Archiv citátů III"V životě každé lidské bytosti je možnost stát se skvělým dílem mistrovským, nebo bídnou mazaninou. Ať z toho bude cokoli, bude to viset v obrazárně civilizace. Bude to vystaveno před očima celého světa jako ztělesnění a svědectví toho, jakou hodnotu měl který život."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské

========================================================================================

Bohatý továrník ze Severu se pohoršil, když uviděl rybáře z Jihu, jak líně polehává vedle své loďky a pokuřuje z dýmky. „Proč nerybaříš?“ ptá se továrník. „Protože jsem už dnes chytil dost,“ povídá rybář. „A proč si nenalovíš víc?“ „A proč bych to dělal?“ „Mohl by sis víc vydělat,“ zněla odpověď. „A pak by sis třeba k loďce mohl pořídit motor, lovit v hlubších vodách a nalovit víc. Tak by sis vydělal víc a mohl by sis pořídit sítě. S nimi bys nachytal ještě víc a vydělal ještě víc peněz. Brzy bys měl dost, aby sis mohl koupit dvě rybářské lodě... a možná i celou flotilu rybářských lodí. Pak bys byl bohatý, tak jako já.“ „A co by bylo potom?“ „Pak by sis mohl opravdu užívat života.“ „A co si myslíte, že právě dělám?“

Co byste měli raději: majetek, nebo schopnost se radovat?

 

Anthony de Mello

Ptačí zpěv

========================================================================================

"Čím máme být, to cítíme tlouct pod tím, co jsme."

Phillips Brooks
========================================================================================

"Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.“

Marcus Tullius Cicero
========================================================================================

"Jestliže se vyhneme strasti, kterou nám přináší řešení problémů, vyhýbáme se součastně i duchovnímu růstu, k němuž nás problémy vybízejí."

 

Scott Peck

Nevyšlapanou cestou
========================================================================================

Zaslechnuto před koncertním sálem: „To je zpěvák! Jeho hlas zaplnil celý sál.“ „Ano. Několik z nás muselo sál opustit, abychom mu udělali místo!“ A zaslechnuto na setkání duchovního společenství: „Jak mám milovat Boha tak, jak to přikazuje Písmo? Jak mu mám dát celé své srdce?“ – „Nejdřív si musíte srdce vyprázdnit od všech stvořených věcí.“ Jaký omyl! Nebojte se zaplnit si srdce lidmi a věcmi, které máte rádi, neboť láska k Bohu vám v srdci nezabere místa o nic víc než zpěvákův hlas v koncertním sále. Láska není jako bochník chleba. Když dám kus bochníku vám, o to méně mi zbyde pro ostatní. Láska je jako eucharistický chléb: přijímám celého Krista. A druhý přijímá rovněž celého, a tak i všichni další. Klidně milujte matku celým svým srdcem, i manželku či manžela, i všechny své děti. Je to div divoucí - to, že dáte celé srdce jednomu člověku, vás nenutí, abyste dali druhému méně. Naopak, každý z nich pak dostává víc. Neboť milujete-li pouze svého přítele a nikoho jiného, nabízíte mu vlastně dosti malé srdce. Když ho dáte i ostatním, váš přítel na tom jedině získá.

Anthony de Mello

Ptačí zpěv
========================================================================================

"Sektářství je nejhorším nepřítelem pravdy."

Bhaktivinód Thákur

========================================================================================

"Není-li tento život skutečným bojem, ve kterém se něco věčně získává pro svět, není lepší než hra na soukromém jevišti. Ale cítíme jej jako skutečný boj, jako by bylo něco skutečně divokého na světě, co musíme napravit svou ideálností a poctivostí."

William James
========================================================================================

"Všechny výtvory stvořitele jsou děti jednoho otce, a proto jsou bratry."

 František z Assisi
========================================================================================

"Předmětem našeho povolání nemá být pouhé shánění živobytí. To bylo jenom podružnou částí Tvůrcova plánu, jen podřadným účelem, oproti důležitějšímu účelu - vytvořit život. Vyjádřit sebe, ze sebe vzrůst a rozvinout se, vyvolat ze sebe celého muže nebo ženu, cvičit všechny své schopnosti těla, mysli i duše - to má být pravým smyslem všeho zaměstnání a povolání."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

"Není slunce pro ty, kdo stále zavírají okenice. Radosti nabýváme ne samotnou prosbou, ale účinnou prací pro ni."

