Základní každodenní cvičení

Rudolf Steiner
Z knihy Básně, modlitby, meditace

Ranní cvičení

Zrána, ihned po probuzení, dokud duší ještě neprošly žádné jiné dojmy, oddáme se meditaci. Aby si žák usnadnil dosažení úplného vnitřního ticha, nechť nejdříve obrátí svoji pozornost na jedinou představu, například na "klid" a docela se do ní ponoří, jako kdyby tento klid nechal protékat celým tělěm. Ale to se může dít zcela krátce (2-5 vteřin). Pak nechá tuto představu ze svého vědomí vymizet, takže nemá potom ve své duši již zcela žádnou představu. Potom nechá v duši ožít pouze obsah dále uvedených sedmi řádků po dobu pěti minut. Vtírají-li se do vědomí jiné představy, vrací se vždy znovu k těmto sedmi řádkům, do nichž se zcela noří:

In den reinen Strahlen des Lichtes...

V čistých paprscích světla
zaskvívá se božství světa.
V čisté lásce ke všem bytostem
září božskost mé duše.
Spočívám v božství světa;
najdu sám sebe
v božství světa.

Nechť se žák pokusí představit si obsah jednotlivých slok pokud jen možno obrazně:

V čistých paprscích světla
zaskvívá se božství světa.

... tu rozlévá se božství po zevním světě jakjo stříbrné, lesknoucí se měsíční světlo; cítím, jako kdyby toto světlo námi protékalo a nás oblévalo.

V čisté lásce ke všem bytostem
září božskost mé duše.

... po vzejití v okolním světě, v němž se snažíme poznat božství, pohřížíme se do vlastního nitra, a láskou, která nás spojuje se všemi bytostmi, nacházíme souvislost s božstvím a pociťujeme božskost vlastní duše.

"Ich ruhe in der Gottheit der Welt;"
Spočívám v božství světa;

... Slovo Ruhe chová v sobě magickou sílu. Komu se podaří soustředit se v tomto slově a nechat ho na sebe působit, ten cítí, jako kdyby se jím řinuly klid a mír. Tím, že pociťujeme tento klid a tento mír ve svm nitru, jsme ve vlnění klidu a vniká do nás.

Najdu sám sebe v božství světa.

... a nyní vzniká představa jakoby svítícího bodu - skvící se jiskry, která se zdálky třpytí a ke které spějeme... a ve které se najdeme v lůně božství.

Večerní cvičení

V božství světa
najdu sám sebe,
v Něm spočívám.
Božskost mé duše září
v čisté lásce ke všem bytostem,
božství světa zaskvívá se
v čistých paprscích světla.

Pak se pět minut oddáme působení těchto vět v nás, načež vykonáme zpětný přehled událostí prožitého dne po dobu asi sedmi či osmi minut.

Po každé meditaci přejděme do pohřížení se do svého vlastního božského ideálu. To se musí dít s veškerou devocí, ve zbožném uctívání. Dbejme, aby za meditace nebylo naše tělo v takové poloze, která by nás z meditace vytrhovala, např. pociťování únavy apod.

Ich trage Ruhe in mir...

Nesu v sobě klid,
nesu sám v sobě
síly, které mne posilují.
Chci se naplnit
teplem těchto sil,
chci se proniknout
mé vůle mocí.
A cítit chci,
jak klid se rozlévá
vším mým bytím,
když se posiluji
najít v sobě
klid jako sílu
mocí mého snažení.

Články na podobné téma:
Buddha a Kristus (R.Steiner)
Meditace a modlitby (R.Steiner)
Rudolf Steiner - Básně
Modlitby rodičům a dětem
Cvičení v nepředpojatosti (R. Steiner)
Cvičení v pozitivnosti (R. Steiner)
Otčenáš (s hlubším výkladem R. Steinera)
Duchovní kultura Slovanů
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby

nahoru


Zpátky na Novinky