Rudolf Steiner - Básně

Z knihy Básně, modlitby, meditace

Poznání člověka

Smysl pravdy v lásce spočívá
kořen lásky v pravdě se hledá -
toť řeč vyššího "já".

*****

Ve světlém vzduchu duchovní říše
rozkvétají duchovní růže
a jejich červeň září
do tíhy Země.
To se v lidské bytosti
zhušťuje ve výtvor srdce;
a v síle krve září,
jako růže červená zemská,
zase tam do duchovních plání.

*****

V srdci žije část člověka
která ze všech ostatních obsahuje hmotu
nejvíce duchovní.
Která ze všech
žije duchovně tak,
že se nejvíce zjevuje ve hmotě.

Proto je Sluncem v lidském vesmíru Srdce;
proto je člověk ve svém srdci nejvíce
v nejhlubším zřídle své bytosti.

*****

Když člověk v teple lásky
jako duše světu se odevzdá,
když člověk v jasné mysli
ze světa ducha dobývá,
pak v duši, duchem zjasněné,
a v duchu, duší neseném,
duchovní člověk v člověku tělesném
se opravdově projeví.

*****

Co je vnitřní, najdeme venku,
co zevní, najdeme v nitru.

*****

Člověk a svět

Chceš-li poznávat sebe sám,
pohlédni ve světě do všech stran,
chceš-li však poznat zase svět,
pohleď do vlastních hlubin zpět.

*****

Hvězdy mluvily kdysi k lidem,
jich zmlknutí je osudem světa;
vnímání toho mlčení
může být žalem pozemského člověka;
ale v němém tichu uzrává
co lidé mluví ke hvězdám;
vnímání jejich mluvení
může být silou duchovního člověka.

*****

Hledejte skutečný, praktický, hmotný život,
ale hledejte ho tak, aby vás neohlušil
pro ducha, který v něm působí.
Hledejte ducha,
ale ne v nadsmyslové rozkoši,
z nadsmyslového egoismu,
nýbrž hledejte ho, protože ho chcete nesobecky
použít v praktickém životě, v hmotném světě.
Uskutečněte onu starou zásadu:
"Duch nikdy není bez hmoty
a hmota nikdy bez ducha",
v tom smyslu, že si řeknete:
Všechno hmotné chceme dělat ve světle ducha,
a toto světlo ducha chceme hledat tak,
aby vytvářelo teplo pro naše praktické konání.
Duch, jehož vedeme do hmoty
až k jejímu zjevení, bez něhož hmota sama
ducha ven vypudí na těle;
hmota, která námi získá zjeveného ducha,
a duch, který bude námi povznesen do hmoty,
ty tvoří ono živoucí bytí,
které může lidstvo
přivést ke skutečnému pokroku,
k pokroku, který těmi nejlepšími lidmi
v nejhlubších podvědomých základech duší přítomnosti
může být jen vytoužen.

*****

Roční doby

Isis - Sofie,
moudrost Boží
tu usmrtil Lucifer
a na křídlech světa sil
odnesl do dálek prostoru.
Kristovo chtění
působící v člověku,
vyrve Lucifera ven
a po člunech vědy duchovní
probudí v lidských duších
Isis - Sofii
moudrost Boží.

*****

Zemského vývoje lidstva
východ Slunce,
to je tím tajemstvím na hoře Golgoty;
ve světle vánočním
září ranní svítání.
V tomto mírném
světle svítání
uctívej duše
své bytosti
duchovně spřízněnou
sílu a pramen bytí.

Články na podobné téma:
Modlitby rodičům a dětem
Cvičení v nepředpojatosti (R. Steiner)
Cvičení v pozitivnosti (R. Steiner)
Otčenáš (s hlubším výkladem R. Steinera)
Duchovní kultura Slovanů
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby

nahoru


Zpátky na Novinky