Náma) často opakují derviši, kteří patří k "Cestě viny". Je připisován Hamdúnovi Běliči z devátého století.

Články na podobné téma:
Slova mystika Al-Halládže
Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy
Chalíl Džibrán - Prorok o lásce
Anthony de Mello - Meditace v povídkách
A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?

KURDS AND VEDIC INDIA
Ancient connections between different cultures
Vedic Arabia
Vedic Arabia II

nahoru


Zpátky na Novinky