G. Orwell - Nikdo vám nezabrání v radosti

Z eseje Politika a anglický jazyk, napsal George Orwell r. 1946

V naší době je politický projev a psaní především obhajobou neobhajitelného. Témata, jako je pokračování britské nadvlády v Indii, ruské čistky a deportace či shození atomové bomby na Japonsko, se vskutku dají obhajovat, ale pouze argumenty, které jsou pro většinu lidí příliš brutální, aby se s nimi smířili, a které se nesrovnávají s vyhlašovanými cíli politických stran. Politický jazyk tak většinou musí sestávat z eufemismů, odpovídání na otázku otázkou a z naprosté vágnosti. Bezbranné vesnice se bombardují z letadel, obyvatelstvo se vyžene do volné krajiny, dobytek postřílí z kulometu, chýše se zapálí zápalnými střelami: tomu se říká pacifikace. Miliony rolníků se připraví o půdu a pošlou na cestu jen s tím, co mohou unést: tomu se říká odsun obyvatelstva či náprava hranic. Lidé jsou léta vězněni bez soudu nebo stříleni do zátylku či posíláni do arktických táborů, aby tam umřeli na kurděje: tomu se říká eliminace nežádoucích živlů. Takové frazeologie je zapotřebí, když chcete pojmenovávat věci, aniž byste vyvolávali jejich obraz v mysli lidí. Vezměte si například nějakého dobře situovaného anglického profesora, který hájí ruskou totalitu. Nemůže říct přímo: "Věřím, že je správné zabíjet politické protivníky, pokud tím docílíme dobrých výsledků." Patrně tudíž řekne něco jako:
"Zatímco otevřeně připouštíme, že sovětský režim vykazuje jisté znaky, které by lidumil měl nejspíše snahu odsuzovat, musíme myslím souhlasit s tím, že určité omezení práva na politickou opozici je nevyhnutelně průvodním jevem přechodných období a že strázně, které ruský lid musel prodělávat, jsou bohatě ospravedlněny ve sféře konkrétních důsledků..."

V naší době se nelze politice prostě vyhnout. Všechny problémy jsou politické problémy a politika sama je snůškou lží, vyhýbavosti, hlouposti, nenávisti a schizofrenie...

Vlastenectvím myslím oddanost určitému místu a určitému způsobu života, jež jsou podle vašeho přesvědčení ty nejlepší na světě, ale nepřejete si je nutit jiným lidem. Vlastenectví je svou povahou obranné - jak vojensky, tak kulturně. Na druhé straně nacionalismus je neoddělitelný od touhy po moci. Stálým cílem každého nacionalismu je zajistit ještě větší moc a větší prestiž, ne pro sebe, ale pro národ či nějaký jiný útvar, v němž se rozhodl utopit svou individualitu...

Když člověk nemá radost z návratu jara, proč by měl být šťastný v Utopii, kde by měly být vyřešeny ekonomické problémy, život by měl být prostší a člověk by mohl mít více času a nemusel se tolik namáhat? Z čeho bude šťastný, vždyť ta radost, kterou člověk má, když najde první petrklíč, bude vždy větší než radost, kterou máme, když pojídáme zmrzlinu za doprovodu hudby... Myslím, že když si člověk podrží dětské radosti z takových věcí, jako jsou stromy, ryby, motýli, pokojná a slušná budoucnost bude pravděpodobnější. Když člověk káže doktrínu, že není nic hodno obdivu než ocel a beton, pouze se trochu víc ubezpečuje v tom, že lidské bytosti nebudou mít jiný ventil pro přebytečnou energii než nenávist a uctívání vůdců. V každém případě jaro je tady, dokonce i v severním Londýně, a oni vám nezabrání, abyste z něj měli radost. To je uspokojivé zjištění. Kolikrát už jsem stál a díval se, jak se žáby páří nebo se pár zajíců pere v mladém obilí, a pomyslel jsem na všechny ty důležité osoby, které by mi v téhle radosti zabránily, kdyby mohly. Ale naštěstí nemohou. Pokud nejste přímo nemocní, hladoví či zavření ve vězení, jaro je pořád ještě jaro. V továrnách se vrší atomové bomby, policie se plíží ulicemi měst, z reproduktorů proudí lži, ale Země pořád ještě obíhá kolem Slunce a ani diktátoři, ani byrokrati, jakkoli hluboce s tímto procesem nesouhlasí, nejsou schopni mu zabránit.

Články na podobné téma:
Autoritářská dynamika I
Tři druhy rozhovoru a několik řečnických triků
Zdroje poznání a příklady dobré a nevhodné argumentace
Proti zobecňování a o zodpovědnosti autorit
Komunita se může stát vězením bez mříží
Guru - a v českém kulturním prostředí?
The Passionate State of Mind

nahoruZpátky na Novinky