Radostný katolík :-)

                                                                                                             

 

Josef František Smetana

premonstrát a profesor plzeňského gymnasia

 

Báseň „Svatý Petr“ ukazuje na nepřeklenutelnou propast mezi duchem křesťanství a duchem katolicismu. Petr přichází na svůj svátek do Říma aby se podíval, co tam dělá boží náměstek; sedne si v opánkách a v prostém šatě poutnickém na stupně chrámové mezi žebráky a hledí, jak za znění zvonů, hřmění děl, víření trub a kotlů …

 

„papeže na zlatém tróně

nesou silní hajduci,

pávím peřím ochvívají

premovaní otroci.

 

 

Na hlavě se stkví tiara

ze tři korun skupená,

známka pak svatého kříže

na pantofle vložena.

 

 

Petr, rozhořčen tou světskou marností, promluví k shromážděným věřícím i k papeži:

 

Pří největší zemské slávě

Kristus na oslici jel,

ty pak nositi se dáváš

v trůnu, jenž se zlatem stkvěl;

 

 

Kristus na své svaté hlavě

měl korunu trnovou,

ty pak svoji ozdobuješ

věží diamantovou.

 

 

Kříž, na němž za hříchy světa

povýšen byl Spasitel,

povýšil jsi na potupu

za pantoflů povrhel.

 

 

Vespolek se vychloubáte

neomylnou církvi být,

sami se osmělujete

články víry stanovit.

 

 

V malicherných vnějších formách

jádro víry hledáte,

Krista vyznáváte slovy,

ducha jeho nemáte.

 

 

Zištnost, pokrytství a pýcha

zcela ovládají vás,

co knížata světská Židů

bývala, to jste vy zas.

 

 

V tom kardinál Antonelli

na žoldnéře zakýval:

„Chopte ho! jest Mazzinista !“

a Petra zatknouti dal.“

 

 

 

 

 

Karel Vinařický

 

Pravé jest církve znamení,

že stálá jest a jednostejná

v neobojetném učení

vždy věřejná a nikdy tajná.

 

 

Kde odpor jest a proměna,

tam blud svou stopu znamená.

Radostně vzdávám Bohu dík,

že křesťan jsem a katolík!

 


Kněží katoličtí v českém obrození, před ním a po něm. Zdeněk Gintl, vydavatelství Volné myšlenky československé v Praze, 1924


nahoru

 

Zpátky na Novinky