Šrí Čaitanja v západním světě - setkání dvou myšlenkových tradic


Martin Fárek

Diplomová práce na oboru historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (září 2000). 118 str. a XIX str. příloh. Vedoucí práce prof. Dr. Miroslav Hroch, Dr.Sc., oponent Dr. Dušan Zbavitel.

Ve své práci odpovídám na otázku jak a proč přistupovali západní vzdělanci k višnuistické tradici reformované Šrí Čaitanjou, světcem ze 16. století. V první kapitole se zabývám životem, působením a učením této významné postavy indického středověku, a také vývojem, který čaitanjovský směr prodělal až do současnosti.

Následuje typologie různých postojů, zaujímaných západními vzdělanci vůči čaitanjovskému višnuismu. Prvních sto padesát let britského zkoumání indických náboženství bylo poznamenáno vlivem křesťanských misionářů ve spojení s potřebami koloniální vlády v Indii. V nerovném dialogu byla indická náboženství očerňována, reinterpretována a zkreslována. Paradoxně přijímali názory západních učenců na vlastní náboženství i samotní Indové.

Změna k sebekritičtějšímu a otevřenějšímu výzkumu se udála až s osamostatněním Indie a rozpadem koloniálního systému ve druhé polovině 20. století. V téže době byl Západ svědkem nebývalého rozšíření čaitanjovského náboženství v podobě hnutí Haré Kršna. Příčinami tohoto úspěšného šíření se zabývám v poslední kapitole. Závěrem je zjištění, že ačkoli mnohé negativní a zkreslující postoje z minulosti pokračují dodnes, setkání západní a indické myšlenkové tradice ústí do náznaků budoucí syntézy.

Za veškerou pomoc a podporu při práci děkuji svým rodičům Miladě a Františkovi Fárkovým, svému učiteli Satsvarúpovi dásovi Gósvámímu, prof. Miroslavu Hrochovi, Dr. Dušanu Zbavitelovi, Dr. Jaroslavu Strnadovi, Dr. Lubomíru Ondračkovi, stejně jako Tattva-daršímu dásovi, Paragatimu dásovi, Padma-mukhí déví dásí, Sue Beeby, Radovanu Vrždiakovi, Petru Kyjovskému, Karlu Rýdlovi, Honzovi Marešovi a dalším.

Upozornění: doporučuji práci raději vytisknout (i vzhledem k rozsahu), jinak prohlížejte ve zvětšeném okně. Přílohy zatím nejsou dostupné (původně fotokopie pramenů), do budoucna plánuji i převod textu do Wordu.

Celý soubor Šrí Čaitanja v západním světě - setkání dvou myšlenkových tradic (669 k) ve formátu pro Acrobat je ke stažení v rubrice KNIHY.

nahoru