Meditace a modlitby

Rudolf Steiner
Z knihy Básně, modlitby, meditace

Ten, který prosvětluje mraky,
nechť prosvětlí,
prosluní,
prožhne,
prohřeje
také nás.

*****

Z ducha povstalo všechno bytí -
v duchu má kořeny všechen život -
k duchu směřují všechny bytosti.

*****

Co bych chtěl

Já roznítit z ducha kosmu
chtěl bych každého člověka,
by plamenem se stal

a bytí svého základ
ohnivě rozvíjel.

Jiní, ti by chtěli
čerpat z kosmu vodu,
která plamen uhasíná
a vodou všechno bytí
v nitru tlumí.

Ó radosti, když plamen člověka
plane i tam, kde v klidu odpočívá.
Ó hořkosti, když lidský tvor
je spoután tam, kde chtěl by
v pohybu působit!

*****

Ve světle žije moudrost.

*****

Základní kámen

Na rozhraní věků
vstoupilo světlo Ducha světů
do proudu pozemského bytí.
Noc-temno
dovládly;
jasné denní světlo
zazářilo do lidských duší;
světlo, které zahřívá
prostá srdce pastýřů;
světlo, které osvěcuje
moudré hlavy králů.

Božské světlo,
Kriste-Slunce,
zahřej naše srdce,
osvěcuj naše hlavy,
nechť dobré je,
co zakládáme
ze srdce
a co chceme
svou hlavou
cílevědomě nést.

Články na podobné téma:
Rudolf Steiner - Básně
Modlitby rodičům a dětem
Cvičení v nepředpojatosti (R. Steiner)
Cvičení v pozitivnosti (R. Steiner)
Otčenáš (s hlubším výkladem R. Steinera)
Duchovní kultura Slovanů
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby

nahoru


Zpátky na Novinky