Síla žen


Vlastimil Marek


Převzato z: www.spirala.cz

'Ženy drží polovinu oblohy,' říká čínské přísloví. Ženy reprezentují nejvýznamnější volnou sílu pro politickou obnovu civilizace. Stejně jako se lidé obohacují tím, že v sobě rozvíjejí mužskou i ženskou stránku já (nezávislost a výchovu, intelekt a intuici), tak společnost získává ze změny rozdělení moci mezi pohlavími. Moc žen je soudek střelného prachu naší doby. Jak ženy rozšiřují svůj vliv na politiku a vládu, jejich JIN hledisko poráží staré JANG paradigma. Ženy jsou neurologicky pružnější než muži, a měly kulturou dovoleno být intimnější, citlivější, vnímavější. Jejich přirozeností je vnímat komplexnost, změnu, výchovu, přátelství, prchavější pocit času. Lidským záležitostem neprospěje to, že se ženy budou víc a více přizpůsobovat doslova mužem stvořenému světu. Spíše by muži a ženy měli společně vytvořit novou budoucnost.
Ženy se teď učí užívat svoji sílu otevřeně, a cvičí to, co Rolla Mayová nazvala integrativní silou, spíše než upejpavé nebo manipulativní způsoby minulosti. Integrativní síla si uvědomuje, že muži i ženy byli oběťmi minulosti a úzce definovaných rolí... Je to pečující moc - moc, která je spojena s láskou. Práce pro společenské právo, za mír, chudé, práce zmírňující odcizení, snaha o vytvoření opravdu lidštější společnosti... není ani není ani možná bez kombinace lásky a moci. Láska sama není bez moci nebo sebeprosazení možná. A moc bez lásky je jednoduše redukovaná na manipulaci a vykořisťování.

Nikoho nemůžeme přinutit, aby řídil svoji budoucnost. Stejně tak k tomu nemůže přinutit nikdo nás. Každý z nás tu je z určitého důvodu, každý život má význam a smysl. Tento smysl - ať je jakýkoliv - nemůžeme uskutečnit, když ustoupíme od své síly... Hodnoty, které označujeme za ženské - soucit, trpělivost, spolupráce - jsou velmi nutně potřebné pro porod a první krůčky nové éry lidské historie.

Lou Haris řekl, že ženy jsou oproti mužům ve snaze o základní lidské kvality daleko vpředu: jsou více pro mír a proti válce, mnohem více se jich dotkne hrubé chování k dětem, hluboce se jich dotkne to, čemu říkáme maska násilí. Ženy jsou zapálenější a jsou novou velkou silou politické scény.

Když předefinujeme vůdcovství, můžeme uvažovat o ženách - vůdkyních jinak. James MacGregor Burns dosavadní způsob nazval 'mužský směr', což značí vůdcovství jako pouhé nařizování či ovládání, zatímco by mělo jít o vhodný závazek a mobilizaci lidských aspirací. Když si více uvědomíme pravou podstatu vůdcovství, řekl, 'budeme si moci ženy lépe představit jako vůdce, a muži změní své vlastní vůdcovské styly.' Myšlení samo bude transformované, řekla básnířka Adrienne Richová. Ženy mohou dát společnosti opravdové kvality, nutné pro změnu života, hlouběji přijmout vztah k universu. 'Sexualita, politika, inteligence, moc, mateřství, práce, společenství, intimita, to všechno dostane nový smysl.' Myšlenka, že by ženy měly zachránit upadající společnost, není nová. Už v roce 1890 viděl Havelock Ellis invazi žen do vůdcovství jako zdroj obnovy, srovnatelné s tou, kterou byl vpád barbarů do jalové a degenerované civilizace. Mužské přístupy ke společenské organizaci dosahují hrozného konce, řekl. Ženy, se svojí větší citlivostí pro vztahy a společenské formy, by mohly objevit cesty, jak překonat konflikt a konfrontaci. 'To, že se ženy pozvednou a budou se snažit o čistou účast na moci, je jisté,' řekl Ellis, 'zjistil jsem, že je to navíc neklamný zdroj naděje.'

Jedna psycholožka tvrdí, že lidské přežití možná vyžaduje, aby se tajné ctnosti žen dostaly na veřejnost. 'Snad je ženské hnutí částí evolučního procesu, který nás udrží na cestě, na rozdíl od dinosaurů a blbounů nejapných.' Kdekoliv funguje Spiknutí vodnářů, existuje centrum holistického zdraví, nebo tvořivé vědy či transpersonální psychologie, je v těchto skupinách daleko více žen, než je ve vládě. Muži v takových organizacích nejsou jen spokojení se ženami ve vedoucích rolích, ale otevřeně napodobují takové jin kvality, jako je integrace, empatie, smíření. Vidí na nich větší citlivost na čas a roční dobu, intuici, týkající se pacientova stavu, schopnost čekat. 'Má-li satjagraha být módou budoucnosti,' řekl jednou Gándhí, 'pak budoucnost patří ženám.'


Vloženo: 13.1.2003

nahoru