Změňte nejprve sebe a pak i výchovu mladých lidí


Z knihy N.D.Walsche Hovory s Bohem II

Nejsou to vaši mladí lidé, kdo ničí deštné pralesy. Vaši mladí lidé vás naopak žádají, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé neničí ozónovou vrstvu. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé nevykořisťují chudáky na celém světě. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé nevybírají zničující daně, aby je pak mohli investovat do válečné mašinerie. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé neignorují problémy slabých a utlačovaných, nadovolují, aby lidé umírali hladem ve světě, který by mohl uživit všechny. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé se nepodílejí na vaší manipulativní politice. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé se nestydí za své vlastní tělo a neučí své děti, aby se za své tělo styděli. Žádají vás, abyste to přestali dělat. Vaši mladí lidé nevytvořili svět, který řeší své problémy násilím, ani nezavedli systém etických hodnot, který říká, že "moc je právo". Naopak vás žádají, abyste s tím skoncovali. Nežádají vás... prosí vás.

"A přece jsou to právě mladí lidé, kdo se chová násilně! Mladí lidé, kteří vstupují do gangů a vraždí jeden druhého! Mladí lidé, kteří se vysmívají zákonu a řádu - jakémukoliv řádu. Mladí lidé, kteří nás dohánějí k šílenství!"

Když jejich prosby nejsou nikdy vyslyšeny; když vidí, že jejich věc je ztracena - když vidí, že si budete dělat, co chcete - mladí lidé, kteří nejsou žádní hlupáci, zvolí druhou nejlepší možnost. Nemohou-li vás porazit, pak navážou na vaše způsoby. Vaši mladí lidé se chovají stejně jako vy. Jsou-li násilní, pak jen proto, že jste násilní vy. Jsou-li materialističtí, pak jen proto, že jste materialističtí vy. Chovají-li se šíleně, pak jen proto, že se chováte šíleně vy. Přistupují-li k sexu nezodpovědně, pak jen proto, že to děláte vy. Jediný rozdíl mezi nimi a vámi je v tom, že oni to dělají otevřeně. Starší lidé skrývají své chování. Starší lidé si myslí, že mladí lidé jsou slepí. Mladí lidé však vidí všechno. Nic jim neunikne. Vidí vaše pokrytectví a zoufale se snaží to změnit. Když se jim to nepovede, nevidí žádnou jinou možnost než to napodobovat. V tomto ohledu se mýlí, ale nikdo je nikdy nic jiného neučil. Nikdy jim nebylo dovoleno kriticky analyzovat to, co dělají starší lidé. Bylo jim dovoleno naučit se to.

"Jak bychom tedy měli vzdělávat naše mladé lidi?"

Zaprvé s nimi jednejte jako s duchovními bytostmi. Oni jsou duchovní bytosti, vstupující do hmotného těla. A to není tak snadné. Je to velice omezující. Proto děti při narození tak křičí. Snažte se jejich křik slyšet. Snažte se jej pochopit. A dejte svým dětem pocit "neomezenosti".

Zadruhé je uvádějte láskyplně do světa, který jste vytvořili. Dávajte si dobrý pozor na to, co jim vštěpujete do paměti. Děti si pamatují všechno, co vnímají. Proč bijete své děti, jakmile přijdou na svět? Domníváte se, že to je jediný způsob, jak je uvést do života? Proč berete děti jejich matkám, jakmile se oddělí od jediné životní formy, kterou ve své dosavadní existenci poznaly? Nepočká všechno to měření a vážení, dokud si dítě nezvykne na bezpečí a pohodlí toho, co mu dalo život? Proč dovolujete, aby první obrazy kterým je dítě vystaveno, byly obrazy násilí? Kdo vám řekl, že je to pro děti dobré? A proč jim neukážete obrazy lásky? Proč před dětmi skrýváte své tělo a učíte je, aby se styděli za své? Proč jim říkáte, aby se nedotýkali svého těla způsobem, který jim přináší rozkoš? Co jim tím říkáte o rozkoši? A co o těle? Proč posíláte své děti do škol, kde je podporována soutěživost, kde je odměňováno "prvenství", kde je klasifikována "výkonnost" a kde není tolerován individuální rozvoj? Co si z toho vaše dítě vezme? Proč neučíte své děti o hudbě, pohybu, umění a kráse života? Proč se snažíte dětem vštěpovat něco, co je jim cizí, místo abyste se snažili rozvinout jejich vrozené schopnosti? A proč nedovolíte dětem, aby se naučili logicky myslit. Proč jim nedovolíte, aby užívali svou intuici. Proč je nutíte, aby přijali pravidla a metody společnosti, která už dávno ukázala, že je naprosto neschopná se těmito metodami rozvíjet, a která jich přesto užívá?

A nakonec, učte pojmy, nikoliv předměty. Vypracujte nové osnovy a založte je na třech základních pojmech:
Uvědomění
Poctivost
Odpovědnost

Tyto pojmy učte děti od nejútlejšího věku. A hluboce je dětem vštěpujte až do ukončení jejich vzdělání. Založte na nich celý váš školský systém.

N.D.Walsch
Hovory s Bohem II

nahoru