A jít smrt přežít II

Václav Žďárský
Z básnické sbírky Houpačka

 

Kde jsi byla

Kde jsi byla
když řeka údolím ledy odnášela
Kde jsi byla
když večer v parku hudba zněla
Kde jsi byla
když voněl jasmín
když doufal jsem
až se zasním
že se zjevíš

Kde jsi byla
když chyběla mi vůně tvého těla
Kde jsi byla
když krev v žilách vřela
Kde jsi byla
když v dešti kosák zpíval
Kde jsi byla
když z okna jsem se díval
s nadějí
že se zjevíš

Kde jsi byla
když jahody červenaly
Kde jsi byla
když pod okny si děti hrály
Kde jsi byla
když na drátech vlaštovky se houfovaly
Kde jsi byla
když poslední odletěla
Sníh na zemi i ve vlasech se bělá
Co z toho mám
když se zjevíš

Kde jsi byla
když místo tebe zlý sen přišel
Kde jsi byla
když ze spánku jsem křičel
Kde jsi byla
když měsíc se za mrak schoval
Kde jsi byla
když tolik jsem tě potřeboval

Když ve stromech hučel vítr a déšť padal
kdo by se nadál
že místo tebe přijde jiný
kdo plaší stíny
kdo snímá viny

Ještěže

Být druhý ve sportu - čest
Být druhý v lásce - prohra
Vždy někdo přede mnou

Ještěže pro Tebe Bože
jsem ten nejprvnější
ne jediný
a přece nejmilovanější...

Maloměsto

Vznáším se nad městem
Z udíren stoupá kouř
úlitba bohům
V den sváteční modráky
zahrádkáři plejí
zvedli zadky k nebi
Z pole ukradená cibule
ze hřbitova náhrobky
V hospodě hlučno
nadává se na poměry
Občané tmavé pleti vlečou z kostela betlém
Kde je hranice mezi nebem a peklem?
V rohu náměstí žebrák
v druhém kurva stojí
Přijímáme podobojí
fernet a pivo
Pět lidí v biásku
doma hra na lásku
a do samoty září Windows

Výběrčí za dešťovou vodu tluče na dveře
prázdný chrám obložen balíky
každý pohodí svou krabici nebo pytel
vyklízejí se šatníky
nikdo nezvoní
jen ti co chtějí peníze
Pohodit ranec odpadu
a prchnout
Nenakazit se vírou

Vznáším se nad městem
Pode mnou hraje dechovka
mažoretky zdvíhají nohy
tělnaté ženy koupily bůček
anorektičky nápoj na hubnutí
tlustá Marta předvádí
v hospodě striptýz
stoupám vzhůru
vše se zmenšuje
tichne
letím k Lásce

Les

Jít lesem
Jít lesem
Jenom jít lesem
Lesem jen jít
Jít lesem jen
Lesem jít
Lesem jít
Jít lesem
Lesem jít

Klepání datla
Zpěv drozda
Vůně pryskyřice
Hmyzosoprán
Slunce a stín
Jít sám
Sám jít
Lesem voňavým


Koberec z jehličí
Polštáře mechu
Jít lesem sám
K Tobě
Bože
Pro útěchu

Velebný klid
Sám lesem jít
Tichem zní chrám
Jít sám
Sám jít

U cesty růže

U cesty růže
Odkvetlá
Bez slavíka
Jen trní
Nebe vzlyká
Jdu v dešti
Hlava třeští
Vlhká doba
Pláč Jóba

Tuto vodu Ježíš ve víno nepromění

Pohleďte na proroka
poklekl u potoka
napil se vody
není to potok
je to stoka
natáhl brka
Tuto vodu Ježíš ve víno nepromění

Sněm němých hlučí
Němí jsou a přece bolí uši
z toho hluku
Rve to duši-
láska však mlčí
Pane Ježíši podej mi ruku
Tuto vodu Ježíš.ve vino nepromění

Na hladinu močálu
vyplouvají bubliny nehezkých slov
praskají a páchnou
komiks k pláči
Chvíli se zdá
že země se neotáčí
že stojí čas
Nedůvěra se vkrádá mezi nás
Tuto vodu Ježíš ve víno nepromění

Přivedl jsem do ovčince ovci
poraněnou vlčí smečkou v boji
Byla přivítána slovy
"Co tu hledáš v tom hnoji?"
Myslel jsem
že budem přijímat podobojí
Nakonec ti vyčetli
že volila jsi hajzla
že ses na to ovce nevyflajzla!
Tuto vodu Ježíš ve víno nepromění

Slyším jen vytí zvlčilé smečky
Na to se můžu ... (tři tečky)

Sněm němých hlučí
Němí jsou a přece bolí uši z toho hluku
Rve to duši
láska však mlčí
Pane Ježíši podej mi ruku!
Podej mi ruku!

Počkej

Počkej
až přijde večer
Zčervená nebe a pak se setmí
Den je čas vláčení křížů
vláčení a pláče
den je čas pohřbívání

Počkej
až přijde večer
Půjdeme do Emauz
Ovce se vracejí do ohrad
a vlci vyjí

Počkej
až přijde večer
Vyčasí se do hvězdnaté noci
Ovce se vracejí do ohrad
cinkají zvonci


Až se setmí
nepůjdem sami
Půjde s námi
dá se nám poznat
nepoznaný

 

Články na podobné téma:
A jít smrt přežít
Pár básní do ticha
Méně mluvit, více jednat
Džaláluddín Rúmí: Mystické ódy
Rudolf Steiner - Básně
Modlitby rodičům a dětem
Rozdej
Přesto - M. Tereza
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký
Eva Henychová - Vánoční

nahoru


Zpátky na Novinky