Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy

Mathnawí

V království duše se nacházejí nebesa,
která vládnou nebesy tohoto světa.

***

Ty jsi Bránou k městu Poznání,
protože ty jsi paprskem Slunce milosti.
Buď otevřena, Bráno, tomu, kdo hledá bránu,
buď otevřena navěky, Bráno milosrdenství.
Všude lze spatřit Boha;
ale pokud není otevřena, kdo řekne: "Tam je Brána"?
Dokud Bdící neotevře bránu, nezrodí se v něm ani tato myšlenka.

***

Hledej odpověď na stejném místě,
odkud přišla otázka.

***

Bolest se zrodí z pohledu, vrženého do vlastního nitra,
a toto utrpení nás donutí proniknout za oponu.

***

Láska zahřívá moře jako v kotlíku;
Láska rozdrobí hory na písek.
Láska rozbije nebe na sto kousků;
Láska nevědomě otřásá zemí.
(Bůh řekl):
"Jak bych mohl stvořit nebesa, ne-li z lásky?
Zdvihnul jsem toto vysoké nebe proto,
abys mohl pochopit vznešenost Lásky."

***

Přišel, přišel ten, který nikdy neodešel.
V potoce nikdy nechyběla voda.
Je pižmovým měchýřem, a my jsme jeho vůně.
Viděls někdy pižmo oddělené od své vůne?

Ó mé zmatené srdce! Cesta k Milovanému začíná v duši,
Ó bloudící! On je cesta, skrytá, ale viditelná.
Ztratil jsi šest směrů? Neboj se.
Nejhlouběji v tobě je cesta k Milovanému.

***

Převzato z Gnósis, stránka Libora Kukliše se zaměřením na mystiku a spirituální tématiku
Zdroje:
- Rúmí a súfismus (Úvod do islámské mystiky) (Eva de Vitray-Meyerovitch, CAD PRESS, Bratislava 1993)

- Mathnawí (nakl. DharmaGaia, Básně vnitřního smyslu)

Články na podobné téma:
Chalíl Džibrán - Prorok o lásce
Pár básní do ticha
A jít smrt přežít
Rudolf Steiner - Básně
Modlitby rodičům a dětem
Rozdej
Přesto - M. Tereza
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký
Eva Henychová - Vánoční
A. de Mello - Sazeničky
Poselství
Naučil jsem se...
R. Bach - Nikdo není daleko
R. Bach - Racek
Věci nejsou takové, jakými se zdají

nahoru


Zpátky na Novinky