Theodor Cuyler
========================================================================================

Jsi na tomto světě proto, abys do něj přinášel dobro. Jsi zde proto, abys vyzařoval lásku, světlo a moudrost pro všechny duše, které to potřebují. Musíš pracovat a tuto práci můžeš konat jen tehdy, když se zařadíš a staneš se součásti celku, když nezůstaneš stát stranou, nebudeš kritizovat a vyřazovat se z celku. Cítíš se být zajedno se všemi těmi dušemi, které tě obklopují? Cítíš se být v míru se světem, nebo jsou tvé myšlenky konfliktní, kritické a destruktivní? Vždy měj na paměti, že láska, radost a štěstí vytvářejí tu správnou atmosféru a přitahují k sobě všechny duše, které mají stejné mínění. Proto se sleduj a začni hned teď přitahovat k sobě jen to opravdu nejlepší. Můžeš v okamžiku změnit svůj celkový přístup a postoj. Proč to tedy neudělat? Slaď se s veškerým životem a najdi mír, který přesahuje veškeré chápání. 

Eileen Caddy

Otevírání dveří do nitra
========================================================================================

“Většině lidí, kteří leželi na mé pohovce, by více pomohlo, kdyby si klekli ve zpovědnici.“

C.G. Jung
========================================================================================

“Schopnost léčit sebe sama je ukryta uvnitř každého člověka. Odkrytím této síly je možné vyléčit sebe i jiné. Zcela nesobecký člověk, oddaný Bohu, je schopen vyléčit kohokoli. Největší ze všech léčebných zázraků je získat svobodu a zbavit se utrpení.“

Svámí Ráma

Život s himálajskými mistry
========================================================================================

"Sebevláda, trpělivost, úcta k jiným, schopnost jít v životě správnou cestou, zachovat vždy duševní rovnováhu, kráčet za ideály Kristem hlásanými - tyto věci jsou ještě mnohem důležitější než školní vzdělání."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

Ďábel a jeho přítel si jednou vyšli na procházku. Najednou před sebou uviděli člověka, jak se shýbá a sbírá něco ze země. „Co to našel?“ ptá se přítel. „Kousek pravdy,“ odvětí ďábel. „A tebe to neznepokojuje?“ „Ne. Nechám ho z něj vybudovat víru.“

Náboženská víra je ukazatel, jenž ukazuje směr k pravdě. Ulpíte-li na tom ukazateli, bráníte si v dalším pohybu k pravdě, neboť se domníváte, že už jste ji objevili.

Anthony de Mello

Ptačí zpěv
========================================================================================

"Ti, kdo touží po Božím požehnání, jsou našimi bratry ve víře, bez ohledu na jejich chyby v představách a formách uctívání."

Bhaktivinód Thákur
========================================================================================

"Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a říká: "Vždyť to jsou jen zvířata."

Theodor Wiesengrund Adorno
========================================================================================

“Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku.“

 Marcus Tullius Cicero
========================================================================================

"Nezištná služba, prokázaná jinému uprostřed vlastní pilné práce, zdobí i praobyčejné dílo. Úsměv nebo vlídné slovo, povzbuzující skleslou duši, je nejjemnějším a nejtrvalejším rysem, který klademe na obraz svého života."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

“Když se guru vždycky večer usadil v ášramu ke každodenní pobožnosti, pobíhala tam místní kočka a rušila věřící. A tak přikázal, aby byla vždy na dobu večerní pobožnosti přivázána. Když tento guru zemřel, kočku dál na večerní pobožnost přivazovali. A když i kočka vydechla naposledy, sehnali jinou kočku, aby ji mohli večer před pobožností řádně uvázat. O několik století později sepsali guruovi následovníci učená pojednání o zvláštním liturgickém významu uvazování kočky na dobu, kdy je prováděna pobožnost.“

Anthony de Mello

Ptačí zpěv
========================================================================================

“Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými může do člověka vklouznout mnoho dobrého.“

