PŘÍTELEM PODVODNÍKA

Z knihy Bible pro nejmenší
O. A. FundaVe městě Jerichu na náměstí stál velký bílý dům. Měl krásná velká vrata a pozlacenou kliku. Z dálky si mohl každý všimnout, že tam bydlí někdo bohatý .
Vrata toho domu byla pořád zavřená. Kdo šel kolem, raději přidal do kroku, už aby měl ten dům za sebou. Před tím domem si nikdy nehrály děti. "Tam bydlí Zacheus," říkaly si děti na náměstí.
Zacheus byl výběrčí daní. Kdo to je výběrčí daní, to věděly všechny děti. Znaly ty ošklivé chvilky, když najednou k nim Zacheus přišel domó a přísně tatínkovi řekl: "Zaplaťte daně!" To byly peníze, které Zacheus posílal císaři do Říma. A protože císaře v Římě neměli lidé v Jerichu rádi, neměli rádi ani Zachea. "Kdyby nebylo těch daní pro císaře, měli bychom víc jídla pro děti a také by zbylo dětem na hračky," říkali rodiče. Zachea se všichni báli, i děti. Navíc se o něm říkalo, že vybírá víc peněz než císaři posílá. Že si jich hodně nechává pro sebe. Však ten jeho krásný dům musel něco stát.
Zacheus neměl žádné přátele. Když se k večeru vracel do svého domu, lidé se mu raději vyhýbali. "Piňďa jde!" šeptl kdosi a lidé rychle mizeli z ulice. Zacheus byl totiž velice malý. Malý a tlustý. A tak si lidé ulevovali alespoň tím, že mu říkali "Piňďa".
Když přišel Zacheus domó, zamkl dveře a byl sám ve svém bohatém bytě. Když se setmělo, šel dolů do sklepa a odemkl velkou železnou truhlu. Prohrábl hromadu peněz, přidal nové a pak truhlu spokojeně zamkl: "Už jich mám zase víc," říkal si. To bylo jeho celé štěstí. Tvářil se, jako že o lidi nestojí.
Jednou, když se tak vracel ke svému domu, stál na náměstí veliký zástup lidí. "Co se děje," pomyslil si Zacheus. Když přišel blíž, zastavil jednoho chlapce a zeptal se ho: "Proč je tu tolik lidí?"
"Čekají na Ježíše," odpověděl chlapec. "Na Ježíše?" divil se Zacheus. "Ano," řekl chlapec a už byl pryč. "Ježíš, Ježíš, to jméno jsem už někde slyšel," mumlal si pro sebe Zacheus. Za chvíli nastal v zástupu ruch. "Už jde," křikl kdosi. Zacheus byl malý. Neviděl přes lidi. Tlačil se kupředu, ale nikdo ho nepustil. "Proč taky," myslili si lidé, "takového vydřiducha. "
Zacheus měl jednu slabost. Byl strašně zvědavý. A tak i když věděl, že se mu budou lidé smát, nevydržel to a vylezl si na strom. Odtud měl pěkný rozhled. Viděl Ježíše, jak jde s učedníky. Když Ježíš přišel ke stromu, na kterém Zacheus seděl, zastavil se, podíval se nahoru a řekl: "Zachee, chci být tvým hostem. Slez dolů, půjdu k tobě na večeři." Zachea jako když poleje. "Ke mně na večeři," říkal si v duchu. Najednou se ho zmocnila radost. "Budu mít hosta, to se mi ještě nestalo," prolétlo Zacheovi hlavou a rychle lezl dolů. Vedl Ježíše ke svému domu. "Proč si Ježíš vybral zrovna takového," slyšel, jak si lidé šeptají. "To nemohl navštívit nějakou slušnou rodinu?" řekl kdosi. Lidé v zástupu se už na Ježíše nedívali tak přátelsky. "Kdo to je, když se přátelí s takovým vydřiduchem," říkali nakvašeně.
Když Ježíš a Zacheus vešli do průjezdu a Zacheus zavřel dveře, podíval se na Ježíše a do očí mu vhrkly slzy. "Pane, já vím, že jsem byl zlý a že jsem lidi okrádal. Všechno, co jsem nahromadil v truhle ve sklepě, rozdám chudým. Každému vrátím, oč jsem mu napočítal větší daň."
"Jsi zachráněn, Zachee," řekl mu Ježíš.
Ráno vynesl Zacheus na náměstí svou truhlu a rozdával peníze všem, které kdy ošidil, a chudým. Jeho dům už nebyl opuštěný. V otevřených oknech se objevily květiny a před vrata si chodily hrát děti.

Poznámka pro výklad:
S nejmenšími kreslíme tři obrázky. Některé detaily necháme nejmenším do obrázku dokreslit.
1. Zacheův bohatý dům - ve sklepě měl truhlu.
2. Ježíš přichází do města. Zacheus vylezl na strom. Ježíš se pod stromem zastavil.
3. Ráno na náměstí rozdává Zacheus peníze ze své truhly.

Modlitba:
Je to největší div na světě, když se změní člověk. Když se ze zlého člověka stane dobrý. My to sami nedovedeme. To jen, když láska nás podmaní.

nahoru


Zpátky na Novinky