Okno do jiného světa


Obloha zaplavena světly · Akustický třesk otřásl vesnicemi · Přes svou přítomnost hasiči ani policie nic nevědí · Jev zůstal dodnes záhadou

Magazín 2000 vás pravidelně provází místy, kde se člověk setkává s jevy přesahujícími běžná vysvětlení. Následující událost mezí ně nesporně patří. Vydejme se tedy do anglického Suttonu. Jasnou noční oblohu zaplavila fascinující záře různobarevných světel. Strhující divadlo náhle rozťal řezavý záblesk doprovázený ohlušující explozí připomínající supersonické rány. Na ulicích a návsích vesnic se shromáždily tisíce užaslých obyvatel a se smíšenými pocity hleděly vzhůru. Tuto podivnou epizodu, k níž došlo u obce Sutton-in-Craven v Severním Yorkshiru, popsal jeden z očitých svědků jako "scénu ze Spielbergova filmu Blízká setkání třetího druhu". 19. července 1995 byla ve 22.32 hodin obloha zcela jasná, posetá hvězdami. Teploměr ukazoval 16 stupňů a všude ještě panovalo konejšivé ticho. Priscilla Nelsonová se odebrala do ložnice ve 22.33. Právě se chystala zatáhnout závěsy, když náhle spatřila "jasně zelené světlo padající z oblohy". Julie Austinová, bydlící o několik bloků dále, byla v té době venku. I ona vzhlédla k obloze, ale světlo, které viděla, bylo bílé. Další očití svědkové z vesnice Glusburn a ze sousedního Crosshillsu popisovali velká červeně a oranžově zářící UFO, která se pohybovala nahoru a dolů a nakonec zmizela. Shodli se v tom, že po objevení světel následovala silná exploze, která se dala přirovnat ke zvuku vydávanému letounem překonávajícím zvukovou bariéru. Svědkové z Glusburnu vypověděli, že UFO se objevila asi půldruhého kilometru jižně, někde nad Suttonem. Po hlasité explozi nastalo na chvilku ticho. Pak se začaly otevírat stovky dveří a lidé vycházeli na ulici. John a Mary Dixonovi z Glusburnu vzpomínají: "Byla to obrovská rána, která je přiměla vyběhnout ven." První dojem Keitha Edgara ze sousedství zase byl, že v některém ze sousedních domů vybuchl plyn. Osmapadesátiletý otec čtyř dětí si pamatuje, že na ulici dopadla z oblohy jakási hořící troska, velká asi jako jídelní talíř. Když si na to později vzpomněl a šel se podívat, co to bylo, zjistil, že předmět mezitím zmizel.

Hasiči na scéně

I kdyby obyvatele do ulic nevyhnaly UFO a exploze, určitě by to dokázaly ječící sirény a blikající modré majáčky hasičských vozů. Pohotovost obdržela první telefonát ze Suttonu ve 22.40. Velitelství hasičů Západního Yorkshiru v Birkenshawu povolalo dva vozy, jeden ze Skiptonu a druhý ze Silsdenu, které vyrazily na místo ve 22.42 a ve 22.45. Posádka vozu ze Sildenu, jemuž velel Derek Cooper, dorazila do Manse Way, odkud přišel telefonát, ve 22.52. Rozdělila se do menších skupinek a muži se silnými baterkami začali prohledávat terén o rozloze asi čtyř čtverečních kilometrů. Cooper vzpomíná: "Udělali jsme všechno, co bylo v našich silách: brodili jsme se hlubokými bystřinami, prohledávali lesy i pole kolem silnice A6068 až k Sutton Mooru. Pročesali jsme celé okolí, ale nic jsme neobjevili." Cooper požádal velitelství v Birkenshawu, aby kontaktovalo mezinárodní letiště v Leedsu a dotázalo se, zda nízko nad danou oblastí neletělo nějaké letadlo, které by zmizelo z obrazovky radaru a bylo pohřešováno. Letečtí kontroloři odpověděli, že v daném čase se v této oblasti žádné letadlo nevyskytovalo. V počítači v Birkenshawu jsou obsaženy podrobnosti o incidentu. Podle záznamu bylo pátrání odvoláno v 00.03 a osádka se vrátila do Silsdenu v 00.33. Více se však není možné dozvědět, kromě popření, že existuje záznam rozhovoru se službou na vojenské letecké základně Leeming. Cooper, který se živě zajímá o astronomii a kosmologii, dodává: "Nepodařilo se nám incident objasnit, takže byl odložen jako falešný poplach." Záznamy o takových událostech se ovšem obvykle po dvou letech likvidují. Proč byl tento výjimkou? Akustický třesk roztřásl stavby v okruhu asi tří kilometrů s epicentrem západně od Suttonu. Ernest Petty z Glusburnu byl v té době v přední místnosti svého domku stojícího u silnice A6068: "Objevil se silný záblesk a následovala příšerná exploze, která otřásla terasou v přízemí a základy domu. Měl jsem dojem, jako by nějaký tirák sjel ze silnice a narazil do některého z okolních domů."