Christian Morgenstern

========================================================================================

"Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé.“

Marcus Tullius Cicero

========================================================================================

“Nešťastní jsou ti, kteří nemají smysl pro humor. Nemají smyslu ani pro vážné.“

Jean Paul
========================================================================================

"Nedávno se chlubil muž, jehož život neměl praktického úspěchu, že se nikdy nedopustil té chyby, aby byl stavěl vzdušné zámky. Milý příteli, pomyslil jsem si, to snad je důvodem toho, že jste nyní právě tam, kde jste. Kdybyste ve svém mládí stavěl vzdušné zámky a vynaložil trochu více úsilí, abyste pod nimi zbudoval základy, mohl byste bezpochyby v některém z nich bydlet... Každý velký čin světových dějin byl nejprve nastíněn v mysli toho, kdo jej vykonal. Byl to vzdušný zámek, nehmatný sen, něco mlhavého a zpočátku neurčitě narýsovaného v obraznosti, než to dostalo skutečný, podstatný tvar... Všichni vynálezci, objevitelé a jiní muži velkých činů bývali lidem na posměch jako hračičkové, kteří nic nesvedou. Když přemýšleli a zdokonalovali své plány, stavěli před duševní zrak svůj výtvor, vysmívali se jim pošklebníci, nazývali je línými blouznivci, říkali o nich, že okrádají Pána Boha o čas. Ale právě tito ´blouznivci a lenoši´ se osvědčili jako lidé veskrze praktičtí, největší dobrodinci lidského pokolení."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

“Odvážným štěstí přeje.“

Publius Vergilius Maro
========================================================================================

Nemohl jsem ani uvěřit svým očím, když jsem zahlédl obchod s nápisem: Prodej pravdy. Prodavačka byla velmi zdvořilá. O jaký druh pravdy bych měl zájem, částečnou, či celou? Celou, samozřejmě. Nechci žádné klamy, žádné obrany, ani žádné racionalizace. Chci svou pravdu, pravou a nefalšovanou. Odkázala mě tedy do jiné části obchodu. Tam prodavač ukázal na cenovku: „Cena je velmi vysoká, pane.“ „Kolik činí,“ zeptal jsem se, pevně rozhodnut koupit pravdu celou, ať to stojí co to stojí. „Vaše bezpečí,“ odpověděl. Odcházel jsem s těžkým srdcem. Pořád se ještě potřebuji schovávat za svá nezpochybněná přesvědčení.

Anthony de Mello

Ptačí zpěv

========================================================================================

“Nepršelo, a tak pole byla dohněda vyprahlá, a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojení a podráždění a pátrali po obloze ve snaze najít jakékoli znamení nadcházející úlevy. Dny vystřídaly neplodné týdny. Déšť stále nepřicházel.

Duchovní z místních církví vyhlásili hodinu pro modlitby, která měla proběhnout na náměstí hned tuto sobotu. Požadovali, aby si každý s sebou přinesl nějaký předmět spjatý s vírou.

V určenou sobotu v pravé poledne obyvatelé města nastoupili jako jeden muž, náměstí se zaplnilo úzkostnými tvářemi s nadějí v srdcích. Duchovní byli dojati při pohledu na rozličné předměty, které modlící tiskli v dlaních - svaté knížky, kříže, růžence.

Když hodina modliteb vypršela, spustil se, jakoby mávnutím kouzelného proutku, jemný déšť. Dav provolával slávu a lidé vysoko pozvedávali své poklady, aby vyjádřili vděčnost a chválu. Uprostřed zástupu čněl jeden symbol víry, který poněkud zastiňoval ty ostatní: malé, asi devítileté děcko si přineslo deštník.“

Laverne W. Hall
========================================================================================

“Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu.“

Lucius Annaeus Seneca

========================================================================================

“Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.“

Marcus Tullius Cicero
========================================================================================

"I cesta tisíci mil začíná prvním krokem." 

Lao-C`

========================================================================================

“Vy sami jste stavitelé vašeho osudu. Smrt a narození jsou pouhé dvě události vašeho života. Zapomněli jste na svou pravou podstatu a to je příčinou vašeho utrpení. Až si toto uvědomíte, budete svobodní.“

Svámí Ráma

Život s himálajskými mistry
========================================================================================

"Čeho se člověk násilím vzdá, k tomu je navždy připoután."

