Přirozený rytmus duše

Převzato od I. Štampacha z: www.stampach.cz

Chtěl bych se vyslovit k jednomu aspektu současné civilizace, který mne trvale zajímá. Udělám to překladem odstavce ze studie Marka Perryho
"The Forbidden Door"
umístěné ve sborníku Every Branch in Me, Essays on the Meaning of Man", World Wisdom, Inc., Bloomington (USA) 2002. Přeložený text je na s. 252:

Je bez diskuse, že sekulární civilizace založená na merkantilismu a industrialismu, provozovaná a řízená materialistickou vědou - jejíž vzdálené kořeny spatřujeme již v řecko-římském kultu rozumu - vyprodukovala obludnou hypertrofii mysli. Je to typ přehnaně cerebrálních lidských bytostí, které žijí mumifikovány ve sterilním zámotku z plastikových, kovových a chemických substancí, jež jsou se svou molekulární nepružností cizí přirozeným rytmům duše, protože "nedýchají" a jsou tudíž imunní vůči přílivu Ducha. Toto odhalit však nikomu nedává právo kárat rozum sám o sobě. Kritiku si zaslouží přehnaný racionalismus odloučený od afektivního smyslu pro krásu. Rozum sám v sobě je božskou schopností a jeho ospravedlněním je recta ratio, zejména logický smysl zakládající nestranný smysl pro pravdu. Jeho přímý výraz můžeme nalézt v charakteeru, zejména v pravdivosti, přímosti a nezkorumpovanosti.

nahoru