Videozáznam UFO ignorován oficiálními místy

 

UFO v Baia Domizii

 

Svítící objekt manévruje před zraky desítek svědků · Tajemná operace vzdušných sil · Podivné chování oficiálních míst

 

Toho letního dne v půl deváté večer seděla rodina Pannellových na terase restaurace v italském turistickém středisku Baia Domizia a vychutnávala příjemné prázdninové okamžiky. Najednou byla ale večerní pohoda tatam. Na nebi se objevil zářící objekt, který svědkové později popsali jako hořící kouli. UFO se přibližovalo od severovýchodu a pohybovalo se konstantní rychlostí.

 

Jako první se z ohromení vzpamatoval otec Angelo Pannella. Pohotově se rozběhl do přívěsu pro kameru, aby objekt nafilmoval. Skutečně se mu podařilo zachytit kruhovité těleso zářící intenzivním bílým světlem, které ve spodní části přechází do červena. Uprostřed objektu je patrná tmavší skvrna. Její neustálý pohyb vzbuzuje dojem, že celé UFO rotuje.

 

Tím se Baia Domizia do povědomí ufologů celého světa dostala 19. srpna 1990. Angelo Pannello získal záběry manévrů neidentifikovatelného létajícího objektu. Senzační snímek byl podroben důkladné počítačové analýze. Její výsledky byly doslova šokující: Jednalo se o pilotovaný objekt s nezávislým pohonným systémem.

 

Šokující videozáznam

 

Na záznamu je vidět, jak spodní část kruhovitého objektu opustily tři malé světelné koule, které po krátké době zhasly. Pro pozdější počítačovou analýzu je důležité i to, že se UFO v jednom okamžiku částečně skrylo za stromy rostoucí v kempinku. Zatímco rychlost objektu se neměnila, jeho dráha přešla z horizontální na vertikální a UFO zamířilo vzhůru k oblakům...

 

Dramatické záběry ukazují, jak se k panu Pannellovi sbíhají jeho vyděšenč dcerky. Ten se je snaží uklidnit tvrzením, že to, co vidí, je obyčejné letadlo. Nejmladší mu však nevěří a právě v okamžiku, kdy objekt míří vzhůru, se mu snaží vzít z rukou kameru. Otci se však podaří uhnout a pokouší se záhadný objekt znovu zachytit. Dokáže to ale až v okamžiku, kdy se z objektu stává již jen vzdálený nezřetelný bod. Zdá se, že je po všem, když se ozve cizí hlas s pokřikem, že vidí něco dalšího. Pan Pannella se na nový úkaz mezi mraky snaží zaostřit.

 

Tento objekt je ale jiný. Na rozdíl od toho, který právč odletěl, je tmavý, nesvítí. Pak ze záběru zmizí i on a film končí. Podle svědectví rodiny Pannellových nčkolik minut poté přiběhli do kempinku chlapci z nedaleké pláže. Tvrdili, že viděli cosi tmavého padat do moře.

 

Podivné závěry

 

Záhadné objekty, které svědkové viděli nad kempinkem Domizia, se oficiální místa později pokoušela vysvětlit jako amatérské modely balonu. Podle neapolského deníku Il Mattino se neoficiálně hovořilo i o údajné havárii vojenského balonu. Tato vysvětlení však na první pohled pokulhávají.

 

Jakýkoli balon by stěží mohl hořet celé tři minuty místo toho, aby explodoval a byl zcela zničen plameny během pouhých několika málo sekund. Tato teorie nemůže vysvětlit ani náhlou změnu směru letu, která svědčí spíše o tom, že objekt mčl svůj vlastní pohonný systém a byl pilotován.

 

Nesporně zajímavý je i fakt, že v noci 19. srpna nad Baia Domizií přelétávalo velké množství vojenských letounů a helikoptér. Pro tvrzení, že mezi touto operací a UFO je nějaké spojení, nemáme důkazy, ale rozhodně se jedná o zvláštní shodu okolností.

 

Přinejmenším zarážející je i skutečnost, že oficiální místa, která vydala tak podivné vysvětlení, neprojevila o šokující videozáznam ani nejmenší zájem. Zdá se, že italské ozbrojené složky i bez těchto důkazů velmi dobře vědí, odkud tajemné objekty pocházejí, a jen se tuto skutečnost snaží utajit před veřejností.

 

(vot)

 

Magazín 2000

nahoru