 

Anthony de Mello

Cesta k lásce
========================================================================================

"Je dobré život podporovat a chránit, je zlé život ničit a brát."

Albert Schweitzer
========================================================================================

"Hlavní nesnází lidí stižených kletbou nerozhodnosti je, že nedovedou obětovat věci, které se příčí jejich úmyslu; nechtějí se vzdát ničeho, chtějí vzít všechno s sebou. Rádi by snědli koláč a potom ho ještě měli. Každé důležité rozhodnutí znamená, že se člověk musí něčeho vzdát, a čím víc se pokouší této nesnázi vyhnout, čím víc přemýšlí o věci, ve které se má rozhodnout, tím víc se mate sám a tím víc zamotává celou situaci. Ten, kdo je nerozhodný, váhavý, má špatný vliv. Svou nejistotou, svým váháním nakazí své okolí.

Kdokoli s ním pracuje, dostane jeho nemoc - je nakažlivá jako neštovice. Takový člověk nikdy neví, co má dělat - stále v něm probíhá boj. Kolísavý, váhavý, znova uvažující člověk projevuje slabou, neplodnou povahu. Jediný způsob jak odolat špatnému vlivu nerozhodných lidí je pěstovat a posilovat své pozitivní vlastnosti. Nikdo nemusí zůstat nerozhodným, neplodným slabochem. Člověk se může stát dobrým, rozhodným a silným, má-li k tomu vůli. Kdo se cvičí v rychlém rozhodování věcí a v okamžitém provádění svých rozhodnutí, má ohromnou výhodu před slabou, kolísavou povahou. Jeho duch není přecpán všelijakými napolo rozhodnutými otázkami a odloženými úmysly."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

"Ten, kdo hýbe osou světa, aby způsobil změny ročních období, chce, aby každé z nich nám přineslo nové štěstí. Učinil, aby vše bylo krásné ve své době, a kdybychom byli tak vděční, jako je on dobrotivý, jak by se rozezvučela všechna období hymnami díků!"

Lucy Larcom
========================================================================================

“Polopravda není půl pravdy, ale celá lež.“

Karel Čapek
========================================================================================

"Mlčící neznamená moudrý. Jsou zamčené zásuvky, byť jsou prázdné."

Jean Giono
========================================================================================

"Jste stvořeni pro radost a svět byl naplněn tím, co vám způsobí radost, nebudete-li se příliš chtivě chápat toho, co byste obrátili jen k pouhé zábavě."

Ruskin
========================================================================================

"Vznešené ideály, vysoké myšlenky, šlechetné úmysly, užitečné úsilí, vlídnost, optimistické pohlížení na svět, duch stále přístupný novým ideám - to jsou činitelé, kteří posilují vzrůst člověka a přivedou ho k tomu, že je šedesát, sedmdesát nebo sto roků mlád místo stár."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí."

Karel Čapek
========================================================================================

"Byť i svět byl plný utrpení, je také plný toho, čím se utrpení překoná."

Helena Kellerová
========================================================================================

"Falešní, chladní a vypočítaví lidé si dovedou neobyčejně rychle osvojit řeč a mravy naprosto opačné své povaze. Všechno je u nich povrch, zevnějšek, zdání, nátěr, pláštík. Jakmile je někdo prohlédne, jsou ztraceni; proto je také určitý pud sebezáchovy obdařil neobyčejnou schopností mravní přetvářky. Dovedou měnit masku i převleky rychle a obratně jako zkušený herec."

Eugéne Sue
========================================================================================

"Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.“

Xenofón
========================================================================================

Nasreddin se stal prvním královým ministrem. Jednou, když tak bloudil po paláci, zahlédl královského sokola. Takového holuba Nasreddin ještě nikdy neviděl, a tak vzal nůžky a přistřihl mu drápy, křídla i zobák. „Teď je z tebe pták jak se patří,“ řekl. „Tvůj chovatel si tě zjevně vůbec nehleděl.“

Jsi jiný, takže s tebou určitě nebude něco v pořádku.

