Utrpení nemusí znamenat špatný minulý život

Převzato z: http://magie.unas.cz

O karmě se píší celé knihy - nelze ji proto zahrnout do jediného článku na webu, ale pokusím se alespoň nastínit co je to a jak to zhruba funguje. Nejprve je třeba osvětlit pojem karma.Karma je, definičně vzato: "Spojení příčiny a účinku, tvořící osud." Je tedy dispozicí pro současnost tvořenou v minulých životech. V karmě platí, že cokoliv učiníme, třikrát se nám vrátí, ale k dokonalému pochopení významu karmy je třeba uznat a uvěřit, že existuje reinkarnace, a že s karmou úzce souvisí - karma je totiž principem kola osudu. Pak teprve můžeme poznat důležitá fakta, jež by měla VÝRAZNĚ ovlivnit náš život.

"Život je utrpení" praví učení buddhisté. Je tomu ale skutečně tak? Svým způsobem ano. Život je škola. Škola pro Duši. Tento svět je peklem a nebem zároveň. Existují světy "horší" i světy "lepší". Každý se rodí do takových podmínek, jaké si vyvolila jeho Duše pro svůj pokrok. Jestliže se někdo narodí bez ruky, Jeho duše si prostě potřebovala ověřit, jestli dokáže vyniknout i v postiženém těle. Všechno co činíme, je rozhodnutí naše, u průměrného Evropana jen málo ovlivněné Duší. Ale situace, do nichž se dostáváme dnes a denně, JSOU rozhodnutím naší Duše. To, že jsme se ocitli v hořícím domě, je rozhodnutí naší Duše. Pokud bylo cílem našeho života naučit se jednat v krizových situacích, a my se z tohoto domu dostaneme, pak po smrti v v příštím životě bude náš úkol jiný. Pokud v tom domě uhoříme díky své panice, budeme muset podobnou zkouškou projít v životě příštím. Čím více se snažíme naplnit svou karmu, čím tvrději na sobě pracujeme, a čím pečlivěji si vybíráme JAK si pozdvihnout plynutí karmy, tím více postoupíme v příští reinkarnaci. To, že v tomto životě nesmírně trpíme, nemusí znamenat, že jsem v minulém životě byli zlí. Může to třeba znamenat, že jsem již úspěšně prošli mnoha různými životy v mnoha postaveních, a nyní, pokud se naučíme trpět a utrpení postavit, postoupíme výš. Naše Duše dosáhne stádia, kdy se bude reinkarnovat v rozvinutějším světě jinde ve vesmíru, a nebo dokonce, což je cílem buddhistů, dosáhne Nirvány, Uspokojení. Její cyklus reinkarnací se ukončí a ona, v celé své kráse a dokonalosti bude navěky existovat v dokonalém světě, který nelze zde na zemi popsat ani slovy, ani ničím jiným. To je stav, nazývaný Ráj, Nirvána, i všelijak jinak. Z evropské doby Renesance se dochovalo označení Zlatá (astrální) sféra, ke které někteří tehdejší okultisté krátkodobě nahlédli pomocí astrálního cestování.

Někteří z nás své úkoly znají, či alespoň cítí směr, kterým by se měli ubírat. Šťastní to lidé! My ostatní musíme dál pátrat a zkoumat, hledat a snažit se uspět tak, že budeme DOBŘÍ, MOUDŘÍ A NIKDY, NIKDY nepolevíme ve snaze o sebezdokonalování a rozšiřování svých pozitivních vlastností a ctností (vlídnost, upřímnost, nesobeckost, skromnost, shovívavost, vyrovnanost, hrdost, čest, víra v pravdu... ... ...) Díky věštění (ideální a všeobecně dostupný je Tarot), Astrálnímu cestování a meditaci postupně začneme cítit, co je naším úkolem. Jak se k tomu postavíme, je věcí každého z nás. To ovšem neznamená, že nesmíme jiným karmicky dopomáhat či jim dát pozitivní impuls! Nesmíme OVLIVŇOVAT PROTI VŮLI. Pomoc je prospěšná pro obě strany, dokonce i pro vaší karmu!

Přeji vám veškerou lásku a přízeň Pána a Paní,

Eurikovy stránky o Magii a Kultu Wicca

nahoru