Poselství

Poselství

Nalezeno ve starém chrámu Sv. Pavla, datováno 1692


        

Převzato z: http://www.volny.cz/homeopatie

        Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu a pomni, jaký mír může být v tichu.

        Pokud je to možné bez vzdání se, vycházej dobře se všemi lidmi.

        Říkej svou pravdu tiše a jasně, naslouchej ostatním, byť mdlým, také oni mají svůj příběh.

        Vyhýbej se hlučným a svářlivým osobám, otravují ducha. Jestliže se budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým a zahořklým,

        neboť vždy se najdou lidé větší a menší než ty.

        Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze svých plánů. Udržuj zájem o svoji životní dráhu, jakkoli skromnou, je to opravdové

         bohatství v proměnlivém osudu.

         Buď opatrný ve svých záležitostech, neboť svět je plný darebnosti. Ale nenechej se tím zaslepit k dobrým stránkám, mnoho lidí zápasí

        o veliké ideály a všude je život plný hrdinství.

        Buď sám sebou. Zvláště nepředstírej náklonnost ani se nestav cynicky k lásce, neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování je věčně

       svěží jako tráva.

        Přijmi laskavě řadu let, vzdávej se s půvabem věcí mládí.

        Pěstuj sílu ducha, jež by tě ochránila v náhlém neštěstí. Ale netrap se představami. Mnohé obavy se rodí z únavy a osamělosti.

        Až na rozumnou disciplínu, buď k sobě laskavý. Jsi dítětem vesmíru, neméně než stromy a hvězdy, máš právo být zde. Ač ti to je jasné

       či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak jak má. Buď proto v míru s Bohem, jakkoli si ho představuješ a ať jsou jakékoliv

        tvé úkoly a usilování v hlučném zmatku života, udržuj mír ve své duši. Se vší jeho nepravostí, dřinou a rozbitými sny, je to přesto krásný svět.

        Buď pln pozornosti a pokoušej se být šťastný.

nahoru