 

Anthony de Mello

Ptačí zpěv
========================================================================================

“Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.“

Sebestian Roch Chamfort
========================================================================================

“Musíme se smát dříve, než se stanete šťastnými, neboť bychom mohli zemřít, aniž bychom se zasmáli.“

 Jean de La Bruyére
========================================================================================

"Nemusím mít úspěch v tom, oč se pokouším, ale musím být mužem. Musím být pravdivým, seč jsem. Každé upuštění od toho je zbabělostí hodnou opovržení."

A. Lincoln

========================================================================================

“Kus skály přestává být kusem skály v okamžiku, kdy o něm jediný muž začne rozjímat a vidět v něm obraz katedrály.“

Antoine de Saint-Exupery
========================================================================================

"Nejdůležitější složkou zdaru je zabývat se pilně malými příležitostmi. Dbáme-li malých, budou velké dbáti nás... Pátráme-li po příčině úspěchu většiny lidí, shledáme, že je plodem neobyčejné bedlivosti a zužitkování oněch skromných, každodenních vlastností, které mají všichni lidé normální větší nebo menší měrou, a užitím zdravého úsudku, prostého rozumu za všech životních poměrů."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

"Člověk je vše - věci hlásají nepatrnost okolí."

R.W. Emerson
========================================================================================

"Všechna slova, chybějí-li činy, jeví se planá a prázdná."

Demosthenes
========================================================================================

"Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit."

Miguel de Cervantes y Saavedra
========================================================================================

"Nejlepší věcí, kterou můžeš dostat v životě, nejsou peníze ani to, co jen za peníze opatřit lze. Musíš pracovat pro své lidství právě tolik jako pro peníze a přičinit se stejně, abys je získal i udržel."

Theodor Parker
========================================================================================

"Upoutej se ke svému ideálu, ať si jiní říkají a dělají, co chtějí. Upři zrak na svůj cíl... Ať cokoliv tě stranou vábí nebo pokouší, abys změnil směr své cesty, vytrvej na přímé stezce až k vytčenému cíli. Měkká povaha, člověk bojící se kritiky a hany a stále jen myslící na to, co lidé o něm soudí, nemá vlohy k tomu, aby něco získal. Nemá v sobě síly, která by ho vedla přímo k cíli."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské
========================================================================================

"Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí."

Karel Čapek
========================================================================================

"Není trapnějšího tvora na světě nad člověka nerozhodného, kolísajícího mezi dvěma city, který by rád spojil oba a nechápe, že je nic spojit nemůže."

J.W.Goethe
========================================================================================

"Potřebuje-li někdy člověk pevnosti, smělosti, silné vůle, aby zůstal věrný důležitému předsevzetí, pak je to tehdy, když vnitřní nebo vnější zbabělý hlas praví: ´Nevidíš, jak jsi pošetilý, umíněný a tvrdošíjný, že lpíš na svém mínění o této věci, ačkoliv všechno nasvědčuje tomu, že ji provésti nelze?!´ Zůstaň při svém rozhodnutí... Nejprve si opatři veškeré informace o věci, o níž se máš rozhodnout, a potom se rozhodni hbitě a definitivně... Důvod, proč někteří lidé mají slabou soudnost, tkví v tom, že jí nedůvěřují; nechají jiné lidi, aby za ně rozhodovali. Uč se důvěřovat svému mínění a s plnou důvěrou setrvej při svých rozhodnutích."

Orison Swett Marden

Život, dílo mistrovské

========================================================================================

"Viděl jsem výbornou věc na dosah ruky. Byla to stručnost a odhodlal jsem se dostat ji."

Jay

========================================================================================

Stará křesťanská legenda:

Poté, co byl Syn Boží přibit na kříž a zemřel, odebral se přímo do pekla a osvobodil všechny hříšníky, kteří tam prožívali svá muka. A ďábel plakal a truchlil, neboť si myslel, ze už pro peklo žádné hříšníky nezíská. I Bůh mu pravil: „Nebuď smutný, já ti pošlu všechny ty, kteří tak sebejistě hříšníky zavrhují. A než se zase vrátím, peklo se ti znovu naplní.“

 

Anthony de Mello

Ptačí zpěv

 

nahoru