PÍSEŇ BRATRA SLUNCE

Sv. František z Assisi
Do češtiny přebásnila Zuzana Nováková

Buď, Bože, chválen vším svým stvořením,
především bratrem sluncem, krásným a zářícím,
zrcadlem plným lesku, nádhery a jasu,
co odráží tvou vznešenost a krásu.
Buď, Bože, chválen ve dne sluncem, hvězdami za noci,
těmi, co tmou jsi rozvěsil jak lampy planoucí,
buď, Bože, chválen hvězdami i lunou
a také bratry oblaky, co přes její tvář plynou.
Buď, Bože, chválen oblaky, deštěm i vzduchem čistým,
větrem, jenž cesty vysouší a smetá staré listí.
Buď, Bože, chválen deštěm, sněhem, každým počasím,
jímž udržuješ, Pane, život tvorům svým.

Buď, Bože, chválen vším svým stvořením,
především naší sestrou vodou,
neboť je velmi potřebná, pokorná a čistá.
Naposled s krví vytryskla pod kopím z boku Krista.
Vodou i ohněm pochválen buď, Pane,
tím bratrem silným, radostným, co hřeje nás a plane.
Buď, Bože, chválen vodou, ohněm i zemí, matkou naší,
která se po tvé vůli kvítím i plody krášlí
a tak spanilá rodí, chová a posiluje,
co ke tvé slávě běhá, létá, ve vodách pluje.

Buď, Bože, chválen vším svým stvořením,
především těmi, jež nikdo neochrání,
když jsou tupeni a pronásledováni,
ale odpouštějí pro tvou lásku.
Buď, Bože, chválen i naší sestrou, smrtí těla,
jíž neunikne nic z toho, co žije,
a která pokořuje lidskou pýchu.
Zle je těm, kdo umírají v těžkém hříchu,
Blahoslaveni, kdo se ti, Bože, ve smrti odevzdají,
protože druhou smrt už nepoznají.

nahoru