Převratné objevy na Marsu

28.05.2001

Překvapivě dlouhou dobu byl Mars na okraji zájmu veřejnosti. Na rozdíl od poválečné marsomanie totiž v osmdesátých letech většina lidí přestala věřit, že by na rudé planetě mohl někdo objevit stopy života. Mars byl prostě odbytou záležitostí a pár nadšenců, kteří vytrvale upozorňovali na některé nezodpovězené otázky o této planetě, sklízelo ze strany oficiálních vědců více či méně skrytý posměch. „Tvář na Marsu? Pouhá hra stínů,“ říkali například o známém útvaru ve tvaru lidského obličeje. Na začátku třetího tisíciletí ale nastává obrat. Badatelé seriózně zkoumají fotografie údajných pozůstatků bakterií, hledají zásoby vody a připravují podrobný průzkum povrchu planety.

SENZAČNÍ FOTOGRAFIE

Tento náhlý shon s největší pravděpodobností uspíší také zveřejnění snímků, které nedávno z rudé planety přinesla americká sonda Mars Global Surveyor (MGS). Podivná trubice na obrázcích je dlouhá více než jeden a půl kilometru a široká zhruba 180 metrů. Těsně přiléhá ke kaňonu v pouštní oblasti na severní polokouli, kterým v hluboké minulosti možná protékala řeka. Na fotografiích jsou jasně patrná jakási žebra, která obrovskou rouru jakoby vyztužují zevnitř. Experti NASA i odborníci z dalších vědeckých organizaci se dosud neshodli, jakým způsobem mohlo záhadné potrubí vlastně vzniknout. Většina z nich však vylučuje, že by objekt mohl být výsledkem přirozených atmosférických nebo geologických procesů. Vulkanologové pochybují i o tom, že by trubice byla ztuhlým proudem lávy z nějaké blízké sopky. „Při bližším zkoumání snímků docházím k závěru, že takové vysvětlení je nedostatečné. Pokud by skutečně šlo o lávu, logicky by se rozlila po celém dně kaňonu. Nic takového na obrázcích nevidím,“ podotkl americký geolog Ron Nicks. První analýzy snímků navíc naznačují, že nezvyklá žebra jsou z jiného materiálu než zbytek útvaru.

JDE O ČERVA?

Nejvíce příznivců získává na první pohled fantastická myšlenka, že podivná roura je vlastně pozůstatkem obrovského živočicha. Připomíná gigantické červy z legendární americké sci-fi Duna. „Představme si, že takový hypotetický mimozemský tvor se provrtává pod povrchem Marsu, ale náhle přijde nějaká katastrofa, která ho na jeho cestě zastaví,“ přiblížil lákavou domněnku Nicks. Podle něj tedy kaňon nemusel být nutně vyhlouben vodním tokem, ale mohl jej „vybrousit“ vítr právě v místech, kudy se tajemný červ ubíral na své poslední cestě. „Poté vzdušné proudy postupně odvály okolní materiál, až se pozůstatky živočicha staly patrné,“ prohlásil geolog. Na rozdíl od Nickse však biologové zůstávají opatrní. Mohl na Marsu, který zdaleka nepatří mezi největší planety sluneční soustavy, žít tak obrovský tvor? Jednoznačné přitakání dosud z jejich strany nezaznělo. Možná i proto se doslova roztrhl pytel i s dalšími teoriemi. Někteří experti tvrdí, že podlouhlá „věc“ je prvním důkazem stavební činnosti, kterou na rudé planetě mohla kdysi dávno vyvíjet neznámá inteligence. Může jít třeba o rozvod energie. Další možnost ovšem rovněž nepostrádá zajímavost: co když na Marsu kdysi ztroskotalo nějaké vesmírné plavidlo?

TRPĚLIVOST!

Na potvrzení či vyvrácení uvedených hypotéz všichni milovníci vesmíru musejí počkat nejméně do doby, než se z rudé planety vrátí nějaká sonda se vzorky hornin. To bude trvat ještě mnoho let. Z pouhých snímků si totiž nikdo netroufne činit jednoznačné závěry. Také proto mohou zatím konzervativnější vědci namítat, že na obrázcích jsou vidět obyčejné písečné duny táhnoucí se po dně kaňonu. „Vítr, který by ale způsobil vznik tohoto útvaru, by musel být skutečně kouzelný. Nemyslím, že by to odpovídalo aerodynamickým zákonům,“ namítl Nicks. Zdá se pravděpodobné, že pokud se na planetě nachází život, nepůjde o nějaké „vyšší“ organismy. To však nevylučuje možnost, že v minulosti zde kvetl život.

Magazín záhad 2000, č. 10/2001


P.S. Před několika dny jsem viděl poslední fotky "tváře z Marsu" - větší zaostření ukázalo, že se jedná buď o hru přírody a žádná uměle vytvořená tvář na Marsu není, nebo - a to by bylo horší - že tvář na Marsu je, ale byla zařazena k přísnému utajení, jakožto i další zajímavé věci z této planety. Podle mého názoru je totiž mnohem zajímavější výše popsaný případ "kanálů", než ona tvář v oblasti Cydonie, přesto se o tomto případu mlčí. Jinými objekty na snímcích, nad nimiž vzplály vášnivé spory, jsou například pravidelný kříž s dokonale kolmými rameny, nejrůznější čtvercové a obdélníkové útvary a dokonce záhadný diskovitý předmět obrovských rozměrů s vejčitými vstupními otvory v jednom z kráterů oblasti Cydonie....Že je kolem Marsu "husto", nasvědčuje i nedávný případ ztracené-neztracené průzkumné sondy. Úřady oznámily, že ztratily se sondou rádiový kontakt, někteří soukromí či amatérští radisté tvrdí, že sonda dále běžně komunikuje. Možností zanesení života na planetu Zemi z Marsu se v letošním druhém čísle časopisu National Geographic Magazin zabývá i vedoucí vydavatel tohoto světoznámého titulu a jeho rozhodně nelze podezírat z žádného "fantazírování". Jím řízený časopis patří mezi velmi konzervativní periodika. Takže - o jakou hru se jedná na Marsu? (pozn. jm 2.6.01)nahoru