Agenti FBI na stopě UFO


Archivy se otvírají · Skutečné případy skutečných agentů· Nebezpečné hry tajných služeb

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) už odtajnil téměř sedmnáct set dokumentů, které se ve čtyřicátých a padesátých letech zaměřovaly na vyšetřování případů UFO. V šedesátých a sedmdesátých letech pak další vyšetřování soustředil na případy mrzačení zvířat. Z odtajněné dokumentace vyplývá, že skuteční kolegové televizních agentů Muldera a Scullyové měli doslova plné ruce práce. V roce 1947 byla americká armáda zavalena hlášeními o pozorování neidentifikovanýeh létajících objektů. Armádní letectvo (USAF) se obrátilo na FBI se žádostí o výslech svědků, ověřování jejich věrohodnosti, a prověřovalo podezření, zda tato hlášení nejsou výsledkem sovětské propagandy. FBI měl pobočky po celých Spojených státech, svým určením byl pro shromažďování a prvotní vyhodnocování těchto zpráv ideální. Zpočátku byla spolupráce velice dobrá, ale po několika letech vedení FBI došlo k názoru, že se letectvo nechová zcela upřímně. Důvěrný zdroj úřadu sdělil, že letectvo ho pověřuje vyšetřováním "příliš mnoha nevýznamných zpráv". Ředitel FBI Hoover zuřil. Svým agentům pak nařídil, aby se věnovali jen těm případům, které spadají do kompetencí FBI. Další roztržku mezi USAF a FBI způsobily události spojené s roswellskou havárií. Letectvo úřad informovalo v tom smyslu, že došlo k havárií vojenského balonu, a dokonce požádalo o pomoc při utajení případu. Hoover této žádosti vyhověl. Později, když se ředitel FBI dozvěděl bližší informace, byl rozladěn. Na jeden podrobný dokument dokonce vlastní rukou připsal poznámku, že se letectvo zmocnilo havarovaného disku, ale jeho úřadu ho nedovoluje prozkoumat. Zdá se tedy, že vojenské letectvo se zdráhalo vyjevít pravdu dokonce i FBI.

V zájmu bezpečnosti

Právě proto dal Hoover v roce 1952 svým agentům příkaz, aby v zájmu národní bezpečnosti dále shromažďovali údaje o pozorování UFO. Pověřil svého styčného důstojníka N. W. Philcoxe, aby při vyhodnocování pozorování spolupracoval s armádou. Letci zástupcům FBI vysvětlili, že pozorování mohou spadat v podstatě do tří kategorií. Největší část tvořily zprávy od veřejnosti. Většina těchto hlášení mohla být poměrně snadno vysvětlena, nejčastěji jako málo známé přírodní jevy nebo přelety moderní vojenské techniky. Druhá skupina zahrnovala hlášení pilotů, policistů a jiných školených pozorovatelů. Nejdůležitější složku zpráv o obtížně vysvětlitelných jevech plnily případy s dodatečnými padpůrnými informacemi, například záznamy radarů, údaji vojenských letců a podobně. Je pozoruhodné, že jeden z odtajněných dokumentů vztahujících se k setkání zástupců FBI a letectva dokonce uvádi, že "někteří vojenští představitelé zvažují možnost, že pozorování jsou způsobena přítomností meziplanetárních lodí".

Provokace?

FBI se zajímal i o "kontaktéry" - lidi, kteří ohlašovali své styky s posádkami UFO. Na George Adamskiho vedl FBI spis, prověřováni byli i méně známí George Van Tassel, George Williamson a Truman Bethurum. Ti se do centra pozornosti FBI dostali kvůli svým výzvám k jadernému odzbrojení. Jejich knihy a prohlášení se přitom dostávaly k tisícům amerických občanú. To podle Hoovera v době studené války mohlo představovat ohrožení obranyschopnosti Spojených států. Adamski se navíc zmínil o tom, že mimozemšťané snad mají vládu komunistického typu. Kromě upřímného zájmu FBI o údajné kontakty s mimozemšťany zbývalo najít i odpověd' na otázku, zda v pozadí celé UFO-horečky nejsou provokace sovětské rozvědky. Později se ale začalo proslýchat, že také Sovětský svaz měl v Novém Mexiku své agenty, kteří se také snažili získat co možná nejvíce informací o UFO. FBI tak zjistil, že neidentifikovatelné objekty jsou záhadou i pro Sověty, a možnost provokace tak vyloučil.

Po stopách záhad

Ve své době se hodně hovořilo o účasti FBI na dalším případu z Nového Mexika, události s Lonniem Zamorou. Policejní seržant Zamora 24. dubna 1964 nahlásil, že poblíž Socorra v Novém Mexiku zpozoroval oválný stroj a dvě postavy. Agenti FBI tehdy zahajili pátrání a na místě objevili sežehnutou zem a stopy po přistání. FBI tedy došel k závěru, že Zamara nelhal. Je zajímavé, že Hoover nechtěl, aby se o účasti FBI v tomto konkrétním případě dozvěděla média. Další fascinujíci případ, který spadal jednoznačně do kompetence Hooverova úřadu, se týká NASA. Tehdy se zjistilo, že někdo z pracovníků NASA poskytuje ufologům oficiální dokumenty a materiály. K vyšetřování úniku informací byl přizván i FBI. Úřad k této události zveřejnil jediný jednostránkový dokument, který byl navíc před odtajněním hodně seškrtán. Přesto lze předpokládat, že dotyčný pracovník byl dopaden. Někdy v té době, tedy v polovině šedesátých let, se FBI začal zabývat i případy únosů do UFO. Jedna z odtajněných složek odhaluje, že zpráva byla poskytnuta jiné americké agentuře, jejíž jméno bylo ve spisu začerněno. Od vypracování tohoto dokumentu uplynulo už více než třicet let, ale jméno té agentury stále neznáme. Mnozí badatelé se domnívají, že se ve skutečnosti jednalo o zvláštní vládní skupinu, která se měla věnovat pouze únosům.

