Vidění Henochovo

Pradávné zjevení

Původní hebrejské a aramejské texty přeložil a editoval Edmond Bordeaux.
Zdroj: Essene Nazarean Church of Mount Carmel
Do češtiny přeložil Little John

Bůh promlouvá k člověku

Promlouvám k tobě
Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvil jsem k tobě, když jsi se narodil.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvil jsem k tobě, když jsi poprvé pohlédl.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvil jsem k tobě, když jsi řekl první slovo.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvil jsem k tobě při tvé první myšlence.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvil jsem k tobě, když jsi poprvé miloval.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvil jsem k tobě, když jsi zpíval první píseň.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě travou na loukách.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě stromy v lesích.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě údolími a kopci.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě posvátnými horami.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě deštěm a sněhem.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě mořskými vlnami.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě ranní rosou.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě klidem večera.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě září slunce.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě třpytícími se hvězdami.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě bouří i mraky.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě hromem a blesky.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě tajemnou duhou.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Budu k tobě mluvit, až budeš sám.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Budu k tobě mluvit moudrostí dávných předků.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Budu k tobě mluvit, až se čas nachýlí.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Budu k tobě mluvit, až uvidíš mé anděly.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Budu k tobě mluvit v běhu věčnosti.

Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.
Mluvím k tobě. Buď klidný. Věz, že jsem Bůh.

=============================================================================

Vision of Enoch

Original Hebrew and Aramaic Texts Translated and edited by Edmond Bordeaux Szekely
Source: Essene Nazarean Church of Mount Carmel

THE VISION OF ENOCH
THE MOST ANCIENT REVELATION
God Speaks to Man
I speak to you.
Be still
Know
I am
God.
I spoke to you
When you were born.
Be still
Know
I am
God.
I spoke to you
At your first sight.
Be still
Know
I am
God.
I spoke to you
At your first word.
Be still
Know
I am
God.
I spoke to you
At your first thought.
Be still
Know
I am
God.
I spoke to you
At your first love.
Be still
Know
I am
God.
I spoke to you
At your first song.
Be still
Know I am
God.
I speak to you
Through the grass of the meadows.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the trees of the forests.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the valleys and the hills.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the Holy Mountains.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the rain and the snow.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the waves of the sea.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the dew of the morning.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the peace of the evening.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the splendor of the sun.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the brilliant stars.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the storm and the clouds.
Be still
Know
I am
God.
I speak to you
Through the thunder and lightning.
Be still
Know
I am
God
I speak to you
Through the mysterious rainbow.
Be still
Know
I am
God.
I will speak to you
When you are alone.
Be still
Know
I am
God
I will speak to you
Through the Wisdom of the Ancients.
Be still
Know
I am
God
I will speak to you
At the end of time.
Be still
Know
I am
God.
I will speak to you
When you have seen my Angels.
Be still
Know
I am
God.
I will speak to you
Throughout Eternity.
Be still
Know
I am
God
I speak to you.
Be still
Know
I am
God.

Články na podobné téma:
Zlomky z apokryfních spisů
Z Nag Hammádí Kodexu
A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?
Ježíš o vznešeném postavení žen
Kumránské rukopisy
Noemova archa a Gilgamešův návrat
Gilgameš, sumerské příběhy a jejich vliv na Starý zákon
Pohled gnostiků
Byla mezi apoštoly žena?

Knihy ke stažení:
Evangelium Esejských
Tomášovo evangelium
Evangelium o narození Panny Marie
Evangelium Jakuba menšího
Evangelium Marie z Magdaly
Jak je to vlastně v Bibli?

nahoru


Zpátky na Novinky