Zapírají policisté?

Bývalý konstábl R. Petty si vzpomíná, že na místo dorazilo několik policejních vozů. Jiný svědek uvedl, že pozoroval nejméně dvanáct policistů, kteří prohlíželi okolí silnice A6068, zatímco další zůstávali ve voze. Oficiální prohlášení Severoyorkshirského policejního velitelství v Newby Wiske však uvádí, že tu noc bylo hlášeno osm incidentů, ale žádný neměl spojitost s UFO. To je zcela zřejmě v rozporu s fakty. Policistů na místě bylo velké množství, takže museli přijet z několika stanic. Cožpak žádný z nich nepodal písemné hlášení? Jen ze Suttonu musely být na tísňovém čísle přijaty četné hovory. Mnozí obyvatelé se také do pátrání po troskách osobně zapojili. Nigel Broadbent, který seděl venku a vychutnával teplou letní noc, vzpomíná, že uviděl "záblesk na obloze, který ozářil celou krajinu až po Sutton Moor". Učetní Shaun Birch říká, že "stěny se chvěly a celý dům se otřásal". Jenže hasiči, kteří pátrali hlavně v okolí Suttonu, prý nic neobjevili. Nejlépe to vyřešili policisté, protože ti popírají, že by vůbec na místě byli, ačkoliv jich byla nejméně desítka spatřena v Glusburnu. Tady také Keith Edgar spatřil kus trosek, který pak zmizel. Zabavila ho snad policie? Nebo důkaz o havárii zlikvidoval někdo jiný?

Ani kulový blesk

Ani důkladné zkoumání opírající se o vědecké důkazy zatím neposkytlo pro výskyt podivných světel a pro akustický třesk žádné obvyklé vysvětlení. Objekty, které byly ten večer spatřeny na obloze, byly tedy neidentifikované a byly neznámého původu. Ian Morrison z astronomické observatoře Jodrell Bank prohlašuje, že tu noc nemohlo jít o žádný neobvyklý astronomický úkaz. Zdůraznil, že mezi 13. květnem a 27. červencem nebyla zaznamenána žádná meteorická aktivita, protože jde o hluché období mezi pravidelným příchodem meteorických rojů Aquaridů a Perseidů. Stejně zajímavý byl i komentář meteorologa Paula Hudsona z Keighley, který odmítl teorii o kulovém blesku. Řekl, že obloha byla jasná, až na jeden roztrhaný oblak ve výšce asi pěti kilometrů, takže incident nemohl mít žádnou souvislost s počasím. Kulové blesky se sice někdy chovají, jako kdyby popíraly fyzikální zákony, ale popsaným jevům neodpovídají. Hasiči nic mimořádného nezjistili a mluvčí energetické společnosti uvedl, že k výpadku proudu nedošlo. I po třech letech zůstává celý případ zahalen tajemstvím. Ze všech teorií zůstává jedna, kterou není možno ze seznamu vyškrtnout: Nemohlo být světlo na obloze nějakou formou energie, která prodělala molekulární přeměnu? Einstein prohlásil, že energie je nezničitelná. Předává se a mění se, ale nikdy nemizí. Jeho teorie relativity dokazuje, že hmota a energie jsou zaměnitelné. Nemohla tedy být UFO z té noci projevem nějakého jiného rozměru? Otázky týkající se dění oné nocí nad Suttonem nebudou možná nikdy zodpovězeny...

BLÍZKÉ SETKÁNÍ U SUTTONU

To, co se stalo v Suttonu v červenci 1995, nebylo pro místní obyvatele posledním setkáním s neznámem. 4. prosince téhož roku zhruba v 17.15 jela Joanna Barnesová autem z Glusburnu na návštěvu přítelkyně v Crosshills. Joanna byla na cestě jen několik minut, když zpozorovala ve zpětném zrcátku podivný letící objekt, který ji zřejmě sledoval. Poté, co se přiblížila ke křižovatce v blízkosti crosshillské policejní stanice, objekt zrychlil a pokračoval v letu stejným směrem a stejnou rychlostí, jakou jela ona. UFO vypustilo směrem k vozu jasný bílý paprsek a Joannu sledovalo. Když dorazila k domu své přítelkyně, byl její automobil stále ještě paprskem ozářen. Znepokojená žena vyskočila z auta a vběhla do domu. Po chvíli s několika přáteli vyšla ven a nikdo z nich nevěřil svým očím. Joanna vzpomíná: "Viděli jsme černý letoun ve tvaru velkého V, s jasně ozářenou přední a zadní částí. Odněkud z prostředku vycházel ten paprsek. Pozorovali jsme několik vteřin, jak visí nad mým autem. Pak paprsek pohasl a letoun, aniž by vydal nějaký zvuk, v okamžiku zmizel."

Podle zahraničních pramenů (kv)

Magazín 2000

nahoru