Sektářský Vlk

autor: Ivan Odilo Štampach ( www.stampach.cz )

Dokud zavádění prvků jógy do tělocviku na školách napadali jen slovenští římskokatoličtí a luterští biskupové, mlčel jsem. Když se teď v rozhovoru pro Respekt k jejich útoku připojil kardinál Vlk, musím veřejně protestovat. Některé církve se cítí být experty na všechno. Nejnověji už i na tělocvik a na medicínu. A že jógické prvky garantované sdružením Jóga v denním životě vnášejí nepřímo do života žáků i jisté duchovní prvky? Pokud snad ano, což je sporné, tak by to bylo jen prospěšné. Společným směrem výchovy v naší civilizaci je mimo jiné i multikulturní a interkulturní výchova. Biskupové svými stanovisky podporují úzkoprsé lpění na jednom vyznání a jendom typu kultury. Pokoušejí se bránit svobodnému pohybu idejí. Když měli potíže s komunistickým režimem, po volném pohybu idejí volali. Prvky jiné kultury a spirituality podle jejich názoru škodí. Občas někteří čeští sektobijci naznačují, že Jóga v denním životě je sektou. Zdá se, že sekty ukázaly své zuby úplně jinde. A jejich vůdcové nejsou oděni v šafránovém šatu hinduistického gurua, nýbrž v purpuru se zlatými kříži na prsou a v černých talárech s bílými "destičkami" pod límcem.

Ivan Odilo Štampach

nahoru