Mrzačení zvířat

V šedesátých letech začal FBI vyšetřovat i mrzačení dobytka, k němuž docházelo v různých částech USA. Zvířata byla nalézána zbavena krve, zhusta měla neobvyklá zranění, zjevně způsobená neznámými, vysoce ostrými nástroji. Někteří specialisté byli dokonce přesvědčeni, že zvířata byla zabita laserem. Ve všech případech byl krátce předtím v okolí pozorován častý výskyt neobvyklých záblesků na obloze. V polovině sedmdesátých let se pak podobný případ vyskytl i na indiánském území. FBI k vyšetřování v indiánských rezervacích nemá pravomoc, a proto musel požádat o spolupráci místní policii. V Novém Mexiku byl takovým spolupracovníkem Gabe Valdez a jeho hlášení FBI obsahují přesné popisy postiženého dobytka, líčení očitých svědků, kteří v oblasti viděli na obloze nevysvětlitelná světla a černé neidentifikované helikoptéry. Díky tomu, že Valdezova hlášení patří k odtajněným dokumentům, ufologové dostali do rukou zajímavé zprávy z počátků vlny mrzačeni zvířat. Víme již i to, že FBI stál před touto záhadou naprosto bezradně. Aby zjistil, o co jde, pomáhal vládou sponzorovanému projektu s názvem Operace mrzačení zvířat. V roce 1979 se v rámci tohoto projektu představitelé FBI setkali s vyšetřovateli, vědci, veterináři a policisty, kteří se s tímto problémem potýkali. Závěry tohoto setkání ale neodpovídaly předloženým dokumentům. I když se pro mnoho případů nenašlo vysvětlení, FBI přesto prohlásil, že se nestalo a neděje nic neobvyklého. Nepodařilo se ututlat všechno - v některých dokumentech jsou obsaženy obavy, že mrzačení zvířat je jen předzvěstí mrzačení lidí. To je samozřejmě kontroverzní téma, které by mohlo způsobit paniku - proto se ho FBI snažil před veřejností bagatelizovat. Situace se zdramatizovala tím více, že se skutečně záčaly objevovat zvěsti o nevysvětlitelném mrzačení lidí. V Centru pro vyšetřování zločinů na ústředí FBI podle některých badatelů snad nějaké informace o takových případech jsou, ale v odtajněných dokumentech zmínky o nich nebyly.

Černé helikoptéry

V polovině sedmdesátých let došlo k několika případům přeletů podivných světel nebo "černých helikoptér" nad jadernými základnami. Od amerického vojenského letectva se za použití Zákona o svobodě informací podařilo k této záležitosti získat asi sto padesát dokumentů. Na rozdělovníku některých z nich byla uvedena i jedna kancelář FBI. Tyto přelety se odehrávaly v době vlny mrzačení zvířat. Je tedy jen logické, že někdo v FBI se snažil vyhodnotit fakta o přeleteeh helikoptér nad jadernými arzenály a určit, zda neexistuje spojitost s případy mrzačení dobytka. Dodnes ale není jasné, zda vyšetřovatelé dospěli k nějakým závěrům.

Tajemní "muži v černém"

Na začátku padesátých let někteří lidé začali otevřeně mluvit o zlověstných návštěvách "mužů v černém". Jedním z prvních takto navštívených ufologů byl Albert Bender, který vedl International Flying Saucer Bureau. Toho tři muži v černých oblecích varovali, aby se přestal zajímat o problematiku létajících talířů. Benderovi se zdálo, že je v nich něco nepřirozeného, neobyčejného. O této příhodě se ve své knize zmínil Benderův kolega Gray Barker. Zpočátku se proslýchalo, že "muži v černém" by mohli být skupinou tvořenou lidmi z FBI nebo CIA. Když se FBI o těchto pověstech dozvěděl, poslal za Benderem agenta a Hoover si obstaral výtisk Barkerovy knihy. Chtěl prozkoumat její obsah a posoudit, zda "muži v černém" nejsou vládní agenti jednající mimo meze svých pravomocí. Nevíme sice, k jakým výsledkům vnitřní šetření v FBI dospělo, z odtajněných materiálů je ale zřejmé, že "muže v černém" na návstěvy k ufologům neposílal nikdo z vedení FBI. Uvolněné dokumenty dokazují fakt, že se od roku 1947 americká armáda o UFO živě zajímala. Federální vláda se však nemohla spolehnout na to, že letectvo tento fenomén vysvětlí, proto požádala o spolupráci FBI. Ten shromažďoval údaje a prováděl dílčí šetření, nikdy se však nepokoušel o vyhodnocení údajů. Některé uvolněné dokumenty vypovídají o tom, že FBI výsledky svých šetření poskytoval dalším, dosud neznámým skupinám. V následujícím kroku je tedy třeba zjistit, o jaké skupiny se jednalo a s jakým cílem byly sestaveny. Teprve pak budeme znát celou pravdu...

(vot)

Magazín 2000

nahoru