Rusové konečně mluví

 

Kosmonauti popisovali záhadná setkání ve vesmíru · Neidentifikovatelné objekty představují závažný problém

 

O setkáních sovětských kosmonautů s UFO se v ufologických kruzích diskutuje již delší dobu a Magazín 2000 na toto téma přinesl několik exkluzivních materiálů. I tentokrát pátrali přímo u zdroje po tom, jaká je pravda, spolupracovníci Magazínu 2000 Giorgio Bongiovanni a Valerij Uvarov, ředitel Mezinárodního informačního střediska pro výzkum UFO (IICUFI). Od kosmonautů generálmajora Vladimira Kovaljonka a generála Pavla Romanoviče Popoviče si vyslechli pozoruhodné podrobnosti o pozorováních UFO ve vzdušném prostoru i ve vesmíru.

 

Ve vesmíru jste prý viděl něco, co mohlo souviset s mimozemskou inteligencí.

 

Kovaljonok: Myslím, že o kosmonautech i o mně osobně koluje hodně legend, reportéři mají často sklon přehánět. Ale je samozřejmé, že kosmonautika se jako nový obor setkává s mnoha neobvyklými jevy. Lidé byli na oběžné dráze svědky věcí, které by na zemi vidět nemohli.

 

Vrátím se ale k setkání, na které jste se ptal. Bylo to 5. května 1981, kolem osmnácté hodiny. V tom okamžiku jsme se nacházeli nad jižní Afrikou a směřovali k Indickému oceánu. Právě jsem cvičil, když jsem okénkem zahlédl podivný objekt, jehož přítomnost jsem si nedokázal vysvětlit. Ve vesmíru je nemožné stanovit vzdálenost. Malý objekt může vypadat jako velký, hodně vzdálený objekt, a naopak. Někdy dokonce i oblak prachu připomíná velké kompaktní těleso. Tento objekt měl tvar elipsy a letěl souběžně s námi. Zepředu se zdálo, jako by rotoval ve směru letu.

 

Letěl přímým směrem, nebo dělal při letu nějaké neobvyklé pohyby?

 

Letěl jen přímým směrem. Náhle došlo k něčemu, co se podobalo explozi. Bylo to nádherné na pohled. Kolem tělesa se objevily záblesky zlaté barvy, potom, o sekundu až dvě později, následoval na jiném místě druhý výbuch: Z trosek pak vystoupily dvě překrásné zlaté koule...

 

Bylo v těch koulích něco?

 

Nebylo tam nic. Po té explozi jsem už viděl jen bílý kouř a ty koule podobné oblakům. Než jsme se ponořili do tmy, proletěli jsme takzvaným terminátorem, zónou mezi osvětlenou a neosvětlenou zemskou polokoulí. Letěli jsme na východ, a když jsme vstoupili do temnoty zemského stínu, všechno zmizelo.

 

Je mnoho pilotů, kteri na nebi viděli podobné objekty. Možná pro tato pozorování existuje fyzikální vysvětlení, ale zajímavé je, že spousta různých lidí pozorovala stejný druh objektů. Domníváte se, že to může být projev jiné inteligence?

 

Nechci to vyloučit, nechtěl bych tento jev popírat. Po tom všem, co jsem viděl, ho popřít ani nemohu. Viděl jsem ty pohyby a byly pro mne dostatečným důkazem, že tento objekt není obyčejný kosmický odpad. Neřízené těleso by totiž takové manévry nikdy nedělalo. Tyto pohyby nedokážeme fyzikálně vysvětlit.

 

Dokážete pravděpodobně lépe než kdo jiný rozlišit, zda se hmotný objekt pohybuje po své přirozené dráze, nebo zda je řízen nějakou inteligencí...

 

Letělo to paralelně s námi, domnívám se tedy, že se jednalo o řízený objekt. Pohyby, které při letu vykonával, rozhodně nebyly náhodné.

 

Tedy pilotovaný objekt?

 

Přesně tak.

 

Také generál Pavel Romanovič Popovič má svou záhadu z výšek. Co se přihodilo vám?

 

Popovič: S něčím neznámým, s něčím, co neumím vysvětlit, jsem se setkal jen jednou. Bylo to v roce 1978, když jsme letěli z Washingtonu do Moskvy. Byli jsme ve výšce něco přes deset kilometrů. Když jsem se podíval předním sklem, náhle jsem zpozoroval, že asi tisíc pět set metrů nad námi letí v paralelním kurzu zářivě bílý rovnostranný trojúhelník, který mi připomínal plachetnici. Pohyboval se dopředu ve vzpřímené poloze. Měli jsme rychlost téměř tisíc kilometrů v hodině, přesto nás bez obtíží předhonil. Soudím, že musel být nejméně o pět set kilometrů v hodině rychlejší.

 

Na tuto záhadu jsem upozornil všechny cestující i členy posádky. Pokoušeli jsme se zjistit, co to může být, ale všechny pokusy objekt identifikovat ztroskotaly.

 

Jako letadlo to nevypadalo, mělo to perfektně trojúhelníkový tvar a v té době tak ani žádné letadlo nevypadalo.

 

Toto pozorování UFO mě přivedlo k přesvědčení, že bych se tímto problémem měl zabývat. Po studiu písemných i ústních zpráv svědků pozorování, kontaktních osob a podobně jsem dospěl ke znepokojivému závěru. Nevím, zda se mnou vy a ostatní ufologové budete souhlasit nebo ne, ale domnívám se, že když člověk zevrubně zkoumá uveřejněné zprávy, může velkou část pozorování z nejrůznějších důvodů odložit. Ale ty zbývající případy představují závažný problém.

 

Jaký jste si udělal závěr?

 

Můj první let do vesmíru v roce 1962 trval pouhé tři dny a tenkrát jsem neměl čas se něčím takovým zabývat. Ale při svém druhém letu, který byl delší, jsem o tom již přemýšlel. Letěli jsme uprostřed černého vzduchoprázdného prostoru, nad námi byl Měsíc. Bylo zjevné, že hvězdy jsou velmi daleko. A mě napadlo, že tohle všechno někdo stvořil. Říkáme, že vesmír funguje díky zákonům vesmírné mechaniky, a je to snad pravda. Ale z nějakého důvodu se to všechno otáčí a pracuje v dokonalém souladu. Není to ani zdaleka ten "velký chaos", o kterém mnozí mluví. Všechno pracuje precizně. A tak mě napadlo, že tu s největší pravděpodobností něco bude. Někdo tomu může říkat třeba bůh, jiný "univerzální vědomí". Nevím, jak to pojmenovat, mám však dojem, že tu něco takového je.

 

Magazín 2000

nahoru