Společenstvo prstenu v perspektivě víry

 

Fantasy / Dobrodružný / Akční 
Nový Zéland / USA, 2001, 178 min (SE: 208 min)

Režie
: Peter Jackson
Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, Sean Bean, Liv Tyler, John Rhys-Davies, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom a další.

Hlavní téma: Může být silné zlo poraženo „obyčejným“ dobrem „obyčejných“ lidí?

Dobro: prostý vesnický život, přátelství a společenství, radost a vtípky, láska, světlé barvy.

Zlo: ponurá továrna Mordor, spojenectví jen kvůli prospěchu, absence citu, temné barvy.

Konkretizace: síla dobra, kterou je člověk obdařen shůry a projevuje se skrze vlastní nitro i skrze společenství, v součinnosti s vlastním rozhodnutím, vůlí, snahou a integritou. 

Kompozice: střídání různých scén, jinak postupná, prokládaná vzpomínkami.

Děj: velmi napínavý, prokládaný pasážemi plnými úlevy, citu, vhodně vyjádřené moudrosti.

Prostředí: mytologické, avšak připomínající náš svět, od Mordoru po Lothorien; v Tolkienově záměru je pohádkové prostředí pro naši přirozenost mnohem realističtější než děsivá továrna.

Motivy: prsten jako symbol moci, která může nepřipravené zničit; motiv ruky, která může dávat i brát, hladit, varovat, zabíjet.

Postavy: různorodé povahy, se svými přednostmi i slabostmi; obdoba nás samých.

Gandalf – rozhodnutí převzít zodpovědnost, když autority selžou; Sam – věrné, vrcholně obětavé přátelství; Smíšek a Pipin – probouzení z dětství; Aragorn – nacházení vlastní přirozenosti; Legolas a Gimli – sbližování světů, které se dřív děsily a štítily jeden druhého; Boromir – zjištění vlastního klamného ega, návrat k realitě; Frodo – přisvědčování síle dobra i přes pochyby a vlastní malost, rozkvět všech schopností pro vyšší cíl, růst přesvědčení.

Kriterium: jak Bůh zasahuje existenci člověka 

a)      Bůh vstupuje do života otevřeného člověka různými způsoby a umožňuje mu zakusit vyšší hodnoty:

Citát z filmu: „V tomto světě působí i jiné síly kromě zlé vůle.“ Víra zde nehájí fyzickou existenci mystické země, ale přesto pokládá to, co se v ní událo, za něco skutečného
      a  významného, něco, co se může stát vzorem hodným následování a co se může vnášet světlo do mnohých životních situací v našem světě.

b)      Člověk se rozhoduje vzdát pomíjivých jistot a vstoupit do neznáma. Dostává se mu pomoci, je zmocněn, očišťován, osvobozován:

Nástrahy: „To vypadá moudře, ale srdce mě varuje.“ (Nestačí moudrost, nutné naslouchat Bohu v srdci.) Saruman: „Jak by lidičky mohli porazit Saurona? Zlu se nemůžeš bránit, musíš s ním spolupracovat.“ (Kolaborace, zbabělost v rouše moudrosti.) Když se Gandalf  rozhodl být věrný dobru, Saruman říká: „Vyvolil sis smrt.“ (Ospravedlňování vlastního selhání, projevuje se nesnášenlivostí dobra, nechce ho vidět.) „V říši temna se kříží skřeti se zlými lidmi.“ (Silně nás ovlivňuje společnost, kterou si vybíráme.)

Pochyby: „Byl jsem u toho, když lidská moc byla poražena.“ (Špatné zkušenosti.)

Vzápětí naděje: „Ale jeden by je mohl sjednotit.“ (Síla osobnosti i kolektivního vědomí.)

Výzva: „Budeš čelit stejnému zlu, a zvítězíš.“ (Prolomení dědičné smůly.) „Toto se stane, když selžeš.“ (Proroctví nejsou fatalistická, ukazují více možností vývoje situace podle individuálních rozhodnutí.)

Síla rozhodnutí: „Dal jsem slib, neopustím tě.“ „Radši jeden smrtelný život než celou věčnost sama.“ „Nevybrali jsme si prostředí, ale záleží, co uděláme s časem, který máme.“

c) Člověk díky naslouchání znamením od Boha nachází ve všem nový smysl, ve společenství s druhými. Účastní se života Boží rodiny.

Mýty souvisejí s tímto světem a jeho mocnostmi, úděl lidí však není se světem svázán (zde cítíme v Tolkienově teologii dějin místo pro křesťanství). Viděl v mytologii cosi
      zásadního,  cosi, co má svou roli v Božím plánu spásy. Napsal například: „Evangelium legendy nezrušilo, nýbrž posvětilo.“
 

Závěr: „I nejmenší člověk může změnit budoucnost.“ Ve společenství člověk nachází i sám sebe a zároveň pociťuje jednotu s ostatními. Soudržnost a obětavost pro druhé jsou silou lidskosti, která nás spojuje s vyšším cílem.

 Dva postřehy inspirovány článkem J.R.R. Tolkien od D. Zbírala. Přístup z:
http://www.david-zbiral.cz/fantrel.htm#_Toc151645126

©Jan Kašpar, http://avalon.wz.cz

 

nahoru


Zpátky na Novinky